62. OBVESTILO ZA VARSTVO VINSKE TRTE - 16.05.2017 13:19 - Zaključeno


Vinska trta je na stopnji razvoja šestih do sedmih razprtih listov (16-17 po lestvici BBCH), hkrati so socvetja nabrekla, s cvetovi še vedno stisnjenimi skupaj (55 po lestvici BBCH).

Pogoste padavine omogočajo ugodne razmere za okužbo s peronosporo vinske trte. Svetujemo preventivno varstvo vinogradov s fungicidi so: FOLPAN 80 WDG (1,25 kg/ha), FOLPAN 50 SC (2 l/ha), POLYRAM DF (2,4 kg/ha), DITHANE DG NeoTec (2 kg/ha), DITHANE M-45 (2 kg/ha), MANFIL 75 WG (2 kg/ha), MANFIL 80 WP (2 kg/ha), PENNCOZEB 75 DG (2 kg/ha), PINOZEB M-45 (2 kg/ha), MANKOZ 75 WG (2 kg/ha), ANTRACOL (2 kg/ha), ANTRACOL WG 70 (2 kg/ha), DAIMYO F (2,5 l/ha), VIDERYO F (2,5 l/ha), VINCYA F (2,5 l/ha), deluje tudi na oidij vinske trte),…

Ugodni so tudi pogoji za oidij vinske trte. Priporočamo redno dodajanje pripravkov na osnovi močljivega ali tekočega žvepla: COSAN, COSAVET DF, COSINUS, KUMULUS DF, MICROTHIOL SPECIAL, MOČLJIVO ŽVEPLO KARSIA DF, PEPELIN WG, POL-SULPHUR 80 WG, POL-SULPHUR 80 WP, POL-SULPHUR 800 SC, SYMBIOTICA FITO – TEKOČE ŽVEPLO, SYMBIOTICA FITO – GRANULIRANO ŽVEPLO, THIOVIT JET, VINDEX 80 WG. Na oidij občutljivih legah je smiselno za varstvo uporabiti pripravke kot KARATHANE GOLD 350 EC (0,5 l/ha) ali KUSABI (0,15 l/ha).

Uporabite lahko tudi kombinirane pripravke, ki delujejo na obe bolezni: UNIVERSALIS (2 l/ha), CABRIO TOP (2 kg/ha),…

Pri pregledih vinogradov smo zabeležili prve izlegle ličinke ameriškega škržatka. O načinu in času zatiranja boste ustrezno obveščeni.

Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.


Datum objave obvestila: 16.05.2017 13:19
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: BAJEC Domen
Pripravil: Domen Bajec
Seznam registriranih FFS