77. OBVESTILO ZA VARSTVO ČEŠENJ IN VIŠENJ - 30.05.2017 15:32 - Zaključeno


Zgodnje češnje zorijo (89 BBCH), med tem ko so poznejše sorte začele dobivati rumenkaste odtenke (81 BBCH).

Pridelovalce opozarjamo na nevarnost plodove vinske mušice, ki lahko povzroči propadanje plodov in širjenje sadnih gnilob. Priporočamo izobešanje prehranskih pasti, s katerimi boste spremljali nalete mušic. Lovilno posodo pripravite iz 0,5 l plastenke, ki ji na vrhu izvrtate luknjice s premerom 4 mm. Plastenko za izboljšano privlačnost obarvate rdeče in napolnite s privabilno raztopino jabolčnega kisa in rdečega vina, del žličke sladkorja (1 na 1 l raztopine) in kapljico detergenta. Priporočamo tudi redno spremljanje napadenosti plodov. Za pravilno prepoznavanje škodljivca se lahko obrnete na Službo za varstvo rastlin. Za kemično varstvo češenj so predvidena naslednja fitofarmacevtska sredstva: SPADA 200 EC (2,5 l/ha; karenca 14 dni, le 1× v rastni dobi), IMIDAN 50 WG (1,5 kg/ha; karenca 14 dni, le 1× v rastni dobi), LASER 240 EC (0,3 l/ha; karenca 7 dni, le 2× v rastni dobi; dovoljenje za nujne primere ima od 01.05.2017 do 01.09.2017). Vsa navedena sredstva so nevarna za čebele in so za profesionalno rabo.

Hkrati je potrebno biti pozoren tudi na let češnjeve muhe. V ta namen v krošnje dreves namestite rumene lepljive plošče. Pri zgodnejših sortah češnjeve muhe ni potrebno zatirati, pri kasnejših pa je prag škodljivosti presežen, če ulovimo eno muho na dve postavljeni vabi (v času, ko češnje spreminjajo barvo iz zelene v rumeno). V primeru preseženega praga škodljivosti lahko uporabite pripravke SPADA 200 EC (2,5 l/ha), IMIDAN 50 WG (1,5 kg/ha) ali MOSPILAN 20 SG (0,375 kg/ha), vsi s karenco 14 dni in možnostjo uporabe le 1× v rastni dobi. Pripravek NATURALIS (2 l/ha; nanos vsaj 3× zaporedoma v razmiku 4-7 dni) se uporabi za delno zatiranje češnjeve muhe in je primeren za ekološko pridelavo.

Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja. V primeru uporabe insekticidnih sredstev, ki so nevarna za čebele, odstranite cvetočo podrast in opravite nanos v večernem času, ko čebele ne letajo. Pozorni bodite tudi na omejitve pri varstvu vodotokov.


Datum objave obvestila: 30.05.2017 15:32
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: BAJEC Domen
Pripravil: Domen Bajec
Seznam registriranih FFS