AGROMETEOROLOŠKI PORTAL

Vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja.

Izpis lokacij s podatki meritev in opazovanj za vse lokacije

Vir: ARSO
Pregled lokacij spremljanja pojava škodljivih organizmov v tekočem letu (zapri pregled)
Zahodna Slovenija
Lokacija Vrsta lokacije
Legenda: Tip lokacije
Oznaka Tip lokacije
Ikona: Neopredeljena lokacija neopredeljen
Ikona: Vinograd Vinograd
Ikona: travnik, pašnik travnik, pašnik
[[sl - c]] kmetijsko zemljišče v zaraščanju
Ikona: cestni rob cestni rob
Ikona: sadovnjak - intenzivni sadovnjak - intenzivni
Ikona: sadovnjak - ekstenzivni sadovnjak - ekstenzivni
Ikona: oljčnik oljčnik
Ikona: njiva njiva
Ikona: vrt vrt
Škodljivi organizem (ŠO) Zadnje opažanje Fenologija rastlin Zadnji meteo podatek VEF T prag 0 VEF T prag 7,3 VEF T prag 10 TEMP (°C) RH (%) PADAVINE
Legenda: Padavine
Oznaka Jakost padavin
Ikona: ni podatka ni podatka
Ikona: ni padavin ni padavin
Ikona: rahel dež rahel dež
Ikona: močan dež močan dež
Baredi - oljčna muha oljčnik Bactrocera oleae (oljčna muha) 4.10.2023 7.12.2023 11:00 5574,7 3244,3 2486,2 11,2 58,9 Ni padavin
Beneša oljčnik Bactrocera oleae (oljčna muha) 10.10.2023 Fito 7.12.2023 11:00 5528,5 3136,7 2370,2 10,8 58,2 Ni padavin
Beneša oljčnik Prays oleae (oljčni molj) 8.11.2023 Fito 7.12.2023 11:00 5528,5 3136,7 2370,2 10,8 58,2 Ni padavin
Bertoki - bionomija vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 1.9.2023 Fito 7.12.2023 11:00 5524,6 3133,2 2371,4 10,7 59,9 Ni padavin
Bilje UVHVVR sadovnjak - intenzivni Venturia inaequallis (jablanov škrlup) 24.5.2023 Fito 7.12.2023 11:00 5065,6 2762,9 2071,9 7,9 75,4 Ni padavin
Bonini - oljčna muha oljčnik Bactrocera oleae (oljčna muha) 4.10.2023 7.12.2023 11:00 6020,4 3597,8 2793,6 12,0 70,7 Ni padavin
Čelje - jablana sadovnjak - intenzivni Cydia pomonella (jabolčni zavijač) 3.8.2023 Fito 7.12.2023 11:00 4245,3 2097,0 1506,3 6,3 68,8 Ni padavin
Debeli rtič - sukači vinograd Eupoecilia ambiguella (pasasti grozdni sukač) 25.9.2023 7.12.2023 11:00 5528,5 3136,7 2370,2 10,8 58,2 Ni padavin
Debeli rtič - sukači vinograd Lobesia botrana (križasti grozdni sukač) 25.9.2023 7.12.2023 11:00 5528,5 3136,7 2370,2 10,8 58,2 Ni padavin
Dombrava sadovnjak - intenzivni Anarsia lineatella (breskov molj) 22.9.2023 7.12.2023 11:00 4943,7 2669,2 1982,6 8,1 69,6 Ni padavin
Dombrava sadovnjak - intenzivni Cydia pomonella (jabolčni zavijač) 22.9.2023 7.12.2023 11:00 4943,7 2669,2 1982,6 8,1 69,6 Ni padavin
Dombrava sadovnjak - intenzivni Grapholita molesta (breskov zavijač) 22.9.2023 7.12.2023 11:00 4943,7 2669,2 1982,6 8,1 69,6 Ni padavin
Gažon - oljčna muha oljčnik Bactrocera oleae (oljčna muha) 10.10.2023 7.12.2023 11:00 5342,4 2991,7 2245,0 8,4 63,7 Ni padavin
