AGROMETEOROLOŠKI PORTAL

vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja

Izpis lokacij s podatki meritev in opazovanj za vse lokacije

Vir: ARSO
Zahodna Slovenija
Lokacija Vrsta lokacije
Legenda: Tip lokacije
Oznaka Tip lokacije
Ikona: neopredeljen neopredeljen
Ikona: vinograd vinograd
Ikona: travnik, pašnik travnik, pašnik
Ikona: kmetijsko zemljišče v zaraščanju kmetijsko zemljišče v zaraščanju
Ikona: cestni rob cestni rob
Ikona: sadovnjak - intenzivni sadovnjak - intenzivni
Ikona: sadovnjak - ekstenzivni sadovnjak - ekstenzivni
Ikona: oljčnik oljčnik
Ikona: njiva njiva
Ikona: vrt vrt
Škodljivi organizem (ŠO) Zadnje opažanje Fenologija rastlin Zadnji meteo podatek VEF T prag 0 VEF T prag 7,3 VEF T prag 10 TEMP (°C) RH (%) PADAVINE
Legenda: Padavine
Oznaka Jakost padavin
Ikona: ni podatkani podatka
Ikona: ni padavinni padavin
Ikona: rahel dežrahel dež
Ikona: močan dežmočan dež
Bilje UVHVVR sadovnjak - intenzivni Cydia pomonella (jabolčni zavijač) 19.07.2018 Fito 2.4.2023 10:43 632,0 104,2 20,7 Ni padavin
Bilje UVHVVR sadovnjak - intenzivni Venturia inaequallis (jablanov škrlup) 04.04.2022 Fito 2.4.2023 10:43 632,0 104,2 20,7 Ni padavin
Čelje - Čelje - jablana sadovnjak - intenzivni Cydia pomonella (jabolčni zavijač) 22.08.2022 Fito 2.4.2023 10:43 445,8 33,2 4,4 Ni padavin
Bilje UVHVVR - Dombrava sadovnjak - intenzivni Cydia pomonella (jabolčni zavijač) 22.09.2022 2.4.2023 10:43 632,0 104,2 20,7 Ni padavin
Ilirska Bistrica - Koseze ARSO - Prelože sadovnjak - intenzivni Cydia pomonella (jabolčni zavijač) 16.08.2022 2.4.2023 10:43 431,5 40,0 0,5 Ni padavin
Beneša - Ankaran (ZRSKP) - Strunjan - oljčna muha oljčnik Bactrocera oleae (oljčna muha) 03.10.2022 2.4.2023 10:43 757,0 174,8 49,3 Ni padavin
Bilje UVHVVR - Šempeter pri Novi gorici sadovnjak - intenzivni Cydia pomonella (jabolčni zavijač) 09.09.2022 Fito 2.4.2023 10:43 632,0 104,2 20,7 Ni padavin
Semedela - Markovec (ZRSKP) - Šmarje pri Kopru sadovnjak - intenzivni Cydia pomonella (jabolčni zavijač) 20.07.2022 2.4.2023 10:43 712,2 153,7 38,6 Ni padavin
Vogrsko vinograd Cydia pomonella (jabolčni zavijač) 15.07.2013 Fito 2.4.2023 10:43 604,1 98,9 17,7 Ni padavin
Vogrsko vinograd Grapholita molesta (Busck) (breskov zavijač) 15.07.2013 Fito 2.4.2023 10:43 604,1 98,9 17,7 Ni padavin
Osrednja Slovenija
Lokacija Vrsta lokacije
Legenda: Tip lokacije
Oznaka Tip lokacije
Ikona: neopredeljen neopredeljen
Ikona: vinograd vinograd
Ikona: travnik, pašnik travnik, pašnik
Ikona: kmetijsko zemljišče v zaraščanju kmetijsko zemljišče v zaraščanju
Ikona: cestni rob cestni rob
Ikona: sadovnjak - intenzivni sadovnjak - intenzivni
Ikona: sadovnjak - ekstenzivni sadovnjak - ekstenzivni
Ikona: oljčnik oljčnik
Ikona: njiva njiva
Ikona: vrt vrt
