65. OBVESTILO ZA VARSTVO ČEBULE PROTI RESARJEM - 19.05.2017 10:02 - Zaključeno


Spomladanska čebula ima razvit sedmi list (17 po BBCH), pri jesensko sajeni pa se je že začela listna osnova debeliti oz. širiti (401 po BBCH).

Pridelovalcem priporočamo pregled rastlin čebule, saj opažamo povečan pojav tobakovega resarja (tripsov). Če pri pregledu svojega posevka opazite več kot 1 – 2 larvi na list rastline, je potrebno izvesti tretiranje, z enim od navedenih pripravkov: LASESER 240 SC (0,45 l/ha), PERFEKTHION (0,6 l/ha) ali KARATE ZEON 5 SC (0,15 l/ha).

 


Datum objave obvestila: 19.05.2017 10:02
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: PETERLIN Andreja
Pripravila: Peterlin Andreja
Seznam registriranih FFS