Gornje Cerovo - oljčna muha oljčnik Bactrocera oleae (oljčna muha) 4.10.2023 7.12.2023 11:00 5331,7 2960,2 2209,9 9,5 56,1 Ni padavin
Grbci - oljčna muha oljčnik Bactrocera oleae (oljčna muha) 4.10.2023 7.12.2023 11:00 5574,7 3244,3 2486,2 11,2 58,9 Ni padavin
Izola - breskve sadovnjak - intenzivni Anarsia lineatella (breskov molj) 7.8.2023 7.12.2023 11:00 5574,7 3244,3 2486,2 11,2 58,9 Ni padavin
Izola - breskve sadovnjak - intenzivni Grapholita molesta (breskov zavijač) 7.8.2023 7.12.2023 11:00 5574,7 3244,3 2486,2 11,2 58,9 Ni padavin
Kavaliči - oljčna muha oljčnik Bactrocera oleae (oljčna muha) 4.10.2023 7.12.2023 11:00 5176,9 2837,7 2111,9 8,6 59,9 Ni padavin
Kozana - oljčna muha oljčnik Bactrocera oleae (oljčna muha) 4.10.2023 7.12.2023 11:00 5298,5 2936,3 2196,2 7,5 63,3 Ni padavin
Krkavče - oljčna muha oljčnik Bactrocera oleae (oljčna muha) 4.10.2023 7.12.2023 11:00 5342,4 2991,7 2245,0 8,4 63,7 Ni padavin
Liminjan - oljčna muha oljčnik Bactrocera oleae (oljčna muha) 4.10.2023 7.12.2023 11:00 5392,6 3020,3 2277,1 10,5 61,0 Ni padavin
Lokvica - oljčna muha oljčnik Bactrocera oleae (oljčna muha) 4.10.2023 7.12.2023 11:00 4923,6 2639,7 1972,4 8,1 64,9 Ni padavin
Lože - bionomija vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 21.8.2023 Fito 7.12.2023 11:00 5129,4 2805,0 2104,1 7,6 70,0 Ni padavin
Mala Seva - oljčna muha oljčnik Bactrocera oleae (oljčna muha) 4.10.2023 7.12.2023 11:00 5574,7 3244,3 2486,2 11,2 58,9 Ni padavin
Orehovlje njiva Plutella xylostella (kapusov molj) 5.7.2023 7.12.2023 11:00 5065,6 2762,9 2071,9 7,9 75,4 Ni padavin
Osek - oljčna muha oljčnik Bactrocera oleae (oljčna muha) 4.10.2023 7.12.2023 11:00 4943,7 2669,2 1982,6 8,1 69,6 Ni padavin
Osp - oljčna muha oljčnik Bactrocera oleae (oljčna muha) 10.10.2023 7.12.2023 11:00 4833,9 2561,6 1879,0 8,1 64,3 Ni padavin
Padna - oljčna muha oljčnik Bactrocera oleae (oljčna muha) 10.10.2023 7.12.2023 11:00 5342,4 2991,7 2245,0 8,4 63,7 Ni padavin
Pivol - oljčna muha oljčnik Bactrocera oleae (oljčna muha) 4.10.2023 7.12.2023 11:00 5574,7 3244,3 2486,2 11,2 58,9 Ni padavin
Plače - oljčna muha oljčnik Bactrocera oleae (oljčna muha) 4.10.2023 7.12.2023 11:00 5209,3 2875,0 2164,4 8,1 70,9 Ni padavin
Prelože sadovnjak - intenzivni Cydia pomonella (jabolčni zavijač) 3.8.2023 7.12.2023 11:00 4207,8 2082,4 1480,1 4,0 82,0 Ni padavin
Prelože - Češpljev zavijač sadovnjak - intenzivni Cydia funebrana (češpljev zavijač) 31.5.2023 7.12.2023 11:00 4245,3 2097,0 1506,3 6,3 68,8 Ni padavin
Purisima - sukači vinograd Eupoecilia ambiguella (pasasti grozdni sukač) 25.9.2023 7.12.2023 11:00 5524,6 3133,2 2371,4 10,7 59,9 Ni padavin
Purisima - sukači vinograd Lobesia botrana (križasti grozdni sukač) 25.9.2023 7.12.2023 11:00 5524,6 3133,2 2371,4 10,7 59,9 Ni padavin
