63. OBVESTILO O VARSTVU KROMPIRJA - 23.05.2017 12:49 - Zaključeno


Krompirjeva plesen (Phytophthora infestans de Bary)

 

V Vipavski dolini in v Slovenski Istri ter povsod v toplejših območjih, kjer je krompir že večji in je že strnil vrste, so po otoplitvi in dežju nastali odlični pogoji za širjenje krompirjeve plesni. V ostalih višjih in hladnejših območjih Primorske, kjer so nasadi krompirja komaj vznikli ali še nerazrasli je nevarnost za razvoj krompirjeve plesni majhna.

 

Za začetno zaščito manj bujnih posevkov lahko uporabimo enega izmed BAKRENIH PRIPRAVKOV ali drugih dotikalnih fungicidov (npr. ANTRACOL, DITHANE M 45,..).

Priporočamo, da v nižinah bujne nasade krompirja zaščitite s sredstvi z lokalno sistemičnim delovanjem (npr. ACROBAT, ANTRACOL COMBI,…) – glej tabelo.

Bakrena sredstva in pripravki na osnovi mankozeba in propineba učinkujejo tudi proti črni listni pegavosti krompirja (Alternaria solani), ki se pojavlja na listih pri občutljivejših sortah v toplejšem in suhem vremenu.

Za ekološko zaščito krompirja lahko uporabimo enega od dovoljenih BAKRENIH PRIPRAVKOV, ki so navedeni v »Katalogu sredstev za ekološko kmetijstvo«.

 

V primeru, če po škropljenju z dotikalnimi fungicidi pade več kot 25 mm dežja, je potrebno škropljenje ponoviti, saj dež izpere škropivo iz listov. Škropljenja ponavljamo v skladu z navodili za uporabo FFS. Priporočamo, da sredstva s sistemičnim in polsistemičnim delovanjem menjujete, da se izognete pojavu odpornosti!

 

FUNGICIDI V KROMPIRJU 2017

 

KONTAKTNI OZ. DOTIKALNI FUNGICIDI REGISTRIRANI ZA ZAŠČITO PRED KROMPIRJEVO PLESNIJO (Phytophthora infestans), 17.5.2017

 

PRIPRAVEK

AKTIVNA SNOV

ODMEREK

KARENCA

DELUJE NA ALTERNARIO

ANTRACOL =

ANTRACOL WG 70

 

propineb 70%

2,5 kg/ha

14 dni

 

DA

BANKO 500 SC

 

klorotalonil 50%

2 l/ha

8 dni

NE

DITHANE DG 250 Neotec ==

MANKOZ 75 WG

 

mankozeb 75%

2 kg/ha

7 dni

DA

DITHANE M-45

 

mankozeb 80%

2 kg/ha

7 dni

DA

ENERVIN

 

ametoktradin 12% + metiram 44%

2 kg/ha

7 dni

NE

MANFIL 75 WG

 

mankozeb 75%

2 kg/ha

7 dni

DANE

MANFIL 80 WG == PINOZEB

M-45

 

mankozeb 80%

2 kg/ha

7 dni

NE

PENNCOZEB 75 DG

 

mankozeb 75%

1,7 kg/ha

7 dni

NE

POLYRAM DF

 

metiram 70%

2 kg/ha

21 dni

NE

RANMAN TOP

 

ciazofamid 16%

0,5 l/ha

7 dni

NE

RANMAN TWINPACK

 

ciazofamid 40%

0,2 l/ha + močilo

7 dni

NE

SHIRLAN 500 SC = WINBY = FROWNCIDE

fluazinam 50%

0,4 l/ha

7 dni

NE

 

SISTEMIČNI IN POLSISTEMIČNI FUNGICIDI REGISTRIRANI ZA ZAŠČITO PRED KROMPIRJEVO PLESNIJO (Phytophthora infestans), 17.5.2017

PRIPRAVEK

AKTIVNA SNOV

ODMEREK

KARENCA

DELUJE NA ALTERNARIO

ACROBAT MZ WG == FORUM MZ WG

 

dimetomorf 9% + mankozeb 60%

2 kg/ha

7 dni

 