Škodljivi organizem (ŠO) Zadnje opažanje Fenologija rastlin Zadnji meteo podatek VEF T prag 0 VEF T prag 7,3 VEF T prag 10 TEMP (°C) RH (%) PADAVINE
Legenda: Padavine
Oznaka Jakost padavin
Ikona: ni podatkani podatka
Ikona: ni padavinni padavin
Ikona: rahel dežrahel dež
Ikona: močan dežmočan dež
Brdo pri Lukovici sadovnjak - intenzivni Venturia inaequallis (jablanov škrlup) 14.06.2022 Fito 2.4.2023 10:43 389,1 39,2 5,7 Ni padavin
Gabrska Gora - Gabrovka - RLP vinograd Scaphoideus titanus (ameriški skržatek) 23.09.2022 2.4.2023 10:43 460,9 66,7 15,4 Ni padavin
Gabrska Gora - Gabrska gora - RLP vinograd Scaphoideus titanus (ameriški skržatek) 23.09.2022 2.4.2023 10:43 460,9 66,7 15,4 Ni padavin
Kamnik sadovnjak - intenzivni Cydia pomonella (jabolčni zavijač) 28.04.2022 Fito 2.4.2023 10:43 374,4 33,1 4,6 Ni padavin
Kamnik sadovnjak - intenzivni Venturia inaequallis (jablanov škrlup) 14.06.2022 Fito 2.4.2023 10:43 374,4 33,1 4,6 Ni padavin
Gabrska Gora - Moravče pri Gabrovki - RLP vinograd Scaphoideus titanus (ameriški skržatek) 23.09.2022 2.4.2023 10:43 460,9 66,7 15,4 Ni padavin
Podbrezje sadovnjak - intenzivni Venturia inaequallis (jablanov škrlup) 14.06.2022 Fito 2.4.2023 10:43 341,9 25,6 4,9 Ni padavin
Resje sadovnjak - intenzivni Venturia inaequallis (jablanov škrlup) 14.06.2022 Fito 2.4.2023 10:43 329,6 22,5 4,2 Ni padavin
TREBNJE ARSO - Veliki Gaber - bionomija AŠ vinograd Scaphoideus titanus (ameriški skržatek) 23.09.2022 2.4.2023 10:43 423,6 68,4 15,7 Ni padavin
Celjska in Koroška regija
Lokacija Vrsta lokacije
Legenda: Tip lokacije
Oznaka Tip lokacije
Ikona: neopredeljen neopredeljen
Ikona: vinograd vinograd
Ikona: travnik, pašnik travnik, pašnik
Ikona: kmetijsko zemljišče v zaraščanju kmetijsko zemljišče v zaraščanju
Ikona: cestni rob cestni rob
Ikona: sadovnjak - intenzivni sadovnjak - intenzivni
Ikona: sadovnjak - ekstenzivni sadovnjak - ekstenzivni
Ikona: oljčnik oljčnik
Ikona: njiva njiva
Ikona: vrt vrt
Škodljivi organizem (ŠO) Zadnje opažanje Fenologija rastlin Zadnji meteo podatek VEF T prag 0 VEF T prag 7,3 VEF T prag 10 TEMP (°C) RH (%) PADAVINE
Legenda: Padavine
Oznaka Jakost padavin
Ikona: ni podatkani podatka
Ikona: ni padavinni padavin
Ikona: rahel dežrahel dež
Ikona: močan dežmočan dež
Črnova DRSI - Arnače (pri Velenju) sadovnjak - ekstenzivni Cydia pomonella (jabolčni zavijač) 16.08.2022 2.4.2023 10:43 335,2 30,3 5,1 Ni padavin
Bistrica ob Sotli vinograd Venturia inaequallis (jablanov škrlup) 15.03.2023 Fito 2.4.2023 10:43 526,5 110,2 35,7 Ni padavin
Braslovče (Pšaker) sadovnjak - intenzivni Cydia pomonella (jabolčni zavijač) 14.06.2015 Fito 2.4.2023 10:43 329,3 31,5 6,3 Ni padavin
Braslovče (Pšaker) sadovnjak - intenzivni Venturia inaequallis (jablanov škrlup) 15.03.2023 Fito 2.4.2023 10:43 329,3 31,5 6,3 Ni padavin