Seča - oljčna muha oljčnik Bactrocera oleae (oljčna muha) 4.10.2023 7.12.2023 11:00 5268,9 2930,3 2203,1 10,5 68,7 Ni padavin
Sermin oljčnik Bactrocera oleae (oljčna muha) 10.10.2023 7.12.2023 11:00 5524,6 3133,2 2371,4 10,7 59,9 Ni padavin
Sermin oljčnik Prays oleae (oljčni molj) 8.11.2023 7.12.2023 11:00 5524,6 3133,2 2371,4 10,7 59,9 Ni padavin
SP. Škofije - jabolčni zavijač sadovnjak - intenzivni Cydia pomonella (jabolčni zavijač) 8.9.2023 7.12.2023 11:00 5524,6 3133,2 2371,4 10,7 59,9 Ni padavin
Strunjan oljčnik Bactrocera oleae (oljčna muha) 10.10.2023 7.12.2023 11:00 4724,5 2576,4 1896,2 8,9 68,7 Ni padavin
Strunjan oljčnik Prays oleae (oljčni molj) 8.11.2023 7.12.2023 11:00 4724,5 2576,4 1896,2 8,9 68,7 Ni padavin
Sv. Peter - oljčna muha oljčnik Bactrocera oleae (oljčna muha) 4.10.2023 7.12.2023 11:00 5342,4 2991,7 2245,0 8,4 63,7 Ni padavin
Šempas - oljčna muha oljčnik Bactrocera oleae (oljčna muha) 4.10.2023 7.12.2023 11:00 4943,7 2669,2 1982,6 8,1 69,6 Ni padavin
Šempeter pri Gorici sadovnjak - intenzivni Anarsia lineatella (breskov molj) 22.9.2023 7.12.2023 11:00 5065,6 2762,9 2071,9 7,9 75,4 Ni padavin
Šempeter pri Gorici sadovnjak - intenzivni Cydia funebrana (češpljev zavijač) 15.9.2023 7.12.2023 11:00 5065,6 2762,9 2071,9 7,9 75,4 Ni padavin
Šempeter pri Gorici sadovnjak - intenzivni Grapholita molesta (breskov zavijač) 22.9.2023 7.12.2023 11:00 5065,6 2762,9 2071,9 7,9 75,4 Ni padavin
Šempeter pri Gorici 1 sadovnjak - intenzivni Cydia pomonella (jabolčni zavijač) 22.9.2023 7.12.2023 11:00 5065,6 2762,9 2071,9 7,9 75,4 Ni padavin
Škocjan sukači vinograd Eupoecilia ambiguella (pasasti grozdni sukač) 22.9.2023 7.12.2023 11:00 5123,0 2828,9 2121,0 10,9 62,7 Ni padavin
Škocjan sukači vinograd Lobesia botrana (križasti grozdni sukač) 22.9.2023 7.12.2023 11:00 5123,0 2828,9 2121,0 10,9 62,7 Ni padavin
Škofije njiva Plutella xylostella (kapusov molj) 25.9.2023 7.12.2023 11:00 5524,6 3133,2 2371,4 10,7 59,9 Ni padavin
Škofije - breskev sadovnjak - intenzivni Anarsia lineatella (breskov molj) 25.9.2023 7.12.2023 11:00 5524,6 3133,2 2371,4 10,7 59,9 Ni padavin
Škofije - breskev sadovnjak - intenzivni Grapholita molesta (breskov zavijač) 10.10.2023 7.12.2023 11:00 5524,6 3133,2 2371,4 10,7 59,9 Ni padavin
Šmarje pri Kopru - oljčna muha oljčnik Bactrocera oleae (oljčna muha) 4.10.2023 7.12.2023 11:00 5342,4 2991,7 2245,0 8,4 63,7 Ni padavin
Trebeše - oljčna muha oljčnik Bactrocera oleae (oljčna muha) 27.9.2023 7.12.2023 11:00 5176,9 2837,7 2111,9 8,6 59,9 Ni padavin
Truške - oljčna muha oljčnik Bactrocera oleae (oljčna muha) 4.10.2023 7.12.2023 11:00 5176,9 2837,7 2111,9 8,6 59,9 Ni padavin
