58. OBVESTILO O VARSTVU KROMPIRJA - 30.06.2017 11:17 - Zaključeno


Pridelovalce krompirja opozarjamo, da so sedanje vremenske razmere ugodne za razvoj krompirjeve plesni. Po obilnih padavinah v minulih dneh je potrebno obnoviti škropilno oblogo takoj, čim bodo razmere to dopuščale. Priporočamo predvsem rabo fungicidov s sistemičnim ali delno sistemičnim oz. translaminarnim delovanjem ali pripravke, ki se manj izpirajo. Pripravki s sistemičnim delovanjem so: Infinito, Melody duo, Galben M in Ridomil Gold MZ pepite; v skupino fungicidov z delnim sistemičnim/translaminarnim delovanjem pa spadajo pripravki z dimetomorfom, cimoksanilom in mandipropamidom (Acrobat, Forum, Banjo forte, Orvego, Antracol combi, Aviso DF, Curzate C extra, Equation pro, Tanos 50 WG, Moximate, Pergado MZ, Gett, Revus in še nekateri). Poleg navedenih so za sedanje razmere primerni tudi pripravki z ametoktradinom ali ciazofamidom (Enervin, Ranman top, Ranman twinpack), ki se manj izpirajo. Sistemična fungicida Ridomil ali Galben uporabljajte samo preventivno. V primeru, da ste v nasadu ali v okolici že opazili plesen, njuno rabo odsvetujemo!

V nasadih krompirja se pojavlja tudi črna listna pegavost. Pripravki proti krompirjevi plesni, ki vsebujejo mankozeb ali propineb (Antracol, Dithane, Mankoz, Acrobat, Forum, Pergado, Gett), delujejo tudi proti tej bolezni, vendar mora biti za zadovoljiv učinek aktivna snov mankozeb ali propineb uporabljena v odmerku vsaj 1500 g/ha. Za izboljšanje učinkovitosti pripravkov, ki vsebujejo manjši delež omenjenih aktivnih snovi, še dodamo pripravek, ki vsebuje le mankozeb ali propineb, da dosežemo želeno skupno količino. Tudi v primeru rabe fungicidov, ki sploh ne delujejo na črno listno pegavost, kot so Infinito, Ranman, Revus, Banjo forte, Orvego, Enervin, je potrebno škropivu dodati sredstvo na osnovi mankozeba ali pa fungicida Ortiva ali Score 250 EC, ki zelo dobro zatirata črno listno pegavost.

Spremljajte tudi razvoj koloradskega hrošča in ukrepajte po potrebi.


Datum objave obvestila: 30.06.2017 11:17
Obvestilo prognostičnega centra: Napovedi za vso Slovenijo/Kmetijski inštitut Slovenije
Objavil/a: ZEMLJIČ Marjeta in ŠKERLAVAJ Vojko
Pripravila: Marjeta Zemljič in Vojko Škerlevaj
Seznam registriranih FFS