84. OBVESTILO ZA VARSTVO VINSKE TRTE - 02.06.2017 14:37 - Zaključeno


Vinska trta cveti (60-65 po lestvici BBCH).

Aktualne vremenske razmere so z visokimi temperaturami, visoko zračno vlago in pogostimi nevihtami zelo ugodne za razvoj glivičnih bolezni. Priporočamo pozorno spremljanje zdravstvenega stanja v vinogradih in ustrezno ukrepanje.

Za varstvo pred okužbami s peronosporo vinske trte priporočamo uporabo pripravkov kot so: MIKAL FLASH (4 kg/ha), MIKAL PREMIUM F (3 kg/ha), MOMENTUM TRIO (3 kg/ha), MOMENTUM F (4 kg/ha), ALLEATO DUO (2-3 kg/ha), PROFILER (3 kg/ha), MELODY COMBI (1,5 kg/ha), ACROBAT MZ WG (2,5 kg/ha), FORUM MZ WG (2,5 kg/ha), EQUATION PRO (400 g/ha), TWINGO (3 kg/ha), TANOS 50 WG (0,4 kg/ha), AMPEXIO (0,5 kg/ha), PERGADO F (1,6 kg/ha), PERGADO D (1,4 l/ha), PERGADO MZ (2,5 kg/ha), GETT (2,5 kg/ha), ANTRACOL COMBI WP 62,8 (2,5 kg/ha), RIDOMIL GOLD MZ PEPITE (2,5 kg/ha), RIDOMIL GOLD COMBI PEPITE (2 kg/ha), MOXIMATE 725 WG (1,9 kg/ha), MOXIMATE 725 WP (1,9 kg/ha), MOXIMATE PLUS (1,9 kg/ha), NAUTILE DG (2,4 kg/ha), PROFILUX (2 kg/ha), FORUM STAR (1,6 kg/ha), SFINGA EXTRA WDG (1,5 kg/ha), VALIS F (1,5 kg/ha), ORVEGO (0,8 l/ha), MILDICUT (2 l/ha), ELECTIS 75 WG (1,5-1,8 kg/ha),...

Toplo vreme z obilo zračne vlage omogoča ugodne razmere tudi za okužbe z oidijem vinske trte. Za varstvo svetujemo sredstva: POSTALON 90 SC (1 – 1,25 l/ha), SERCADIS (0,15 l/ha), KARATHANE GOLD 350 EC (0,5 l/ha), TALENDO (0,25 l/ha), TALENDO EXTRA (0,08-0,2 l/ha), BALTAZAR (0,4 l/ha), FOLICUR EW 250 (0,4 l/ha), KUSABI 300 SC (0,25 l/ha) TEBUSHA 25% EW (0,4 l/ha), MYSTIC 250 EC (0,4 l/ha), ORIUS 25 EW (0,4 l/ha), CRYSTAL (0,2 l/ha), ali CABRIO TOP (2 kg/ha),…

Razmike med tretiranji prilagodite priraščanju mladik ter količini in intenzivnosti padavin. Zaščitno oblogo obnovite na 7 do 10 dni, oz. ko pade 30 mm/m2 padavin ali več.

Priporočamo pregled cvetnega nastavka in povečano pozornost na prisotnost gosenic 1. rodu grozdnih sukačev. V vinogradih z občutnejšimi posledicami letošnje pozebe je smiselno ukrepati s pripravki na osnovi Bacillus thuringhiensis kot je npr. LEPINOX PLUS (1 kg/ha),…

V primeru neurja s točo je potrebno varstvo vinograda opraviti čim prej, a počakajte, da se listje osuši. Pri izbiri pripravkov dajte prednost sredstvom z aktivno snovjo folpet: FOLPAN 50 SC, FOLPAN 80 WDG, ali drugim kombiniranim pripravkom z a.s. folpet. Po cvetenju pridejo za ta namen v poštev tudi bakrovi pripravki.

Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja. V primeru uporabe insekticidnih sredstev, ki so nevarna za čebele, odstranite cvetočo podrast in opravite nanos v večernem času, ko čebele ne letajo. Pozorni bodite tudi na omejitve pri varstvu vodotokov.


Datum objave obvestila: 02.06.2017 14:37
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: BAJEC Domen
Pripravil: Domen Bajec
Seznam registriranih FFS