Kasaze (Mirosan) - Brnica - bionomija AŠ vinograd Scaphoideus titanus (ameriški skržatek) 03.10.2022 Fito 2.4.2023 10:43 449,6 74,3 21,4 Ni padavin
Črnova (Gradišnik) sadovnjak - intenzivni Venturia inaequallis (jablanov škrlup) 15.03.2023 Fito 2.4.2023 10:43 362,9 34,1 7,2 Ni padavin
Kasaze (Mirosan) sadovnjak - intenzivni Cydia pomonella (jabolčni zavijač) 22.05.2017 Fito 2.4.2023 10:43 449,6 74,3 21,4 Ni padavin
Kasaze (Mirosan) sadovnjak - intenzivni Venturia inaequallis (jablanov škrlup) 15.03.2023 Fito 2.4.2023 10:43 449,6 74,3 21,4 Ni padavin
Črnova (Gradišnik) - Laze pri Velenju - RLP vinograd Scaphoideus titanus (ameriški skržatek) 19.09.2022 2.4.2023 10:43 362,9 34,1 7,2 Ni padavin
Virštanj - Pecelj sadovnjak - ekstenzivni Cydia pomonella (jabolčni zavijač) 16.08.2022 2.4.2023 10:43 520,2 103,6 31,6 Ni padavin
Latkova vas - Polzela - Dobrič sadovnjak - ekstenzivni Cydia funebrana (češpljev zavijač) 16.08.2022 2.4.2023 10:43 437,1 67,7 17,4 Ni padavin
Latkova vas - Polzela - Dobrič sadovnjak - ekstenzivni Cydia pomonella (jabolčni zavijač) 16.08.2022 2.4.2023 10:43 437,1 67,7 17,4 Ni padavin
Ponikva-Slom neopredeljen Cydia pomonella (jabolčni zavijač) 13.05.2015 2.4.2023 10:43 Ni padavin
Podplat DRSI - Pristava pri Mestinju - RLP vinograd Scaphoideus titanus (ameriški skržatek) 04.10.2022 2.4.2023 10:43 390,1 41,3 9,8 Ni padavin
Gabernik-Rogaška - Rogaška slatina - RLP vinograd Scaphoideus titanus (ameriški skržatek) 14.09.2022 2.4.2023 10:43 497,4 91,6 27,1 Ni padavin
Slom sadovnjak - intenzivni Venturia inaequallis (jablanov škrlup) 15.03.2023 Fito 2.4.2023 10:43 405,3 55,7 12,9 Ni padavin
Slovenske Konjice sadovnjak - intenzivni Venturia inaequallis (jablanov škrlup) 15.03.2023 Fito 2.4.2023 10:43 477,6 86,0 25,0 Ni padavin
Slovenske Konjice - Slovenske konjice - RLP vinograd Scaphoideus titanus (ameriški skržatek) 26.09.2022 2.4.2023 10:43 477,6 86,0 25,0 Ni padavin
Slom - Spodnja Ponkvica sadovnjak - ekstenzivni Cydia pomonella (jabolčni zavijač) 08.08.2022 2.4.2023 10:43 405,3 55,7 12,9 Ni padavin
ŠMARTNO PRI SLOVENJ GRADCU ARSO - Stari trg pri Slovenj Gradcu sadovnjak - ekstenzivni Cydia pomonella (jabolčni zavijač) 17.08.2022 2.4.2023 10:43 270,7 20,4 2,5 Ni padavin
Slom - Šentjur vrt Cydia pomonella (jabolčni zavijač) 28.07.2022 Fito 2.4.2023 10:43 405,3 55,7 12,9 Ni padavin
Gabernik-Rogaška - Šmarje pri Jelšah - RLP vinograd Scaphoideus titanus (ameriški skržatek) 19.09.2022 2.4.2023 10:43 497,4 91,6 27,1 Ni padavin
Latkova vas - Šmartno ob Paki - RLP vinograd Scaphoideus titanus (ameriški skržatek) 19.09.2022 2.4.2023 10:43 437,1 67,7 17,4 Ni padavin
Slovenske Konjice - Test Žiče - RLP vinograd Scaphoideus titanus (ameriški skržatek) 18.10.2022 2.4.2023 10:43 477,6 86,0 25,0 Ni padavin
