97. OBVESTILO ZA VARSTVO BRESKEV IN NEKTARIN - 20.06.2017 14:37 - Zaključeno


V nasadih breskev, kjer pozeba ni popolnoma uničila pridelka, je priporočljivo opraviti zaščito pred monilijskimi obolenji. Uporabite lahko pripravke: CHORUS 50 WG (0,6 kg/ha; 2× v rastni dobi), TELDOR SC 500 (1 l/ha; 2× v rastni dobi), TELDOR PLUS (1,5 l/ha; 2× v rastni dobi), ROVRAL AQUAFLO (1,5-2,25 l/ha; 4× v rastni dobi), SWITCH 62,5 WG (1 kg/ha; 2× v rastni dobi), PROLECTUS (1,2 kg/ha; 3× v rastni dobi), LUNA EXPERIENCE (0,6 l/ha; 2× v rastni dobi) ali SCORE 250 EC (0,45 l/ha; 2× v rastni dobi).

Pridelovalcem priporočamo ukrepanje tudi proti breskovemu zavijaču. Let metuljev je neprekinjen, v zadnjih dneh pa so se ulovi na feromonske vabe okrepili. Za varstvo pridejo v poštev sredstva kot so: CORAGEN (18-20 ml/hl), DELEGATE 250 WG (0,3 kg/ha), IMIDAN 50 WG (1,5 kg/ha), STEWARD (340 g/ha) ali LEPINOX PLUS (1 kg/ha), ki je primeren tudi za ekološko pridelavo. Navedena sredstva so predvidena tudi za zmanjševanje poškodb zaradi breskovega molja.

Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja. V primeru uporabe insekticidnih sredstev, ki so nevarna za čebele, odstranite cvetočo podrast in opravite nanos v večernem času, ko čebele ne letajo. Pozorni bodite tudi na omejitve pri varstvu vodotokov.


Datum objave obvestila: 20.06.2017 14:37
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: BAJEC Domen
Pripravil: Domen Bajec
Seznam registriranih FFS