AGROMETEOROLOŠKI PORTAL

Vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja.

Izpis lokacij s podatki meritev in opazovanj za Osrednja Slovenija

Vir: ARSO
Osrednja Slovenija
Lokacija Vrsta lokacije
Legenda: Tip lokacije
Oznaka Tip lokacije
Ikona: Neopredeljena lokacija neopredeljen
Ikona: Vinograd Vinograd
Ikona: travnik, pašnik travnik, pašnik
[[sl - c]] kmetijsko zemljišče v zaraščanju
Ikona: cestni rob cestni rob
Ikona: sadovnjak - intenzivni sadovnjak - intenzivni
Ikona: sadovnjak - ekstenzivni sadovnjak - ekstenzivni
Ikona: oljčnik oljčnik
Ikona: njiva njiva
Ikona: vrt vrt
Škodljivi organizem (ŠO) Zadnje opažanje Fenologija rastlin Zadnji meteo podatek VEF T prag 0 VEF T prag 7,3 VEF T prag 10 TEMP (°C) RH (%) PADAVINE
Legenda: Padavine
Oznaka Jakost padavin
Ikona: ni podatka ni podatka
Ikona: ni padavin ni padavin
Ikona: rahel dež rahel dež
Ikona: močan dež močan dež
Brdo pri Lukovici sadovnjak - intenzivni Venturia inaequallis (jablanov škrlup) 29.5.2023 Fito 28.9.2023 20:00 3473,8 1831,7 1349,5 14,5 89,8 Ni padavin
Gabrovka - RLP vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 13.9.2023 28.9.2023 20:00 3514,9 1838,6 1337,3 18,0 62,3 Ni padavin
Gabrska gora - RLP vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 13.9.2023 28.9.2023 20:00 3514,9 1838,6 1337,3 18,0 62,3 Ni padavin
Kamnik sadovnjak - intenzivni Cydia pomonella (jabolčni zavijač) 28.4.2022 Fito 28.9.2023 20:00 3432,5 1800,5 1323,4 16,8 73,4 Ni padavin
Kamnik sadovnjak - intenzivni Venturia inaequallis (jablanov škrlup) 22.3.2023 Fito 28.9.2023 20:00 3432,5 1800,5 1323,4 16,8 73,4 Ni padavin
Moravče pri Gabrovki - RLP vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 13.9.2023 28.9.2023 20:00 3514,9 1838,6 1337,3 18,0 62,3 Ni padavin
Podbrezje sadovnjak - intenzivni Venturia inaequallis (jablanov škrlup) 22.3.2023 Fito 28.9.2023 20:00 3386,9 1781,3 1316,8 16,4 79,7 Ni padavin
Resje sadovnjak - intenzivni Venturia inaequallis (jablanov škrlup) 22.3.2023 Fito 28.9.2023 20:00 3246,3 1655,6 1198,3 13,4 92,9 Ni padavin
Veliki Gaber - bionomija vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 13.9.2023 Fito 28.9.2023 20:00 3551,4 1906,3 1403,4 16,4 82,7 Ni padavin
Postaje, katerih podatke prikazujemo na portalu, so postaje proizvajalca Adcon Telemetry.

IZJAVA O OMEJITVI ODGOVORNOSTI: Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (Uprava) skupaj z Opazovalno napovedovalno službo zdravstvenega varstva rastlin skrbi za nemoteno delovanje in vzdrževanje meteoroloških podatkov iz mreže agrometeoroloških postaj (Adcon Telemety). Agrometeorološki podatki, ki so objavljeni na tej strani, so zgolj informativne narave. Za morebitne vsebinske napake, do katerih lahko pride zaradi tehničnih težav pri vzdrževanju mreže, napak merilne opreme ali drugih nepredvidljivih vzrokov, napak pri vnosu, posodabljanja vsebin, Uprava ne prevzema odgovornosti, kakor tudi ne zaradi nepravilnega delovanja in/ali nedostopnosti vsebine teh spletnih strani. Uprava tudi ne prevzema odgovornosti za kakršnokoli neposredno ali posredno izgubo oziroma škodo, materialno in nematerialno, ki bi nastala zaradi dostopa, uporabe ali odločitve, sprejete na podlagi informacij, objavljenih na teh spletnih straneh, kakor tudi ne zaradi nepravilnega delovanja in/ali nedostopnosti vsebine teh spletnih strani. Uprava si pridržuje pravico do spremembe oziroma umika vsebine, deloma ali v celoti, brez predhodne najave. Vsak poskus nepooblaščenega spreminjanja ali poškodovanja spletnih strani, kot tudi nepooblaščen dostop do informacij mimo spletnih strani in do drugih vsebin, je kaznivo dejanje. Pri uporabi vsebin, objavljenih na portalu, je potrebno navesti vir podatkov (UVHVVR, Agrometeorološki portal Slovenije) in upoštevati avtorske pravice.