Virštanj - Virštanj - bionomija AŠ vinograd Scaphoideus titanus (ameriški skržatek) 27.06.2022 Fito 2.4.2023 10:43 520,2 103,6 31,6 Ni padavin
Škofja vas - Vojnik - RLP vinograd Scaphoideus titanus (ameriški skržatek) 19.09.2022 2.4.2023 10:43 394,7 51,7 13,1 Ni padavin
Virštanj - Vrenska gorca, Buče 1 - RLP vinograd Scaphoideus titanus (ameriški skržatek) 12.09.2022 2.4.2023 10:43 520,2 103,6 31,6 Ni padavin
Virštanj - Vrenska gorca, Buče 2 - RLP vinograd Scaphoideus titanus (ameriški skržatek) 01.09.2022 2.4.2023 10:43 520,2 103,6 31,6 Ni padavin
Gabernik-Rogaška - Zg. Kostrivnica/ Podplat - RLP vinograd Scaphoideus titanus (ameriški skržatek) 14.09.2022 2.4.2023 10:43 497,4 91,6 27,1 Ni padavin
Latkova vas - Žalec - Roje - vešča hmeljišče Ostrinia nubilalis (koruzna vešča) 23.09.2022 2.4.2023 10:43 437,1 67,7 17,4 Ni padavin
Žalec (PDC) vrt Cydia pomonella (jabolčni zavijač) 16.06.2015 Fito 2.4.2023 10:43 456,4 75,8 21,1 Ni padavin
Žalec (PDC) vrt Venturia inaequallis (jablanov škrlup) 15.03.2023 Fito 2.4.2023 10:43 456,4 75,8 21,1 Ni padavin
Latkova vas - Žalec- vešča hmeljišče Ostrinia nubilalis (koruzna vešča) 23.09.2022 2.4.2023 10:43 437,1 67,7 17,4 Ni padavin
Slovenske Konjice - Žiče/Loče - RLP vinograd Scaphoideus titanus (ameriški skržatek) 26.09.2022 2.4.2023 10:43 477,6 86,0 25,0 Ni padavin
Jugovzhodna Slovenija
Lokacija Vrsta lokacije
Legenda: Tip lokacije
Oznaka Tip lokacije
Ikona: neopredeljen neopredeljen
Ikona: vinograd vinograd
Ikona: travnik, pašnik travnik, pašnik
Ikona: kmetijsko zemljišče v zaraščanju kmetijsko zemljišče v zaraščanju
Ikona: cestni rob cestni rob
Ikona: sadovnjak - intenzivni sadovnjak - intenzivni
Ikona: sadovnjak - ekstenzivni sadovnjak - ekstenzivni
Ikona: oljčnik oljčnik
Ikona: njiva njiva
Ikona: vrt vrt
Škodljivi organizem (ŠO) Zadnje opažanje Fenologija rastlin Zadnji meteo podatek VEF T prag 0 VEF T prag 7,3 VEF T prag 10 TEMP (°C) RH (%) PADAVINE
Legenda: Padavine
Oznaka Jakost padavin
Ikona: ni podatkani podatka
Ikona: ni padavinni padavin
Ikona: rahel dežrahel dež
Ikona: močan dežmočan dež
Artiče sadovnjak - intenzivni Cydia pomonella (jabolčni zavijač) 09.08.2022 2.4.2023 10:43 502,1 97,8 28,2 Ni padavin
Artiče sadovnjak - intenzivni Venturia inaequallis (jablanov škrlup) 09.03.2023 2.4.2023 10:43 502,1 97,8 28,2 Ni padavin
Bizeljsko - Bizeljsko - bionomija AŠ vinograd Scaphoideus titanus (ameriški skržatek) 08.09.2022 Fito 2.4.2023 10:43 522,8 103,4 31,4 Ni padavin
Bizeljsko - Bizeljsko - RLP vinograd Scaphoideus titanus (ameriški skržatek) 15.09.2022 2.4.2023 10:43 522,8 103,4 31,4 Ni padavin
Blanca sadovnjak - intenzivni Cydia pomonella (jabolčni zavijač) 16.06.2016 Fito 2.4.2023 10:43 488,7 92,3 25,2 Ni padavin
