69. OBVESTILO ZA VARSTVO BRESKEV IN NEKTARIN - 23.05.2017 15:16 - Zaključeno


Nasadi breskev so razvojno na stopnji sekundarnega odpadanja plodičev (73 po lestvici BBCH).

V aktualnih vremenskih razmerah obstaja možnost okužb z breskovo pepelovko. Za varstvo priporočamo v odmerku 7,5 kg/ha pripravke na osnovi močljivega žvepla: COSAN, KUMULUS DF, MICROTHIOL SPECIAL, PEPELIN WG, THIOVIT JET, VINDEX 80 WG.

Navedeni pripravki imajo v nasadih breskev stransko delovanje tudi proti breskovemu škrlupu.

Glede na okoljske razmere in ulove breskovega zavijača na feromonske vabe, za nasade kjer pozeba ni popolnoma uničila pridelka, priporočamo ukrepanje s sredstvi kot so: CORAGEN (18 ml/hl), DELEGATE 250 WG (0,3 kg/ha), IMIDAN 50 WG (1,5 kg/ha), STEWARD (340 g/ha) ali LEPINOX PLUS (1 kg/ha), ki je primeren tudi za ekološko pridelavo. Navedena sredstva so predvidena tudi za zmanjševanje poškodb zaradi breskovega molja.

Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja. V primeru uporabe insekticidnih sredstev, ki so nevarna za čebele, odstranite cvetočo podrast in opravite nanos v večernem času, ko čebele ne letajo. Pozorni bodite tudi na omejitve pri varstvu vodotokov.


Datum objave obvestila: 23.05.2017 15:16
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: BAJEC Domen
Pripravil: Domen Bajec
Seznam registriranih FFS