73. OBVESTILO ZA ZATIRANJE BOLEZNI V KROMPIRJU - 25.05.2017 08:51 - Zaključeno


Ekološke razmere za razvoj krompirjeve plesni so ugodne. V nasadih kjer je krompir že začel s strjevanjem vrst priporočamo, da opravite preventivno škropljenje z enim od kontaktnih fungicidov: ANTRACOL* (2,5 kg/ha), ANTRACOL WG 70* (2,5 kg/ha), DITHANE DG Neotec* (2 kg/ha), DITHANE M-45* (2 kg/ha), ENERVIN (2 kg/ha), FROWNCIDE (0,4 l/ha), GETT* (2 – 2,5 kg/ha), MANFIL 75 WG (2 kg/ha), MANFIL 80 WP (2 kg/ha), MANKOZ 75 WG* (2 kg/ha), PENNCOZEB 75 DG (1,7 kg/ha), PINOZEB M-45 (2 kg/ha), POLYRAM DF (2 kg/ha), RANMAN TOP (0,5 l/ha), RANMAN TWINPACK (0,2 l/ha), REVUS (0,4 – 0,6 l/ha), SHIRLAN 500 SC (0,4 l/ha), WINBY (0,4 l/ha) ali s pripravkom na osnovi bakra: CUPRABLAU Z 35 WP* ali CUPRABLAU Z 35 WG* (3 kg/ha), ki sta dovoljena tudi v ekološki pridelavi. Navedene pripravke lahko uporabite tudi na območjih kjer je bila povzročena škoda zaradi toče.

V času pogostih padavin (če pade več kot 30mm padavin) bodite pozorni na možnost izpiranja kontaktnih sredstev.

Pripravki označeni z * so registrirani tudi za zatiranje črne listne pegavosti krompirja.

Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja. Poskrbeti je potrebno tudi za zaščito vodnih virov.


Datum objave obvestila: 25.05.2017 08:51
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: RODIČ Karmen
Uredila: Karmen Rodič
Seznam registriranih FFS