80. VARSTVO FIŽOLA PRED BAKTERIOZAMI - 02.06.2017 09:22 - Zaključeno


Rastline fižola se trenutno nahajajo v razvojni fazi 12 po BBCH.

V posevkih fižola, so se začele pojavljati bakterioze. Zoper njih lahko uporabite sredstva na osnovi bakra. Trenutno registrirana so: CHAMP FORMULAT 2 FLO (2,8 l/ha), CUPRABAU Z 35 WP (1,5 kg/ha), CUPRABAU Z 50 WP (1,5 kg/ha), CUPRABLAU Z ULTRA WP (1,5 kg/ha) in CUPROXAT (5,3 l/ha).


Datum objave obvestila: 02.06.2017 09:22
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: PETERLIN Andreja
Pripravila: Peterlin Andreja
Seznam registriranih FFS