27. OBVESTILO O VARSTVU ŽIT - 08.05.2017 14:56 - Zaključeno


Sedanje spremenljivo vreme s pogostimi padavinami ustvarja ugodne razmere za razvoj in širjenje glivičnih bolezni v žitih.

Posevki ozimnega ječmena večinoma začenjajo s klasenjem ali že klasijo. Potrebno jih je zavarovati pred boleznimi, če jih še niste. V nekaterih posevkih se pojavljata ječmenov listni ožig in ječmenova mrežasta pegavost, znamenj ječmenove ramularijske pegavosti za sedaj še ni, vendar se to bolezen zatira preventivno. Za varstvo uporabite katerega od fungicidov kot so Amistar opti, Librax, Priaxor EC, Seguris xtra ali Zantara.

Tudi posevki ozimnih pšenic variirajo v razvoju. Poznejše sorte in tiste v hladnejših legah zaključujejo s kolenčenjem (BBCH 37-39), posevki v toplejših legah pa so v fazi razvoja listne nožnice oz. pred klasenjem. Za dober pridelek je odločilnega pomena ohranjanje zdravih listov čim bolj dolgo. Obilne padavine v minulem obdobju so omogočile širjenje okužb zlasti s pšenično listno pegavostjo. Bolezen za sedaj opažamo pretežno le na spodnjih listih, vendar je potrebno preprečiti njeno širjenje na mlade zgornje liste. V posevkih pšenice in tritikale spremljajte tudi morebitne pojave rumene rje, saj se lahko bolezen v ugodnih razmerah (vlažno in hladno vreme) hitro širi! Za varstvo pšenice lahko uporabite katerega izmed fungicidov kot so Artea plus, Avoca super, Falcon EC 460, Librax, Magnello, Mirador forte, Opus 1, Proceed, Seguris xtra, Priaxor EC, Zantara ali podobni. Seznam vseh fungicidov je naveden v prejšnjem obvestilu.

V posevkih žit opažamo tudi številčne populacije rdečega žitnega strgača - hroščev, odloženih jajčec in tudi že ličink. Priporočamo spremljanje škodljivcev. V primeru, da se iz jajčec že izlegajo ličinke lahko za varstvo uporabite katerega izmed registriranih insekticidov kot so Bulldock, Biscaya, Decis, Karate Zeon, Mavrik in podobni.


Datum objave obvestila: 08.05.2017 14:56
Obvestilo prognostičnega centra: Napovedi za vso Slovenijo/Kmetijski inštitut Slovenije
Objavil/a: Neja Marolt
Pripravili: Meta Urbančič Zemljič in Neja Marolt
Seznam registriranih FFS