50. Varstvo hmelja - 06.09.2004 10:48 - Poslano


Sporočamo vam, da smo 26. julija že opazili prve pojave peronospore na storžkih Savinjskega goldinga. Zaradi ugodnih vremenskih razmer in občutljive trazvojne faze hmelja vam priporočamo, da v kolikor še niste, nemudoma opravite drugo škropljenje v cvet ! V primeru nadaljnega deževnega vremena ponovite škropljenje po 10 do 1 4 dneh. Priporočamo vam, da uporabite enega od bakrovih pripravkov v predpisanem odmerku. V nasadih občutljivih sort na pepelovko , predvsem Magnuma pa tudi Celeie, vam priporočamo tudi dodajanje enega od pripravkov na podlagi žvepla v predpisanem odmerku.

Pri sistematičnih pregledih hmeljišč smo letos odkrili nove okužbe z letalno obliko hmeljeve uvelosti . Večina okužb je omejena na že okužena hmeljišča pri čemer smo pojav te bolezni potrdili na vseh okuženih območjih zahodne ga dela Savinjske doline. Prisotnost okuženih rastlin in vpliv letošnjih zelo ugodnih pogojev za razvoj hmeljeve uvelosti predstavlja veliko nevarnost nadaljnjega širjenja te bolezni, zato je pomembno, da hmeljarji poleg ostalih opravil v hmeljiščih dajete pozornost tudi pregledovanju na zdravstveno stanje in o pojavu sumljivih ali obolelih rastlin obvestite Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, (Oddelek za varstvo rastlin, tel. 71 21 600) ali pristojno fitosanitarno inšpekcijo, (Enota Celje tel: 426 52 04).

Med najbolj prepoznavna bolezenska znamenja te karantenske bolezni spada rumenenje in odmiranje listov pri čemer se listni robovi obrnejo navzgor, prizadeti listi pa ob dotiku odpadejo. Razvoj bolezni se prične na spodnjem delu rastline in času enega do dveh tednov prizadene celotno rastlino. Ob prerezu obolelih trt v spodnjem delu rastline je vidno rjavo prevodno tkivo.

Zaradi dejstva, da se hmeljeva uvelost širi z okuženimi ostanki hmeljnih rastlin, ter načina zatiranja, ki temelji predvsem na uničevanju obolelih rastlin, je zelo pomembno preprečevanje prenosa te bolezni v zdrava hmeljišča. Zato ponovno opozarjamo na čiščenje in razkuževanje orodja ter opreme, kjer kot razkužilo priporočamo materialom neagresivno sredstvo Virkon v 1 % koncentraciji. Prav tako hmeljarjem z okuženimi hmeljišči svetujemo, da pri škropljenjih in ostalih rednih opravilih, poskrbite najprej za zdrava še neokužena hmeljišča, s čimer boste zmanjšali verjetnost širjenja bolezni iz okuženih v zdrave nasade.

Proti hmeljevi pršici ste v večini primerov pravočasno uporabili prave akaricide, saj v zadnjih dneh nismo opazili kritičnih pojavov tega škodljivca. Glede na sedanji razvoj hmelja predvidevamo, da lahko pri karencah akaricidov upoštevate običajni čas začetka obiranja posameznih sort. Torej je npr. za Savinjski golding sedaj že prepozno za uporabo akaricidov, Karenca pri Vertimec-u je nampreč 28, pri Ortusu pa 35 dni.

Let metuljev prosene vešče se je nekoliko povečal, vendar trenutno ni zaskrbljujoče močan. Opazujte hmeljišča in pojave ‘črvivih’ trt javljajte na inštitut, da vam bomo svetovali.


Datum objave obvestila: 06.09.2004 10:48
Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Objavil/a: ZMRZLAK Marko
Pripravil: Marko Zmrzlak
Seznam registriranih FFS