73. VARSTVO SADNEGA DREVJA - 10.07.2017 14:23 - Zaključeno


Fenološka faza

Plodovi jabolk v povprečju na opazovane sorte dosegajo 60 do 70 % končne velikosti (BBCH 76 -77).

Jablanov škrlup

Trenutne vremenske razmere ne ustvarjajo pogojev za sekundarne okužbe z jablanovim škrlupom. Ob nestanovitnem vremenu bodite pozorni na vremensko napoved in količino padavin. Razmike med škropljenji prilagodite količini padavin. V primeru, ko pade več kot 25 mm dežja predvidevamo, da je fungicidna obloga sprana in je potrebno škropljenje pred naslednjimi padavinami ponoviti.

Pri uporabi kontaktno delujočih fungicidov proti škrlupu dajte prednost pripravkom na osnovi aktivne snovi kaptan: Merpan 80 WDG (1,88 kg/ha), Orthocide 80 WG (2 kg/ha), Scab 80 WG (1,9 kg/ha) ali Scab 480 SC (3,13 L/ha). Uporabite lahko tudi pripravek Thiram 80 WG (3kg/ha).

Pri uporabi pripravkov pazite na število dovoljenih škropljenj na isti površini v eni rastni dobi, ki so navedena v navodilih za uporabo.

Pazite na temperature zraka, če te presegajo 30 °C se izogibajte dodajanju vseh pripravkov na osnovi močljivega žvepla in foliarnih gnojil!

Jabolčni zavijač

Število ulovov metuljčkov jabolčnega zavijača na feromonskih vabah se je na večina opazovanih lokacijah spet začelo povečevati in presega prag gospodarske škode za drugi rod (5 do 7 metuljčkov/vabo/teden). Na sadjarskih lokacijah Celjske in Koroške regije je vsota efektivnih (pri pragu 10 °C) na posameznih lokacijah že presega vrednosti 650 °C ali se ji približuje. To je čas, ko naj bi se na podlagi dolgoletnih podatkov začel let druge generacije.

Iz navedenega lahko predvidevamo, da se začenja intenziven let druge generacije jabolčnega zavijača.

Za lažjo odločitev glede nadaljevanja strategije zatiranja jabolčnega zavijača in preverjana učinkovitosti zatiranja prvega rodu jabolčnega zavijača preglejte nasade jablan. Pregled naj obsega 1000 plodov posamezne sorte (prag škodljivosti za prvi rod je 2 %, za drugi rod pa 1% črvivih plodov).

Glede na navedena dejstva svetujemo, da naslednje škropljenje usmerite v zaključek razvoja prve generacije ter začetek razvoja druge generacije jabolčnega zavijača. Škropljenje opravite med 12. in 20. julijem. Uporabite enega od naslednjih insekticidov: Coragen v odmerku 18 mL/hL, pri tem najvišji dovoljen odmerek pri enem škropljenju jablan ne sme presegati 270 mL pripravka/ha, Affirm (4 kg/ha), Runner 240 SC (0,45 l/ha) ali Mimic (1 L/ha). Uporabite lahko tudi pripravke kot so: Mospilan 20 SG, Mospilan SG, Moksycan 20 SG v odmerku 0,4 kg/ha ali Calypso SC 480 (0,3 L/ha). Tam, kjer so v večjem obsegu prisotne še uši, dajte prednost slednjim štirim pripravkom.

V nasadih, kjer so zaradi pozebe drevesa prazna, pa zatiranje jabolčnega zavijača ni potrebno.

PRI UPORABI SREDSTEV NEVARNIH ZA ČEBELE IZVAJAJTE ŠKROPLJENJE IZKLJUČNO POZNO ZVEČER, PONOČI ALI ZGODAJ VZJUTRAJ, KO SO ČEBELE V PANJIH TER POSKRBITE, DA BO PODRAST POMULČENA!

V primeru toče takoj opravite škropljenje s pripravki, ki vsebujejo aktivno snov kaptan kot so: Merpan 80 WDG, Orthocide 80 WG, Scab 80 WG ali Scab 480 SC.

Hrušev ožig

Izvajajte redne preventivne preglede na prisotnost Erwinie amylovora povzročiteljice bakterijskega hruševega ožiga. Poleg nasadov pregledujte tudi okolico, kjer se nahajajo okrasne in samonikle rastline, ki so gostiteljice hruševega ožiga (glog, panešplja, ognjeni trn, jerebika, šmarna hrušica…). V primeru suma na okužbo s hruševim ožigom obvestite fitosanitarno inšpekcijo ali javno službo za varstvo rastlin na Inštitutu za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije v Žalcu (03 71 21 600 ali 616).

Pri zgodnjih sortah jabolk pazite na karenco! Bodite dosledni pri upoštevanju karenčne dobe glede na tehnološki rok obiranja! Glej preglednico!

Preglednica: Pripravki in karenčne dobe

Fitofarmacevtsko sredstvo

FUNGICIDI

KARENCA (št. dni)

Scab 80 WG, Scab 480 SC

21

Merpan 80 WDG, Orthocide 80 WG

28

Thiram 80 WG

35

INSEKTICIDI

 

Affirm

7

Coragen, Runner 240 SC, Mimic, Calypso SC 480, Mospilan 20 SG, Mospilan SG, Moksycan 20 SG

14


Datum objave obvestila: 10.07.2017 14:23
Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Objavil/a: Alenka Ferlež-Rus
Pripravila: Alenka Ferlež-Rus
Seznam registriranih FFS