127. OBVESTILO ZA VARSTVO PARADIŽNIKA - 27.07.2017 12:55 - Zaključeno


Na listih paradižnika smo opazili galerije, ki jih povzročajo gosenice paradižnikovega molja. Pridelovalcem priporočamo spremljanje stanja v svojih nasadih. V primeru najdb napadenih rastlin jih je potrebno odstraniti iz nasada in jih uničiti. Uporabite lahko tudi enega izmed naslednjih pripravkov: AFFIRM (1,5 kg/ha; karenca 3 dni), AGREE WG (0,5 – 1 kg/ha, karenca ni potrebna), CORAGEN (deluje na prve izlegle ličinke; 175 ml/ha, karenca 3 dni), LEPINOX PLUS (1 kg/ha, karenca ni potrebna), STEWARD (deluje na prve izlegle ličinke; 125 g/ha, karenca 3 dni).

Opažamo tudi poškodbe gosenic južne plodovrtke (Helicoverpa armigera). Za njihovo zatiranje so dovoljena naslednja sredstva: AFFIRM (2 kg/ha; karenca 3 dni), AGREE WG (0,5 – 1 kg/ha, karenca ni potrebna), ALVERDE (1 l/ha, karenca 1 dan), CORAGEN (175 ml/ha, karenca 3 dni), KARATE ZEON 5 CS(0,15 l/ha; karenca 3 dni), LEPINOX PLUS (1 kg/ha, karenca ni potrebna), NEEMAZAL – T/S (2-3 l/ha; karenca 3 dni), STEWARD (125 g/ha, karenca 3 dni).

Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja. V primeru uporabe insekticidnih sredstev, ki so nevarna za čebele, odstranite cvetočo podrast in opravite nanos v večernem času, ko čebele ne letajo. Pozorni bodite tudi na omejitve pri varstvu vodotokov.


Datum objave obvestila: 27.07.2017 12:55
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: PETERLIN Andreja
Pripravila: Peterlin Andreja
Seznam registriranih FFS