83. OBVESTILO ZA VARSTVO JAGODIČJA - 02.06.2017 14:31 - Zaključeno


Pridelovalcem jagod, malin, robid, ameriških borovnic in drugega jagodičja svetujemo povečano pozornost na plodovo vinsko mušico. Plodova vinska mušica lahko v času zorenja mehko plodnega sadja zlasti ob padavinah povzroči propadanje plodov in širjenje sadnih gnilob.

Priporočamo izobešanje prehranskih pasti, s katerimi boste spremljali nalet mušic. Lovilno posodo pripravite iz 0,5 l plastenke, ki ji na vrhu izvrtate luknjice s premerom 4 mm. Plastenko za izboljšano privlačnost obarvate rdeče in napolnite s privabilno raztopino jabolčnega kisa in rdečega vina, delom žličke sladkorja (1 na 1 l raztopine) in kapljico detergenta. Svetujemo redno spremljanje napadenosti plodov. Za pravilno prepoznavanje škodljivca se lahko obrnete na Službo za varstvo rastlin.

Podrobnejše informacije so dostopne na povezavah:

http://www.kmetijskizavod-nm.si/file/6809/download/7513 in http://www.uvhvvr.gov.si/si/delovna_podrocja/zdravje_rastlin/rastlinski_skodljivi_organizmi/drugi_skodljivi_organizmi/gospodarski_skodljvi_organizmi/drugi_novejsi_skodljivi_organizmi/plodova_vinska_musica/.

V primeru pojava škod, bo Služba za varstvo rastlin priporočila nadaljnje ustrezne ukrepe.

Za kemično varstvo je predviden pripravek: LASER 240 EC, ki se lahko uporabi:

  • v nasadih jagod v odmerku 0,3 l/ha; ima karenco 1 dan in ga lahko uporabite največ 3× v 7 dnevnih presledkih;

  • na malinah in robidah v odmerku 0,4 l/ha; ima karenco 3 dni in ga lahko uporabite največ 2× v 10 dnevnih presledkih;

  • na borovnicah, brusnicah, ribezu in kosmulji v odmerku 0,4 l/ha; ima karenco 3 dni in ga lahko uporabite največ 2× v 7 dnevnih presledkih.

Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja. V primeru uporabe insekticidnih sredstev, ki so nevarna za čebele, odstranite cvetočo podrast in opravite nanos v večernem času, ko čebele ne letajo. Pozorni bodite tudi na omejitve pri varstvu vodotokov.

 


Datum objave obvestila: 02.06.2017 14:31
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: BAJEC Domen
Pripravil: Domen Bajec
Seznam registriranih FFS