Vanganel- zavijači sadovnjak - intenzivni Cydia funebrana (češpljev zavijač) 4.8.2023 7.12.2023 11:00 5123,0 2828,9 2121,0 10,9 62,7 Ni padavin
Vanganel- zavijači sadovnjak - intenzivni Cydia pomonella (jabolčni zavijač) 16.6.2023 7.12.2023 11:00 5123,0 2828,9 2121,0 10,9 62,7 Ni padavin
Vipolže - oljčna muha oljčnik Bactrocera oleae (oljčna muha) 4.10.2023 7.12.2023 11:00 5140,2 2825,9 2128,5 9,7 55,1 Ni padavin
Višnjevik - oljčna muha oljčnik Bactrocera oleae (oljčna muha) 4.10.2023 7.12.2023 11:00 5198,0 2850,4 2129,0 7,9 65,8 Ni padavin
Vrtojba - oljčna muha oljčnik Bactrocera oleae (oljčna muha) 4.10.2023 7.12.2023 11:00 5065,6 2762,9 2071,9 7,9 75,4 Ni padavin
Vrtovin - oljčna muha oljčnik Bactrocera oleae (oljčna muha) 26.9.2023 7.12.2023 11:00 5209,3 2875,0 2164,4 8,1 70,9 Ni padavin
Zalošče - oljčna muha oljčnik Bactrocera oleae (oljčna muha) 4.10.2023 7.12.2023 11:00 4943,7 2669,2 1982,6 8,1 69,6 Ni padavin
Osrednja Slovenija
Lokacija Vrsta lokacije
Legenda: Tip lokacije
Oznaka Tip lokacije
Ikona: Neopredeljena lokacija neopredeljen
Ikona: Vinograd Vinograd
Ikona: travnik, pašnik travnik, pašnik
[[sl - c]] kmetijsko zemljišče v zaraščanju
Ikona: cestni rob cestni rob
Ikona: sadovnjak - intenzivni sadovnjak - intenzivni
Ikona: sadovnjak - ekstenzivni sadovnjak - ekstenzivni
Ikona: oljčnik oljčnik
Ikona: njiva njiva
Ikona: vrt vrt
Škodljivi organizem (ŠO) Zadnje opažanje Fenologija rastlin Zadnji meteo podatek VEF T prag 0 VEF T prag 7,3 VEF T prag 10 TEMP (°C) RH (%) PADAVINE
Legenda: Padavine
Oznaka Jakost padavin
Ikona: ni podatka ni podatka
Ikona: ni padavin ni padavin
Ikona: rahel dež rahel dež
Ikona: močan dež močan dež
Brdo pri Lukovici sadovnjak - intenzivni Venturia inaequallis (jablanov škrlup) 29.5.2023 Fito 7.12.2023 11:00 4136,9 2086,0 1499,0 0,4 99,9 Ni padavin
Gabrovka - RLP vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 19.10.2023 7.12.2023 11:00 4248,7 2138,3 1524,0 1,8 100,0 Rahel dež
Gabrska gora - RLP vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 19.10.2023 7.12.2023 11:00 4248,7 2138,3 1524,0 1,8 100,0 Rahel dež
Kamnik sadovnjak - intenzivni Venturia inaequallis (jablanov škrlup) 22.3.2023 Fito 7.12.2023 11:00 4101,1 2054,9 1472,4 0,2 99,9 Ni padavin
Moravče pri Gabrovki - RLP vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 19.10.2023 7.12.2023 11:00 4248,7 2138,3 1524,0 1,8 100,0 Rahel dež
Veliki Gaber - bionomija vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 19.10.2023 Fito 7.12.2023 11:00 4272,8 2199,7 1587,2 1,8 97,7 Ni padavin
Celjska in Koroška regija
Lokacija Vrsta lokacije
Legenda: Tip lokacije
Oznaka Tip lokacije
Ikona: Neopredeljena lokacija neopredeljen
Ikona: Vinograd Vinograd
Ikona: travnik, pašnik travnik, pašnik
[[sl - c]] kmetijsko zemljišče v zaraščanju
