AGROMETEOROLOŠKI PORTAL

vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja

Izpis lokacij s podatki meritev in opazovanj za Osrednja Slovenija

Vir: ARSO
TODO Caption
Pregled lokacij spremljanja pojava škodljivih organizmov v tekočem letu (zapri pregled)
Za izbrano območje v tekočem letu ni aktivne lokacije spremljanja.