63. OBVESTILO O VARSTVU KAPUSNIC PRED ŠKODLJIVCI - 30.06.2017 12:09 - Zaključeno


Bolhači

V zadnjih dneh opažamo v nasadih kapusnic močnejše poškodbe listov od bolhačev. Posebej veliko škode naredijo na nedavno posajenih sadikah kapusnic, katere imajo še malo listov. Pri opazovanjih smo ponekod beležili tudi več kot pet poškodb - lukenj na list. Pridelovalcem kapusnic priporočamo, da pregledajo svoje nasade in v primeru večje prisotnosti bolhačev uporabijo enega od insekticidov: Decis 100 EC (63 ml/ha, registriran za zelje, cvetačo, brstični ohrovt; največ 1-krat v eni rastni dobi; K = 7 dni), Fastac 100 EC (75 ml/ha, registriran za zelje, ohrovt, brstični ohrovt, brokoli; največ 2-krat v eni rastni dobi; K = 14 dni), Karate Zeon 5 SC (0,15 L/ha, registriran za zelje, brstični ohrovt K = 21 dni; in za kitajsko zelje, cvetačo K = 7 dni; kitajsko zelje največ 1-krat v eni rastni sezoni; brstični ohrovt, zelje, cvetača največ 2-krat v eni rastni sezoni), Neemazal – T/S (na prostem, 3 L/ha, registriran za zelje, ohrovt, brstični ohrovt; največ 3-krat v eni rastni dobi; K = 3 dni,). Ob toplem in sončnem vremenu bo populacija bolhačev še naraščala, posledično tudi poškodbe na listih kapusnic. Zato bo potrebno vseskozi spremljati populacijo in glede na prisotnost bolhačev škropljenje z insekticidom ponoviti. LEGENDA: K = karenca.

Pred škropljenjem pozorno preberite navodila za uporabo in ob škropljenju upoštevajte vsa navodila in ukrepe za varovanje čebel, voda, kateri so navedeni v navodilih za uporabo FFS!

 

 

Belini

Na opazovanih lokacijah beležimo pojave gosenic kapusovega belina (Pieris brassicae) oz. repnega belina (Pieris rapae). Pridelovalce kapusnic opozarjamo, da pregledajo svoje nasade in ob pojavu gosenic belinov uporabijo enega od insekticidov: Affirm (1,5 kg/ha; zelje, cvetača, brokoli; največ 3-krat v eni rastni dobi; K = 3 dni), Bulldock EC 25 (0,3-0,5 L/ha; zelje, kitajsko zelje, ohrovt; največ 2-krat v eni rastni sezoni; K = 7 dni), Decis 100 EC 75 ml/ha (zelje, brstični ohrovt, cvetača; največ 1-krat v eni rastni dobi; K = 7 dni), Delfin WG (0,5 kg/ha; kapusnice; uporaba največ 3-krat v eni rastni sezoni; K = ni potrebna), Fastac 100 EC (0,1 L/ha; brokoli, brstični ohrovt, zelje, ohrovt; uporaba največ 2-krat v eni rastni dobi; K = 14 dni), Karate Zeon 5 CS (0,2 L/ha za brstični ohrovt in zelje ter odmerek 0,15 L/ha za kitajsko zelje in cvetačo; kitajsko zelje največ 1-krat v eni rastni sezoni; brstični ohrovt, zelje, cvetača največ 2-krat v eni rastni sezoni; K = 7 dni za kitajsko zelje in cvetačo ter K = 21 dni za zelje in brstični ohrovt), Karis 10 CS (50 ml/ha; brstični ohrovt, zelje, cvetača, ohrovt, brokoli; največ 2-krat v eni rastni sezoni; brstični ohrovt in zelje K = 21 dni, za ohrovt in brokoli K = 10 dni, za cvetačo K = 7 dni, Mimic (0,3-0,4 L/ha; kapusnice; uporaba 1-krat letno; K = 14 dni), Neemazal – T/S (3 L/ha; zelje, ohrovt, brstični ohrovt; največ 3-krat v eni rastni dobi; K = 3 dni), Steward (85 g/ha; brokoli, brstični ohrovt, cvetača, zelje, rdeče zelje; uporaba največ 3-krat v eni rastni dobi; K = 3 dni, za brstični ohrovt K = 28 dni).

Pred škropljenjem pozorno preberite navodila za uporabo in ob škropljenju upoštevajte vse ukrepe za varovanje čebel in voda, kateri so navedeni v navodilih za uporabo FFS!

JAVNA SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN

 

Kapusov molj

V zadnjih dneh opažamo v nasadih kapusnic večjo prisotnost kapusovega molja (Plutella xylostella). V primeru preseženega praga škodljivosti (1 gosenica/rastlino) priporočamo uporabo enega od sledečih insekticidov: Affirm (1,5 kg/ha; zelje, cvetača, brokoli; največ 3-krat v eni rastni dobi; K = 3 dni), Decis 100 EC (75 ml/ha; brstični ohrovt, cvetača, zelje; največ 1-krat v eni rastni dobi; K = 7 dni), Fastac 100 EC (0,1 L/ha; brokoli, brstični ohrovt, zelje, ohrovt; največ 2-krat v eni rastni dobi; K = 14 dni), Karate Zeon 5 CS (0,15 L/ha; brstični ohrovt, zelje, kitajsko zelje, cvetača; kitajsko zelje največ 1-krat v eni rastni sezoni; brstični ohrovt, zelje, cvetača največ 2-krat v eni rastni sezoni; K = 7 dni za kitajsko zelje in cvetačo ter K = 21 dni za zelje, brstični ohrovt), Lepinox plus (1 kg/ha; brstični ohrovt, brokoli, ohrovt, zelje, kitajsko zelje; K ni potrebna), Mimic (0,3 - 0,4 L/ha; kapusnice; uporaba največ 1-krat letno; K = 14 dni), Neemazal-T/S (3 L/ha; zelje, ohrovt, brstični ohrovt; največ 3-krat v eni rastni dobi; K = 3 dni), Steward (85 g/ha; brokoli, brstični ohrovt, cvetača, zelje, rdeče zelje; največ 3-krat v eni rastni dobi; K = 3 dni; za brstični ohrovt K = 28 dni). Affirm, Mimic, Neemazal – T/S, Karate zeon in Steward zatirajo tudi kapusovo sovko.

Pred škropljenjem pozorno preberite navodila za uporabo in ob škropljenju upoštevajte vse zakonske predpise o varovanju čebel, upoštevajte predpisane varnostne pasove do voda in karenčne dobe!


Datum objave obvestila: 30.06.2017 12:09
Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Objavil/a: SILVO Zveplan
Pripravil: Silvo Zveplan
Seznam registriranih FFS