35. OBVESTILO O VARSTVU ŽIT - 22.05.2017 14:56 - Zaključeno


Posevki ozimnih ječmenov so večinoma že zaključili s cvetenjem in so sedaj že v obdobju razvoja zrnja. Ukrepi varstva s fungicidi sedaj niso več smiselni. Posevki jarih ječmenov pa v razvoju zaostajajo in jih je sedaj še potrebno varovati pred boleznimi. Spremljajte tudi pojave rdečega žitnega strgača !

Ozimne pšenice so sedaj večinoma v razvojnem stadiju klasenja oz. začetka cvetenja. Razvoj nekoliko variira glede na območje pridelave in glede na sorto. Obdobje od klasenja do cvetenja je čas za zavarovanje zgornjih listov in klasa pred glivičnimi okužbami. Če je od prejšnjega škropljenja preteklo že približno 2 do 3 tedne boste s ponovnim škropljenjem preprečili predvsem širjenje okužb s pšenično listno pegavostjo, rjavenjem pšeničnih plev in rje. Za varstvo lahko uporabite katerega od fungicidov kot so Artea plus, Falcon EC 460, Librax, Magnello, Mirador forte, Opus 1, Prosaro, Folicur EW 250, Orius, Propi 25 EC, Eminent 125 EW, Seguris xtra, Zamir, Zantara in podobni. Delovanje fungicidov na glive iz rodu Fusarium je manj zanesljivo. Določeno učinkovitost lahko pričakujete v primeru, kadar je škropljenje opravljeno v fazi cvetenja, neposredno pred pričakovanim dežjem ali čim prej po dežju.

V posevkih žit opažamo tudi številčne populacije rdečega žitnega strgača. Priporočamo pregledovanje posevkov in v primeru močnejšega pojava uporabo katerega izmed registriranih insekticidov kot so Bulldock, Biscaya, Decis, Karate Zeon, Karis, Mavrik in podobni.


Datum objave obvestila: 22.05.2017 14:56
Obvestilo prognostičnega centra: Napovedi za vso Slovenijo/Kmetijski inštitut Slovenije
Objavil/a: Neja Marolt
Pripravili: Meta Urbančič Zemljič in Neja Marolt
Seznam registriranih FFS