Blanca sadovnjak - intenzivni Venturia inaequallis (jablanov škrlup) 09.03.2023 Fito 2.4.2023 10:43 488,7 92,3 25,2 Ni padavin
METLIKA ARSO - Boldraž Metlika sadovnjak - intenzivni Cydia pomonella (jabolčni zavijač) 16.07.2022 Fito 2.4.2023 10:43 496,5 97,5 28,8 Ni padavin
KRŠKO - NEK ARSO - Kline - Krško sadovnjak - intenzivni Cydia pomonella (jabolčni zavijač) 20.07.2022 Fito 2.4.2023 10:43 503,0 99,4 29,0 Ni padavin
Kostanjevica na Krki sadovnjak - intenzivni Venturia inaequallis (jablanov škrlup) 09.03.2023 Fito 2.4.2023 10:43 523,7 123,8 43,9 Ni padavin
Otočec sadovnjak - intenzivni Venturia inaequallis (jablanov škrlup) 09.03.2023 Fito 2.4.2023 10:43 485,2 96,8 31,5 Ni padavin
Blanca - Podvrh njiva Plutella xylostella (kapusov molj) 24.09.2021 2.4.2023 10:43 488,7 92,3 25,2 Ni padavin
Blanca - Podvrh - RLP vinograd Scaphoideus titanus (ameriški skržatek) 21.09.2022 2.4.2023 10:43 488,7 92,3 25,2 Ni padavin
KRŠKO - NEK ARSO - Ravni - RLP vinograd Scaphoideus titanus (ameriški skržatek) 16.09.2022 2.4.2023 10:43 503,0 99,4 29,0 Ni padavin
Rodine pri Trebnjem APS sadovnjak - intenzivni Cydia pomonella (jabolčni zavijač) 10.08.2022 Fito 2.4.2023 10:43 414,5 70,6 17,5 Ni padavin
Rodine pri Trebnjem APS sadovnjak - intenzivni Venturia inaequallis (jablanov škrlup) 09.03.2023 Fito 2.4.2023 10:43 414,5 70,6 17,5 Ni padavin
NOVO MESTO ARSO - Sevno SKŠ Grm-NM sadovnjak - intenzivni Cydia pomonella (jabolčni zavijač) 20.06.2014 Fito 2.4.2023 10:43 453,0 81,5 25,6 Ni padavin
Sremič - Sremič - RLP vinograd Scaphoideus titanus (ameriški skržatek) 15.09.2022 2.4.2023 10:43 463,3 76,5 19,2 Ni padavin
Črnomelj - Stražnji vrh - RLP vinograd Scaphoideus titanus (ameriški skržatek) 13.09.2022 2.4.2023 10:43 552,2 129,2 42,1 Ni padavin
Šentjernej APS travnik, pašnik Cydia pomonella (jabolčni zavijač) 05.08.2022 Fito 2.4.2023 10:43 523,3 122,3 38,9 Ni padavin
Šentjernej APS travnik, pašnik Venturia inaequallis (jablanov škrlup) 09.03.2023 Fito 2.4.2023 10:43 523,3 122,3 38,9 Ni padavin
Črnomelj - Tanča gora - RLP vinograd Scaphoideus titanus (ameriški skržatek) 16.09.2022 2.4.2023 10:43 552,2 129,2 42,1 Ni padavin
Otočec - Vinji vrh - bionomija AŠ vinograd Scaphoideus titanus (ameriški skržatek) 07.09.2022 Fito 2.4.2023 10:43 485,2 96,8 31,5 Ni padavin
Šentjernej APS - Volčkova vas - RLP vinograd Scaphoideus titanus (ameriški skržatek) 19.09.2022 2.4.2023 10:43 523,3 122,3 38,9 Ni padavin
Severovzhodna Slovenija
Lokacija Vrsta lokacije
Legenda: Tip lokacije
Oznaka Tip lokacije
Ikona: neopredeljen neopredeljen
Ikona: vinograd vinograd
Ikona: travnik, pašnik travnik, pašnik
Ikona: kmetijsko zemljišče v zaraščanju kmetijsko zemljišče v zaraščanju
Ikona: cestni rob cestni rob