DA

ELECTIS 75 WG

 

mankozeb 66,7% + zoksamid 8,3%

1,5 - 1,8 kg/ha

7 dni

NE

GALBEN M

 

benalaksil 8% + mankozeb 65%

 

2,5 kg/ha

28 dni

NE

INFINITO

 

fluopikolid 6,25 % +propamokarb 62,5 %

1,2 - 1,6 l/ha

7 dni

NE

MELODY DUO WG 66,8

 

iprovalikarb 5,5% + propineb 61,3%

 

2,5 kg/ha

14 dni

NE

ANTRACOL COMBI WP 62,8

 

cimoksanil 4,8% + propineb 58%

2,5 kg/ha

14 dni

NE

MOXIMATE 725 WG ==

MOXIMATE 725 WP == MOXIMATE PLUS == PROFILUX

cimoksanil 4,5% + mankozeb 68%

2,5 kg/ha

7 dni

NE

CYMBAL

cimoksanil 45%

0,2 0– 0,25 kg/ha

7 dni

NE

NAUTILE DG

 

cimoksanil 5% + mankozeb 68%

 

2 kg/ha

7 dni

NE

NAUTILE WP

 

cimoksanil 4,5% + mankozeb 65%

2,25 kg/ha

21 dni

NE

EQUATION PRO

 

cimoksanil 30% + famoksadon 22,5%

 

400 g/ha

14 dni

NE

BANJO FORTE

 

 

dimetomorf 20% + fluazinam 20%

 

1 l/ha

7 dni

NE

 

ORVEGO

 

 

ametoktradin 30% + dimetomorf 22,5%

 

0,8 l/ha

 

7 dni

 

NE

RIDOMIL GOLD MZ PEPITE

 

mankozeb 64% + metalaksil-M 3,88%

2,5 kg/ha

21 dni

NE

GETT == PERGADO MZ

 

mandipropamid 5% + mankozeb 60%

2,5 kg/ha

7 dni

DA

REVUS

 

mandipropamid 25%

0,4 - 0,6 l/ha

3 dni

NE

TANOS 50 WG

 

cimoksanil 25% + famoksadon 25%

0,7 kg/ha

14 dni

NE

SACRON 45 DG

 

cimoksanil 45%

0,22 kg/ha

14 dni

NE

CURZATE C EXTRA

 

baker v obliki bakrovega hidroksida 25% + cimoksanil 6%

2 kg/ha

28 dni

NE

 

 

KONTAKTNI OZ. DOTIKALNI FUNGICIDI NA OSNOVO BAKRA REGISTRIRANI ZA ZAŠČITO PRED KROMPIRJEVO PLESNIJO (Phytophthora infestans), 17.5.2017

 

PRIPRAVEK

AKTIVNA SNOV

ODMEREK

KARENCA

DELUJE NA ALTERNARIO

BIOTIP BAKROV FUNGICID PLUS

 

baker v obliki trivalentnega bakrovega sulfata 35%

4-5 l/ha

14 dni

NE

CUPRABLAU Z 35 WP

 

baker v obliki bakrovega oksiklorida 35%

2,8 kg/ha

14 dni

DA

CUPRABLAU Z 35 WG

baker v obliki bakrovega oksiklorida 35%

2,1 kg/ha

14 dni

NE

Pripravila: A. Poženel,univ.dipl.inž.agr.; KGZS, KGZ Nova Gorica, Kmetijska svetovalna služba;

Vir: Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 17.5.2017,MKGP,URSVHVVR

 

Pripravila: Anka Poženel, univ.dipl.inž.agr.

 

 

VARSTVO PRED KOLORADSKIM HROŠČEM (Leptinotarsa decemlineata)

 

Na pridelovalnih površinah smo že opazili prve ličinke koloradskega hrošča, v višjih predelih pa se še niso izlegle. Krompirišča dnevno pregledujemo, da bomo pravočasno ugotovili morebitno namnožitev ličink. Zatiramo jih po posameznih grmih ali po celotni površini, če je v poprečju več kot 10 majhnih ličink na več kot 20 % grmov. Na insekticide so najbolj občutljive ličinke v prvih razvojnih stadijih.

