AGROMETEOROLOŠKI PORTAL

Vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja.

Izpis lokacij s podatki meritev in opazovanj za Celjska in Koroška regija

Celjska in Koroška regija
Lokacija Sorta TEF (prag 5°C) TEF(prag 8,7°C) Opozorilo Leto od Leto do
Brnica - bionomija Modra frankinja 700 (4.6.) 700 (22.7.) Prag ulovov ameriškega škržatka je presežen! Spremljajte obvestila prognostične službe. (05.09.2022) 2022 2022
Laze pri Velenju - RLP Prag ulovov ameriškega škržatka je presežen! Spremljajte obvestila prognostične službe. (19.09.2022) 2022 2022
Pristava pri Mestinju - RLP Prag ulovov ameriškega škržatka je presežen! Spremljajte obvestila prognostične službe. (29.08.2022) 2022 2022
Rogaška slatina - RLP Prag ulovov ameriškega škržatka je presežen! Spremljajte obvestila prognostične službe. (29.08.2022) 2022 2022
Slovenske konjice - RLP Prag ulovov ameriškega škržatka je presežen! Spremljajte obvestila prognostične službe. (16.08.2022) 2022 2022
Šmarje pri Jelšah - RLP Prag ulovov ameriškega škržatka je presežen! Spremljajte obvestila prognostične službe. (22.08.2022) 2022 2022
Šmartno ob Paki - RLP Prag ulovov ameriškega škržatka je presežen! Spremljajte obvestila prognostične službe. (22.08.2022) 2022 2022
Virštanj - bionomija Laški rizling 700 (31.5.) 700 (21.7.) Priporočamo, da v vinograd postavite rumene lepljive plošče (RLP) (06.07.2022) 2022 2022
Vojnik - RLP Prag ulovov ameriškega škržatka je presežen! Spremljajte obvestila prognostične službe. (22.08.2022) 2022 2022
Vrenska gorca, Buče - RLP Prag ulovov ameriškega škržatka je presežen! Spremljajte obvestila prognostične službe. (29.08.2022) 2022 2022
Vrenska gorca/ Buče - RLP / 2022 2022
Zg. Kostrivnica/ Podplat - RLP Prag ulovov ameriškega škržatka je presežen! Spremljajte obvestila prognostične službe. (29.08.2022) 2022 2022
Žiče - RLP Prag ulovov ameriškega škržatka je presežen! Spremljajte obvestila prognostične službe. (20.09.2022) 2021 2022
Žiče/Loče - RLP Prag ulovov ameriškega škržatka je presežen! Spremljajte obvestila prognostične službe. (16.08.2022) 2022 2022
IZJAVA O OMEJITVI ODGOVORNOSTI: V modul spremljanja pojava ameriškega škržatka so vključene opazovalne postaje Javne službe za zdravstveno varstvo rastlin in meteorološke postaje UVHVVR/MKGP, ARSO in DRSI. Modul je nastal v sodelovanju z Inštitutom za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (©) in zunanjimi izvajalci: Bron d.o.o. in Velesa d.o.o. Podatki objavljeni na tej strani so zgolj informativne narave. Za morebitne vsebinske napake, do katerih lahko pride zaradi tehničnih težav pri vzdrževanju mreže, napak merilne opreme ali drugih nepredvidljivih vzrokov, napak pri vnosu, posodabljanja vsebin, Uprava ne prevzema odgovornosti, kakor tudi ne zaradi nepravilnega delovanja in/ali nedostopnosti vsebine teh spletnih strani. Uprava tudi ne prevzema odgovornosti za kakršnokoli neposredno ali posredno izgubo oziroma škodo, materialno in nematerialno, ki bi nastala zaradi dostopa, uporabe ali odločitve, sprejete na podlagi informacij, objavljenih na teh spletnih straneh, kakor tudi ne zaradi nepravilnega delovanja in/ali nedostopnosti vsebine teh spletnih strani. Uprava si pridržuje pravico do spremembe oziroma umika vsebine, deloma ali v celoti, brez predhodne najave. Vsak poskus nepooblaščenega spreminjanja ali poškodovanja spletnih strani, kot tudi nepooblaščen dostop do informacij mimo spletnih strani in do drugih vsebin, je kaznivo dejanje. Pri uporabi vsebin, objavljenih na portalu, je potrebno navesti vir podatkov (UVHVVR, Agrometeorološki portal Slovenije) in upoštevati avtorske pravice (Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije).