95. OBVESTILO O VARSTVU FIŽOLA PRED BOLEZNIMI - 11.09.2017 11:51 - Zaključeno


Fižolov ožig in listna pegavost na fižolu

Vremenske razmere zadnjih dni so zelo ugodne za širjenje bolezni na fižolu. V zadnjih dneh na opazovanih lokacijah beležimo širjenje fižolovega ožiga (Collethortrichum lindemuthianum), kot škrlatno rdeče obrobljene uleknjene pege na listih in strokih fižola. Pri opazovanjih smo v zadnjih dneh zabeležili tudi širjenje listnih pegavosti na fižolu (Mychosphaerella spp.). Znaki so zelo podobni fižolovemu ožigu, le da imamo pri listni pegavosti fižola manj vdrte pege na listih. Pridelovalce fižola opozarjamo, da redno pregledujejo svoje nasade fižola in ob pojavu fižolovega ožiga uporabijo enega od fungicidov: Cuprablau Z 35 WG (manjša uporaba, je preventivni kontaktni fungicid; odmerek 0,66-1,5 kg/ha; največ 5-krat v eni rastni sezoni; K = 3 dni), Cuprablau Z 50 WP (manjša uporaba, je preventivni kontaktni fungicid; odmerek 0,8-1,5 kg/ha; največ 3-krat v eni rastni sezoni; K = 3 dni), Ortiva (manjša uporaba, sistemični fungicid; odmerek 1-2 L/ha – odmerek je odvisen od višine škropljenih rastlin; največ 2-krat v eni rastni sezoni; K = 7 dni), Switch 62,5 (ima kombinirano kontaktno in sistemično delovanje; deluje na fižolov ožig in tudi na listno pegavost na fižolu (odmerek 1 kg/ha; največ 2-krat v eni rastni sezoni; K = 28 dni za stročnice za zrnje, K = 14 dni za ostale stročnice). Pred škropljenjem pozorno preberite navodila za uporabo in jih ob škropljenju dosledno upoštevajte!

 

JAVNA SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN

Fižolova rja

V prihodnjih dneh pričakujemo močnejši pojav fižolove rje (Uromyces appendiculatus). Bolezenske znake že opažamo tako na listih kot tudi na strokih fižola. Pridelovalcem fižola svetujemo varstvo fižola z enim od fungicidov: Cuprablau Z 50 WP (manjša uporaba, je preventivni kontaktni fungicid; odmerek 0,8-1,5 kg/ha; največ 3-krat v eni rastni sezoni; K = 3 dni), Ortiva (manjša uporaba, sistemični fungicid s preventivnim in kurativnim delovanjem, 1-2 L/ha; K = 7 dni; dovoljena uporaba največ 2-krat v eni rastni sezoni) ali Signum (preventivni fungicid s sistemičnim delovanjem, 1 kg/ha; K = 21 dni, dovoljena uporaba največ 2-krat v eni rastni sezoni; delno zatira tudi sivo plesen (Botrytis spp.).

Pred škropljenjem pozorno preberite navodila za uporabo in jih ob škropljenju dosledno upoštevajte!

JAVNA SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN


Datum objave obvestila: 11.09.2017 11:51
Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Objavil/a: SILVO Zveplan
Pripravil: Silvo Zveplan
Seznam registriranih FFS