67. OBVESTILO ZA VARSTVO VINSKE TRTE - 19.05.2017 15:19 - Zaključeno


Vinska trta je na stopnji razvoja sedmih do osmih razprtih listov (17-18 po lestvici BBCH), hkrati so socvetja nabrekla, cvetovi se ločujejo (55-57 po lestvici BBCH).

Pogoste padavine omogočajo ugodne razmere za okužbo s peronosporo vinske trte. Svetujemo preventivno varstvo vinogradov s sredstvi: MANFIL 75 WG (2 kg/ha), MANFIL 80 WP (2 kg/ha), PENNCOZEB 75 DG (2 kg/ha), PINOZEB M-45 (2 kg/ha), MANKOZ 75 WG (2 kg/ha), DITHANE DG NeoTec (2 kg/ha), DITHANE M-45 (2 kg/ha), FOLPAN 80 WDG (1,25 kg/ha), FOLPAN 50 SC (2 l/ha), POLYRAM DF (2,4 kg/ha), ANTRACOL (2 kg/ha), ANTRACOL WG 70 (2 kg/ha), MILDICUT (2 l/ha), DAIMYO F (2,5 l/ha), VIDERYO F (2,5 l/ha), VINCYA F (2,5 l/ha),… uporabite lahko tudi kombinirane pripravke na osnovi fosetil-Al: MOMENTUM F (4 kg/ha) ali MIKAL FLASH (4 kg/ha).

Ugodni so tudi pogoji za oidij vinske trte. Priporočamo redno dodajanje pripravkov na osnovi močljivega ali tekočega žvepla: COSAN, COSAVET DF, COSINUS, KUMULUS DF, MICROTHIOL SPECIAL, MOČLJIVO ŽVEPLO KARSIA DF, PEPELIN WG, POL-SULPHUR 80 WG, POL-SULPHUR 80 WP, POL-SULPHUR 800 SC, SYMBIOTICA FITO – TEKOČE ŽVEPLO, SYMBIOTICA FITO – GRANULIRANO ŽVEPLO, THIOVIT JET, VINDEX 80 WG. Na oidij občutljivih legah, je smiselno za varstvo uporabiti pripravke kot KARATHANE GOLD 350 EC (0,5 l/ha) ali KUSABI (0,15 l/ha).

Uporabite lahko tudi kombinirane pripravke, ki delujejo na obe bolezni: UNIVERSALIS (2 l/ha), CABRIO TOP (2 kg/ha),…

Razmiki med tretiranji naj bodo v tem obdobju na 10 dni.

Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.


Datum objave obvestila: 19.05.2017 15:19
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: BAJEC Domen
Pripravil: Domen Bajec
Seznam registriranih FFS