Registrirani insekticidi za zatiranje koloradskega hrošča so navedeni v preglednici, kjer so označeni tudi naravni insekticidi, dovoljeni za uporabo v ekološkem kmetovanju. Pri uporabi naravnih insekticidov je za dobro učinkovitost potrebno škropljenje ličink takoj, ko se izležejo.

 

Pred vsako uporabo fitofarmacevtskega sredstva skrbno preberite priložena navodila za uporabo in upoštevajte priporočene odmerke in opozorila o varstvu čebel in voda!

Pri izkopu ranega krompirja pazite na karenco!

 

INSEKTICIDI REGISTRIRANI V KROMPIRJU NA DAN 22.5.2017

 

PRIPRAVEK

AKTIVNA SNOV

ODMEREK

DELOVANJE NA

X-KRAT V RASTNI DOBI

K

(dni)

ACTARA 25 WG

tiametoksam 25%

60-80 g/ha

Koloradski hrošč

4x

14

ALVERDE

metaflumizon 24%

0,25 l/ha

Koloradski hrošč

2x

14

BISCAYA

tiakloprid 24%

0,3 l/ha

Koloradski hrošč, listne uši

2x

ČU

BULLDOCK EC 25

beta-ciflutrin 2,5%

0,5 l/ha

Koloradski hrošč

2x

7

CALYPSO SC 480

tiakloprid 48%

0,1 l/ha

Koloradski hrošč

2x

21

CORAGEN

klorantraniliprol 20%

0,06 l/ha

Koloradski hrošč

2x

14

SPARVIERO

lambda-cihalotrin 10%

0,075 l/ha

Koloradski hrošč

1x

7

MAVRIK 240

tau-fluvalinat 24%

0,2 l/ha

Koloradski hrošč

1x

14

MIDO 20 SL == NUPRID 200 SC

imidakloprid 20%

0,3 l/ha

Koloradski hrošč

1x

14

MOKSYCAN 20 SG ==

MOSPILAN 20 SG == MOSPILAN SG

acetamiprid 20%

0,1 kg/ha

Koloradski hrošč

0,2 kg/ha

Siva breskova uš

2x

14

NEEMAZAL – T/S*

azadirahtin A 1%

2,5 l/ha

Koloradski hrošč

2x

4

LASER 240 SC*

spinosad 24%

0,2 l/ha

Koloradski hrošč

2x

7

RAPTOL KONCENTRAT*

olje navadne ogrščice 82,53% + piretrin 1,834%

10 l/ha

Koloradski hrošč

8x

3

RAPTOL SPRAY*

olje navadne ogrščice 0,825% + piretrin 0,018%

 

Koloradski hrošč

 

3

CHESS 50 WG

pimetrozin 50%

400 g/ha

Siva breskova uš

3x

21

KAISO EG

lambda-cihalotrin 5%

150 g/ha

Listne uši

1x

7

KARATE ZEON 5 CS

lambda-cihalotrin 5%

0,15 l/ha

Listne uši

1x

7

KARIS 10 CS

lambda-cihalotrin 10%

0,75 l/ha

Listne uši

2x

7

TEPPEKI

flonikamid 50%

0,16 kg/ha

Listne uši

2x

14

PIRIMOR 50 WG

pirimikarb 50%

 

0,5 kg/ha

Listne uši

2x

7

*Sredstvo dovoljeno tudi v EKOLOŠKEM kmetovanju

Pripravila: KGZ Nova Gorica, KSS, A. Poženel

 

 

Pripravila: Anka Poženel, univ.dipl.inž.agr.


Datum objave obvestila: 23.05.2017 12:49
Obvestilo prognostičnega centra: Zahodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica
Objavil/a: Devetak Marko
Pripravil: Marko Devetak
Seznam registriranih FFS