Ikona: cestni rob cestni rob
Ikona: sadovnjak - intenzivni sadovnjak - intenzivni
Ikona: sadovnjak - ekstenzivni sadovnjak - ekstenzivni
Ikona: oljčnik oljčnik
Ikona: njiva njiva
Ikona: vrt vrt
Škodljivi organizem (ŠO) Zadnje opažanje Fenologija rastlin Zadnji meteo podatek VEF T prag 0 VEF T prag 7,3 VEF T prag 10 TEMP (°C) RH (%) PADAVINE
Legenda: Padavine
Oznaka Jakost padavin
Ikona: ni podatka ni podatka
Ikona: ni padavin ni padavin
Ikona: rahel dež rahel dež
Ikona: močan dež močan dež
Bistrica ob Sotli vinograd Venturia inaequallis (jablanov škrlup) 22.5.2023 Fito 7.12.2023 11:00 4549,3 2411,4 1763,2 3,4 89,7 Močan dež
Braslovče sadovnjak - intenzivni Venturia inaequallis (jablanov škrlup) 22.5.2023 Fito 7.12.2023 11:00 3972,4 1995,9 1421,2 3,3 81,3 Ni padavin
Brnica - bionomija vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 9.10.2023 Fito 7.12.2023 11:00 4349,3 2265,0 1647,3 4,4 74,6 Močan dež
Kasaze sadovnjak - intenzivni Venturia inaequallis (jablanov škrlup) 22.5.2023 Fito 7.12.2023 11:00 4349,3 2265,0 1647,3 4,4 74,6 Močan dež
Pristava pri Mestinju - RLP vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 18.9.2023 7.12.2023 11:00 4142,6 2094,8 1505,0 0,0 96,7 Ni padavin
Rogaška slatina - RLP vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 18.9.2023 7.12.2023 11:00 4434,7 2317,7 1687,9 1,6 89,5 Ni padavin
Slom sadovnjak - intenzivni Venturia inaequallis (jablanov škrlup) 22.5.2023 Fito 7.12.2023 11:00 4206,9 2161,6 1557,9 2,9 89,8 Močan dež
Slovenske Konjice vinograd Venturia inaequallis (jablanov škrlup) 22.5.2023 Fito 7.12.2023 11:00 4401,9 2289,6 1657,3 3,5 72,1 Rahel dež
Slovenske konjice - RLP vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 11.9.2023 7.12.2023 11:00 4401,9 2289,6 1657,3 3,5 72,1 Rahel dež
Šmarje pri Jelšah - RLP vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 18.9.2023 7.12.2023 11:00 4434,7 2317,7 1687,9 1,6 89,5 Ni padavin
Virštanj - bionomija vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 18.9.2023 Fito 7.12.2023 11:00 4525,4 2389,5 1745,2 3,6 85,2 Močan dež
Vojnik - RLP vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 15.9.2023 7.12.2023 11:00 4215,5 2174,7 1577,7 3,5 82,8 Ni padavin
Vrenska gorca, Buče - RLP vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 18.9.2023 7.12.2023 11:00 4525,4 2389,5 1745,2 3,6 85,2 Močan dež
Zg. Kostrivnica/ Podplat - RLP vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 18.9.2023 7.12.2023 11:00 4434,7 2317,7 1687,9 1,6 89,5 Ni padavin
Žalec vrt Venturia inaequallis (jablanov škrlup) 22.5.2023 Fito 7.12.2023 11:00 4434,4 2334,7 1712,3 2,9 93,7 Rahel dež
Žalec - Roje - vešča hmeljišče Ostrinia nubilalis (koruzna vešča) 15.9.2023 7.12.2023 11:00 4434,4 2334,7 1712,3 2,9 93,7 Rahel dež
