58. VARSTVO JABLAN IN HRUŠKA - 16.06.2017 10:26 - Zaključeno


Fenološki razvoj jablan in hrušk

Na območju Celjske in Koroške regije so jablane in hruške povprečno na opazovane lokacije in sorte v fenološki fazi BBCH 74 (premer plodov večji od 40 mm).

Škrlup in pepelasta plesen

Na območju Celjske in Koroške regije smo med 6. in 14. junijem beležili pogoste plohe in nevihte. Pri pregledu spor po zadnjih padavinah tako na objektnih stekelcih kot lovilcu spor teh nismo več našli.

Zato je obdobje nevarnosti za primarne okužbe povsem zaključeno.

Pri škropljenju proti škrlupu lahko uporabite pripravke na osnovi aktivne snovi kaptan:

Merpan 80 WDG (1,88 kg/ha), Orthocide 80 WG (2 kg/ha), Scab 80 WG (1,9 kg/ha) ali Scab 480 SC (3,13 L/ha). Uporabite lahko tudi pripravke na osnovi aktivne snovi mankozeb kot so: Dithane DG Neotic (2 kg /ha), Dithane M-45 (2 kg/ha), Manfil 75 WG (2 kg/ha), Manfil 80 WP (2 kga/ha), Mankoz 75 WG (2kga/ha), Penncozeb 75 DG (2,5 kg/ha), Pinozeb M – 45 (2 kg/ha) ali pripravek z aktivno snovjo metiram Polyram DF (2 kg/ha).

Pri uporabi vseh navedenih pripravkov upoštevajte maksimalno število dovoljenih škropljenj v eni rastni dobi !

Razmiki med škropljenji naj bodo dolgi od 10 do 14 dni. V primeru napovedi dolgotrajnih in obilnih padavin opravite škropljenje pred dežjem. Predvsem pa razmike med škropljenji prilagodite količini padavin. V primeru, ko pade več kot 25 mm dežja predvidevamo, da je fungicidna obloga sprana in je potrebno škropljenje pred naslednjimi padavinami ponoviti.

Pri sortah, ki so občutljive na pepelovko dodajte enega od pripravkov na osnovi močljivega žvepla kot so: Cosan, Pepelin, Kumulus DF, Microthiol specilal, Thiovit jet ali Vindex 80 WG, v odmerku 5 kg/ha. Uporabite lahko tudi pripravka Pol sulphur 800 SC ali Symbiotica Fito, v odmerku 6 kg/ha. Pri tem pazite na temperaturo zraka, če ta presega 30 °C se izogibajte dodajanju vseh pripravkov na osnovi močljivega žvepla in foliarnih gnojil!

Enaka strategija škropljenja proti škrlupu velja tudi za hruške.

Jabolčni zavijač

v nasadih jablan so ulovi metuljčkov na feromonskih vabah, kjer niso opravili prvega škropljenja proti jabolčnem zavijaču kontinuirani in zelo številčni. V nasadih jablan, kjer so prvo škropljenje proti jabolčnem zavijaču opravili v priporočenih rokih zatiranja so ulovi trenutno pod pragom škodljivosti.

V nasadih, kjer imate pridelek in ste prvo škropljenje proti jabolčnem zavijaču opravili v napovedanem roku (do 4. junija) s pripravkom Coragen, v naslednjem tednu - do 25. junija opravite drugo škropljenje. V tem času lahko proti jabolčnem zavijaču uporabite pripravek Imidan 50 WG (1kg/ha) ali Delegate 250 WG (0,3 kg/ha) ali uporabite enega od pripravkov, ki hkrati zatirajo tudi uši kot so: Mospilan 20 SG, Mospilan SG, Moksycan 20 SG v odmerku 0,4 kg/ha ali Calypso SC 480 (0,3 L/ha).

Z navedenimi pripravki zatirate tudi breskovega zavijača.

V ekološki in ostalih nasadih, kjer uporabljate za slabljenje populacije jabolčnega zavijača pripravke na osnovi virusa granuloze Madex max ali Carpovirusine, nadaljujte s split aplikacijo in uporabo polovičnega odmerka pripravka.

Rdeča sadna pršica

Pri pregledu nasadov jablan na prisotnost rdeče sadne pršice najdemo vse razvojne stadije, prevladujejo pa izlegle ličinke druge poletne generacije. Preglejte nasade in ob preseganju praga škodljivosti v nasadih, kjer imate pridelek uporabite enega od registriranih pripravkov kot so: Envidor SC 240 (0,6 L/ha), Masai (0,5 kg/ha), Milbeknock (0,625 L/ha pri porabi vode 500 L/ha na 1 m višine krošnje), Koromite (0,625 L/ha pri porabi vode 500 L na ha na 1 m višine krošnje), Kanemite SC (0,625 L/ha pri porabi vode 500 L na ha na 1 m višine krošnje) ali Nissorun 10 WP (0,33 kg/ha na višinski meter krošnje, pri čemer skupni odmerek sredstva pri enem tretiranju ne sme preseči 1 kg/ha).

PRI UPORABI SREDSTEV NEVARNIH ZA ČEBELE IZVAJAJTE ŠKROPLJENJE IZKLJUČNO POZNO ZVEČER, PONOČI ALI ZGODAJ VZJUTRAJ, KO SO ČEBELE V PANJIH TER POSKRBITE, DA BO PODRAST POMULČENA!

V primeru toče takoj opravite škropljenje s pripravki, ki vsebujejo aktivno snov kaptan kot so: Merpan 80 WDG, Orthocide 80 WG, Scab 80 WG ali Scab 480 SC.

Hrušev ožig

Na območjih, kjer so bile v preteklih letih potrjene okužbe s hruševim ožigom priporočamo sadjarjem redno pregledovanje nasadov jablan in hrušk. Opravite tudi preglede višje ležečih travniških sadovnjakov. Simptome opazite predvsem na poganjkih, ki venejo in se sušijo (pastirska palica), spremlja jih lahko tudi bakterijski izcedek, ki je na začetku mlečno rumene barve, nato postane oranžen. Poleg nasadov pregledujte tudi okolico, kjer se nahajajo okrasne in samonikle rastline, ki so gostiteljice hruševega ožiga (glog, panešplja, ognjeni trn, jerebika, šmarna hrušica…). V primeru suma na okužbo s hruševim ožigom obvestite fitosanitarno inšpekcijo ali javno službo za varstvo rastlin na Inštitutu za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije v Žalcu (03 71 21 600).

V nasadih, kjer je bil hrušev ožig v preteklih letih potrjen, v primeru neurij s točo opravite škropljenje s pripravkom Cuprablau-Z 35 WG (0,06 % konc.).


Datum objave obvestila: 16.06.2017 10:26
Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Objavil/a: Alenka Ferlež-Rus
Pripravila: Alenka Ferlež-Rus
Seznam registriranih FFS