Ikona: sadovnjak - intenzivni sadovnjak - intenzivni
Ikona: sadovnjak - ekstenzivni sadovnjak - ekstenzivni
Ikona: oljčnik oljčnik
Ikona: njiva njiva
Ikona: vrt vrt
Škodljivi organizem (ŠO) Zadnje opažanje Fenologija rastlin Zadnji meteo podatek VEF T prag 0 VEF T prag 7,3 VEF T prag 10 TEMP (°C) RH (%) PADAVINE
Legenda: Padavine
Oznaka Jakost padavin
Ikona: ni podatkani podatka
Ikona: ni padavinni padavin
Ikona: rahel dežrahel dež
Ikona: močan dežmočan dež
Savci - Bodkovci - RLP vinograd Scaphoideus titanus (ameriški skržatek) 15.09.2022 Fito 2.4.2023 10:43 454,4 76,9 21,6 Ni padavin
GAČNIK ARSO neopredeljen Venturia inaequallis (jablanov škrlup) 27.03.2023 Fito 2.4.2023 10:43 407,0 50,2 14,2 Ni padavin
MURSKA SOBOTA - RAKIČAN ARSO - Gančani - bionomija AŠ vinograd Scaphoideus titanus (ameriški skržatek) 10.07.2022 Fito 2.4.2023 10:43 436,8 57,7 17,5 Ni padavin
Godemarci sadovnjak - intenzivni Venturia inaequallis (jablanov škrlup) 27.03.2023 Fito 2.4.2023 10:43 447,8 77,7 22,0 Ni padavin
Litmerk vinograd Scaphoideus titanus (ameriški skržatek) 15.09.2022 Fito 2.4.2023 10:43 510,4 101,8 34,2 Ni padavin
Maribor - BTŠ sadovnjak - intenzivni Cydia pomonella (jabolčni zavijač) 10.10.2022 Fito 2.4.2023 10:43 458,5 75,5 21,4 Ni padavin
Maribor - BTŠ sadovnjak - intenzivni Venturia inaequallis (jablanov škrlup) 27.03.2023 Fito 2.4.2023 10:43 458,5 75,5 21,4 Ni padavin
Maribor - BTŠ - Maribor (Počehova) - bionomija AŠ vinograd Scaphoideus titanus (ameriški skržatek) 21.07.2021 Fito 2.4.2023 10:43 458,5 75,5 21,4 Ni padavin
Maribor - BTŠ - Maribor BTŠ - bionomija AŠ vinograd Scaphoideus titanus (ameriški skržatek) 23.09.2022 Fito 2.4.2023 10:43 458,5 75,5 21,4 Ni padavin
MARIBOR - LETALIŠČE ARSO - Morje pri Framu - RLP vinograd Scaphoideus titanus (ameriški skržatek) 15.09.2022 Fito 2.4.2023 10:43 423,4 52,0 14,9 Ni padavin
Zimica - Nebova - RLP vinograd Scaphoideus titanus (ameriški skržatek) 12.09.2022 2.4.2023 10:43 482,6 84,1 26,9 Ni padavin
Pesnica sadovnjak - intenzivni Venturia inaequallis (jablanov škrlup) 05.04.2017 Fito 2.4.2023 10:43 Ni padavin
Pohorski dvor sadovnjak - intenzivni Cydia pomonella (jabolčni zavijač) 04.10.2022 Fito 2.4.2023 10:43 453,7 62,5 18,5 Ni padavin
Pohorski dvor sadovnjak - intenzivni Venturia inaequallis (jablanov škrlup) 27.03.2023 Fito 2.4.2023 10:43 453,7 62,5 18,5 Ni padavin
Stročja vas - Rinčetova Graba - bionomija AŠ vinograd Scaphoideus titanus (ameriški skržatek) 15.09.2022 Fito 2.4.2023 10:43 525,3 110,6 40,0 Ni padavin
Savci sadovnjak - intenzivni Venturia inaequallis (jablanov škrlup) 27.03.2023 Fito 2.4.2023 10:43 454,4 76,9 21,6 Ni padavin
Moškanjci - Sedlašek vinograd Scaphoideus titanus (ameriški skržatek) 31.08.2022 Fito 2.4.2023 10:43 447,0 73,4 20,0 Ni padavin
