67. OBVESTILO O VARSTVU FIŽOLA PRED UŠMI - 30.06.2017 12:34 - Zaključeno


V zadnjih dneh na opazovanih lokacijah beležimo v nasadih fižola prisotnost kolonij črne fižolove uši (Aphis fabae). Pridelovalce opozarjamo, da redno pregledujejo svoje nasade fižola in ob prisotnosti uši uporabijo enega od insekticidov: Fastac 100 EC ( 0,125 L/ha; največ 2-krat v eni rastni sezoni; K = 7 dni), Karate Zeon 5 CS (samo za stročji fižol; 0,15 L/ha; največ 2-krat v eni rastni sezoni; K = 7 dni), Kaiso EG – fižol za zrnje (150 g/ha; le 1-krat v eni rastni sezoni; K = 7 dni), Pirimor 50 WG (0,75 kg/ha; največ 1-krat v eni rastni sezoni; K = 14 dni), Bio plantella flora kenyatox verde (100%; K = 4 dni), **Valentin EKO insekticid iz naravnega piretrina-R (100%; karenca 4 dni, **zaloge v uporabi do 1.7.2018).

Pred škropljenjem pozorno preberite navodila za uporabo in jih ob škropljenju dosledno upoštevajte!

 

JAVNA SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN


Datum objave obvestila: 30.06.2017 12:34
Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Objavil/a: SILVO Zveplan
Pripravil: Silvo Zveplan
Seznam registriranih FFS