66. OBVESTILO O VARSTVU OREHOV - 18.07.2017 07:49 - Zaključeno


Pridelovalce orehov obveščamo, da smo v preteklem tednu že opazili prve ulove orehove muhe (Rhagoletis completa) na mnogih opazovanih lokacijah v osrednji Sloveniji in drugih regijah. Za spremljanje ulova orehove muhe priporočamo postavitev rumenih lepljivih plošč s privabilom. Priporoča se postavitev na dveh mestih v nasadu, pri čemer naj bo ena vaba na višini 2 m, druga na višini 6 m, med seboj naj bosta oddaljeni vsaj 10 m. Priporočeni termin za zatiranje muhe je 5 dni po prvem ulovu na rumeno lepljivo ploščo. Uporabite lahko pripravke kot so Laser 240 SC, Calypso SC 480 ali Imidan 50WG, ki jih je potrebno uporabiti v kombinaciji s prehransko vabo Nutre. Priporoča se škropljenje le spodnje tretjine krošnje, z uporabo šob, ki oblikujejo velike kaplje. Predvidena poraba škropilne brozge je le 3 L na odraslo drevo. V ekološki pridelavi je dovoljena le uporaba pripravka Laser 240 SC, prav tako v kombinaciji s prehransko vabo Nutrel. V primeru, da se na rumeno lepljivo ploščo še lovijo muhe je potrebno v presledku enega do dveh tednov škropljenje ponoviti. Škropljenje je potrebno ponoviti tudi v primeru obilnejših padavin, ki izperejo insekticid. Orehova muha lahko povzroča škodo vse do pokanja zelene ovojnice orehov.

V naseljih, kjer je velika nevarnost zanašanja, priporočamo namesto škropljenj z insekticidi prekrivanje površine pod drevesi s ponjavo ali kopreno. Prekrivka naj ostane vse do konca septembra. S tem ukrepom preprečimo muham, ki se izlegajo pod drevesom, da izletijo na drevo. Večji del škode lahko s tem preprečimo, kljub temu pa jo nekaj povzročijo muhe, ki priletijo iz okolice.

Upoštevajte sredstvom priložena navodila in registracije pripravkov!


Datum objave obvestila: 18.07.2017 07:49
Obvestilo prognostičnega centra: Napovedi za vso Slovenijo/Kmetijski inštitut Slovenije
Objavil/a: Matic Novljan
Pripravil: Matic Novljan, Primož Žigon, Uredila: Meta Zemljič
Seznam registriranih FFS