50. Namakanje hmelja - 06.09.2004 10:48 - Poslano


V preteklem tednu smo vam svetovali, da med vikendom pričnete z namakanjem, na lažjih, peščenih in prodnatih tleh, kjer se je količina vlage v hmeljiščih spustila na približno polovice celotne količine vlage, ki je v takšnih tleh na razpolago za rast hmelja. V petek in soboto je v obliki neviht in količinsko lokalno razporejenostjo padavin, padlo med 20 in 35 l/m 2 , kar je praktično nadomestilo količino vode, ki bi jo dodali z namakanjem.

Ta trenutek je stanje vlage v tleh optimalno. Kljub vsemu vam svetujemo, da redno spremljate lokalne padavine ter naša obvestila in v kolikor se bodo pojavile potrebe za namakanje hmelja, ukrepu namakanja pristopite takoj. Stanje optimalne vlage v tleh v času polnjenja lupulinskih žlez je odločilnega pomena za kvaliteten in obilen pridelek, ki ga letošnji nastavek na večini hmeljišč tudi obeta.


Datum objave obvestila: 06.09.2004 10:48
Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Objavil/a: ZMRZLAK Marko
Pripravil: Marko Zmrzlak
Seznam registriranih FFS