Selnica ob Dravi travnik, pašnik Cydia pomonella (jabolčni zavijač) 22.08.2014 Fito 2.4.2023 10:43 426,7 71,1 21,5 Ni padavin
Selnica ob Dravi travnik, pašnik Venturia inaequallis (jablanov škrlup) 27.03.2023 Fito 2.4.2023 10:43 426,7 71,1 21,5 Ni padavin
Selo sadovnjak - intenzivni Venturia inaequallis (jablanov škrlup) 27.03.2023 Fito 2.4.2023 10:43 487,6 85,3 27,7 Ni padavin
Stara Nova vas travnik, pašnik Venturia inaequallis (jablanov škrlup) 11.03.2021 Fito 2.4.2023 10:43 Ni padavin
Litmerk - Svetinje - bionomija AŠ vinograd Scaphoideus titanus (ameriški skržatek) 15.09.2022 Fito 2.4.2023 10:43 510,4 101,8 34,2 Ni padavin
Stara Nova vas - Veržej sadovnjak - intenzivni Cydia pomonella (jabolčni zavijač) 27.04.2018 Fito 2.4.2023 10:43 Ni padavin
Stara Nova vas - Veržej sadovnjak - intenzivni Venturia inaequallis (jablanov škrlup) 02.06.2018 Fito 2.4.2023 10:43 Ni padavin
MURSKA SOBOTA - RAKIČAN ARSO - Vučja Gomila - RLP vinograd Scaphoideus titanus (ameriški skržatek) 15.09.2022 Fito 2.4.2023 10:43 436,8 57,7 17,5 Ni padavin
Zbigovci vinograd Scaphoideus titanus (ameriški skržatek) 15.09.2022 Fito 2.4.2023 10:43 481,7 84,5 27,2 Ni padavin
Postaje, katerih podatke prikazujemo na portalu, so postaje proizvajalca Adcon Telemetry.

IZJAVA O OMEJITVI ODGOVORNOSTI: Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (Uprava) skupaj z Opazovalno napovedovalno službo zdravstvenega varstva rastlin skrbi za nemoteno delovanje in vzdrževanje meteoroloških podatkov iz mreže agrometeoroloških postaj (Adcon Telemety). Agrometeorološki podatki, ki so objavljeni na tej strani, so zgolj informativne narave. Za morebitne vsebinske napake, do katerih lahko pride zaradi tehničnih težav pri vzdrževanju mreže, napak merilne opreme ali drugih nepredvidljivih vzrokov, napak pri vnosu, posodabljanja vsebin, Uprava ne prevzema odgovornosti, kakor tudi ne zaradi nepravilnega delovanja in/ali nedostopnosti vsebine teh spletnih strani. Uprava tudi ne prevzema odgovornosti za kakršnokoli neposredno ali posredno izgubo oziroma škodo, materialno in nematerialno, ki bi nastala zaradi dostopa, uporabe ali odločitve, sprejete na podlagi informacij, objavljenih na teh spletnih straneh, kakor tudi ne zaradi nepravilnega delovanja in/ali nedostopnosti vsebine teh spletnih strani. Uprava si pridržuje pravico do spremembe oziroma umika vsebine, deloma ali v celoti, brez predhodne najave. Vsak poskus nepooblaščenega spreminjanja ali poškodovanja spletnih strani, kot tudi nepooblaščen dostop do informacij mimo spletnih strani in do drugih vsebin, je kaznivo dejanje. Pri uporabi vsebin, objavljenih na portalu, je potrebno navesti vir podatkov (UVHVVR, Agrometeorološki portal Slovenije) in upoštevati avtorske pravice.