75. OBVESTILO ZA PRIDELOVALCE KAPUSNIC - 04.09.2017 13:56 - Zaključeno


Kapusov ščitkar (Aleyrodes proletella) ali kapusova bela mušica je znan škodljivec križnic. Pri nas v preteklosti ni povzročal pomembnejših škod, razen na Primorskem, zadnja leta pa se tudi v celinskem delu Slovenije pojavlja bolj množično. Letos opažamo številčne populacije kapusovega ščitkarja na raznih križnicah, predvsem na ohrovtu, brstičnem ohrovtu, cvetači, brokoliju ter na mladih rastlinah črne redkve in na repi. Škodljivec je nadležen predvsem pri pridelavi zelenjadnic z dolgo rastno dobo, ki ostanejo na poljih še pozno v jeseni, kot so npr. brstični ohrovt, glavnati ohrovt in razni tipi listnatega ohrovta. Ščitkarji sesajo liste, še bolj pomembna pa je škoda, ki jo povzročijo zaradi izločanja medene rose, na katero se naselijo glive sajavosti. Napadene rastline izgledajo umazane in so tržno manj zanimive.

Kapusov ščitkar se nahaja pretežno na spodnji strani listov, zato je dobro zavarovan pred zunanjimi vplivi in ga tudi z insekticidi težko dosežemo. Zatirati ga je treba dovolj zgodaj, ko so populacije še majhne in ob tem poskrbeti za dober nanos škropiva na spodnjo stran listov. Za nujne primere je bil do konca avgusta dovoljen insekticid Movento, sedaj pa je možno uporabiti samo še pripravek Karis 10 CS ali Karate zeon 5 CS. Pri pridelavi repe in črne redkve se kapusov ščitkar navadno ne namnoži do te mere, da bi povzročal škodo na pridelku.

Pripravili: Meta Zemljič in Neja Marolt


Datum objave obvestila: 04.09.2017 13:56
Obvestilo prognostičnega centra: Napovedi za vso Slovenijo/Kmetijski inštitut Slovenije
Objavil/a: Meta Urbančič Zemljič
Pripravili: Meta Urbančič Zemljič in Neja Marolt
Seznam registriranih FFS