98. OBVESTILO ZA VARSTVO NASADOV JAGOD - 20.06.2017 14:39 - Zaključeno


Po zaključenem obiranju jagod je potrebno v nasadih vzpostaviti dobre higienske razmere. Najpreprostejši pristop je košnja ter odstranitev obolelega listja. Odpadni material z ostalimi odmrlimi rastlinskimi ostanki uničite izven nasada. K zmanjševanju infekcijskega potenciala prispevajo v tem precej času precej tudi sončno obsevanje in visoke temperature.

Kljub temu je priporočljivo opraviti zaščito pred pepelastimi plesnimi na jagodah, za kar je primeren pripravek THIOVIT JET (2-4 kg/ha; deluje tudi na pršice), oz. tudi VITISAN (3 kg/ha), SYSTHANE 20 EW (0,3 l/ha pri pridelavi v zaščitenih prostorih in 0,5 l/ha na prostem), TOPAZE (0,5 l/ha), TOPAZ 100 EC (0,5 l/ha) ali AQ-10 (70 g/ha).

Svetujemo tudi rabo bakrovih pripravkov: CUPRABLAU Z 35 WP (1,5 kg/ha) ali NORDOX 75 WG (3,3 kg/ha), ki so predvideni proti rdeči listni pegavosti jagod, beli jagodni listni pegavosti, a imajo dobro imajo stransko delovanje tudi proti drugim glivičnim in bakterijskim okužbam. Proti listnim pegavostim je primeren tudi pripravek ROVRAL AQUAFLO (1,5-2 l/ha), ki deluje širše še na sive plesni, alternarije in rizoktonije. Na črno pegavost jagod / antraknozo delujeta SIGNUM (1,8 kg/ha; učinkuje še na pepelovke in sivi plesni) in ORTIVA (1 l/ha),…

V večkrat rodnih nasadih jagod skrbite predvsem za zaščito pred sivo plesnijo in upoštevajte varnostne dobe.

Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja. V primeru uporabe insekticidnih sredstev, ki so nevarna za čebele, odstranite cvetočo podrast in opravite nanos v večernem času, ko čebele ne letajo. Pozorni bodite tudi na omejitve pri varstvu vodotokov.


Datum objave obvestila: 20.06.2017 14:39
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: BAJEC Domen
Pripravil: Domen Bajec
Seznam registriranih FFS