61. OBVESTILO O VARSTVU VINSKE TRTE - 10.07.2017 14:05 - Zaključeno


Ob napovedani spremembi vremena v prihodnjih dneh, se bo v primeru lokalnih padavin nevarnost za pojav novih okužb s peronosporo vinske trte znova povečala. Vinogradnikom še vedno svetujemo uporabo učinkovitejših kombiniranih, sistemičnih ali polsistemičnih pripravkov kot so: Acrobat MZ WG, Alleato 80 WG, Alleato duo, Ampexio, Antracol combi WP 62,8, Curzate M 72,5 WG, Cymbal, Daymio F, Electis 75 WG, Emendo F, Enervin, Equation pro, Forum MZ WG, Forum star, Galben M, Gett, Melody combi WG 65,3, Mikal Flash, Mikal premium F, Mildicut, Momentum F, Momentum trio, Moximate 725 WG oz. WP, Moximate plus, Nautile DG, Orvego, Pergado F, Pergado D, Pergado MZ, Profiler, Profilux, Revus, Ridomil gold combi Pepite, Ridomil gold MZ Pepite, Sfinga Extra WDG,Tanos 50 WG, Twingo, Valis F, Videryo F ali Vincya F.

Za varstvo pred oidijem vinske trte lahko uporabite katerega od naslednjih registriranih pripravkov : Baltazar, Collis SC, Crystal, Domark 100 EC, Dynali, Falcon EC 460, Folicur EW 250, Karathane Gold 350 EC, Kusabi 300 SC, Luna experience, Misha 20 EW, Mystic 250 EC, Nativo 75 WG, Orius 25 EW, Postalon 90 SC, Score 250 EC, Sercadis, Star Tebukonazol, Systhane 20 EW, Talendo, Talendo extra, Tebusha 25 % EW, Topas 100 EC, Topaze, Topsin-M ali Vivando, ki jim dodajte še enga izmed pripravkov na osnovi močljivega žvepla. Redno škropljenje izvajajte v 8-10 dnevnih presledkih.

V vinogradih za pridelavo grozdja, ter na brajdah in ohišnicah, ki se nahajajo v razmejenem območju zlate trsne rumenice, kjer za prvo zatiranje ni bil uporabljen pripravek Actara 25 WG, je v času med 10. in 20. julijem potrebno opraviti drugo tretiranje proti ameriškemu škržatku. Uporabiti je mogoče pripravek Actara 25 WG ali katerega od insekticidov kot sta Reldan 22 EC ali Pyrinex M22 (pripravka z aktivno snovjo na podlagi klorpirifos-metila lahko v eni rastni dobi uporabimo le 1 krat, kar pomeni, da lahko samo 1 krat uporabimo Reldan 22 EC ali Pyrinex M22).

V ekološki pridelavi je potrebno opraviti dve tretiranji, razen če po prvem tretiranju s spremljanjem ulova z rumenimi lepljivimi ploščami ugotovimo, da ulov odraslih škržatkov ne presega 4 osebke na rumeno lepljivo ploščo na teden. V takem primeru tretiranja ni potrebno ponoviti. V nasprotnem primeru uporabimo enega izmed pripravkov na podlagi piretrina: Flora verde ali Biotip floral.

V matičnih vinogradih, matičnjakih in trsnicah je treba na območju celotne Slovenije opraviti vsaj dve tretiranji. V matičnih vinogradih je dovoljena uporaba pripravkov: Actara 25 WG ali Decis 2,5 EC ali Reldan 22 EC ali Pyrinex M22 ali pripravkov na podlagi piretrina: Flora verde, Biotip floral. V matičnjakih in trsnicah lahko uporabite pripravek Actara 25 WG ali Decis 2,5 EC. Tretje škropljenje je potrebno opraviti le v primeru, če se na rumene lepljive plošče po drugem škropljenju še ulovijo odrasli škržatki. Ulov ameriškega škržatka z rumenimi lepljivimi ploščami je potrebno spremljati do sredine septembra.

V vinogradih izven razmejenih območij zatiranje ameriškega škržatka ni obvezno. Priporočljivo je opraviti vsaj eno tretiranje, če je ameriški škržatek v njih navzoč oziroma je populacija velika. Zato je priporočljivo spremljanje ulova z rumenimi lepljivimi ploščami. 

OPOZORILO: Vsa sredstva, ki jih uporabljamo za zatiranje ameriškega škržatka, so nevarna za čebele. Pomembno je, da zatiranje ameriškega škržatka opravimo šele takrat, ko je trta že povsem odcvetela. Pred škropljenjem je potrebno pokositi cvetočo podrast, škropljenje pa opraviti v večernem ali nočnem času, ko so čebele v panjih.

Upoštevajte sredstvom priložena navodila in registracije pripravkov!


Datum objave obvestila: 10.07.2017 14:05
Obvestilo prognostičnega centra: Napovedi za vso Slovenijo/Kmetijski inštitut Slovenije
Objavil/a: Matic Novljan
Pripravil: Matic Novljan, Primož Žigon, Uredila: Meta Zemljič
Seznam registriranih FFS