Žalec- vešča hmeljišče Ostrinia nubilalis (koruzna vešča) 2.8.2023 7.12.2023 11:00 4434,4 2334,7 1712,3 2,9 93,7 Rahel dež
Žiče/Loče - RLP vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 11.9.2023 7.12.2023 11:00 4401,9 2289,6 1657,3 3,5 72,1 Rahel dež
Jugovzhodna Slovenija
Lokacija Vrsta lokacije
Legenda: Tip lokacije
Oznaka Tip lokacije
Ikona: Neopredeljena lokacija neopredeljen
Ikona: Vinograd Vinograd
Ikona: travnik, pašnik travnik, pašnik
[[sl - c]] kmetijsko zemljišče v zaraščanju
Ikona: cestni rob cestni rob
Ikona: sadovnjak - intenzivni sadovnjak - intenzivni
Ikona: sadovnjak - ekstenzivni sadovnjak - ekstenzivni
Ikona: oljčnik oljčnik
Ikona: njiva njiva
Ikona: vrt vrt
Škodljivi organizem (ŠO) Zadnje opažanje Fenologija rastlin Zadnji meteo podatek VEF T prag 0 VEF T prag 7,3 VEF T prag 10 TEMP (°C) RH (%) PADAVINE
Legenda: Padavine
Oznaka Jakost padavin
Ikona: ni podatka ni podatka
Ikona: ni padavin ni padavin
Ikona: rahel dež rahel dež
Ikona: močan dež močan dež
Bizeljsko - bionomija vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 13.9.2023 Fito 7.12.2023 11:00 4556,2 2415,8 1772,0 3,9 86,7 Ni padavin
Bizeljsko - RLP vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 27.9.2023 7.12.2023 11:00 4556,2 2415,8 1772,0 3,9 86,7 Ni padavin
Blanca sadovnjak - intenzivni Venturia inaequallis (jablanov škrlup) 26.5.2023 Fito 7.12.2023 11:00 4402,7 2285,0 1654,8 1,4 100,0 Ni padavin
Boldraž Metlika sadovnjak - intenzivni Cydia pomonella (jabolčni zavijač) 27.7.2023 Fito 7.12.2023 11:00 4514,2 2400,5 1763,1 1,7 98,0 Ni padavin
Brezovica v Podbočju - RLP vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 5.9.2023 7.12.2023 11:00 4588,9 2478,6 1831,7 0,9 100,0 Ni padavin
Golobinjek - RLP vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 13.9.2023 7.12.2023 11:00 4151,5 2163,5 1560,1 1,6 100,0 Ni padavin
Kalce-Naklo: zelje njiva Plutella xylostella (kapusov molj) 9.5.2023 Fito 7.12.2023 11:00 4488,2 2383,4 1747,1 1,1 100,0 Ni padavin
Kline-Krško sadovnjak - intenzivni Cydia pomonella (jabolčni zavijač) 31.8.2023 Fito 7.12.2023 11:00 4589,0 2456,7 1816,5 0,6 100,0 Ni padavin
Kostanjevica sadovnjak - intenzivni Venturia inaequallis (jablanov škrlup) 26.5.2023 Fito 7.12.2023 11:00 4588,9 2478,6 1831,7 0,9 100,0 Ni padavin
Ratež - paradižnik njiva Tuta absoluta (paradižnikov molj) 31.7.2023 Fito 7.12.2023 11:00 4476,1 2362,7 1729,8 1,9 98,9 Ni padavin
Rodine sadovnjak - intenzivni Cydia pomonella (jabolčni zavijač) 7.8.2023 Fito 7.12.2023 11:00 4151,5 2163,5 1560,1 1,6 100,0 Ni padavin
Rodine sadovnjak - intenzivni Venturia inaequallis (jablanov škrlup) 26.5.2023 Fito 7.12.2023 11:00 4151,5 2163,5 1560,1 1,6 100,0 Ni padavin
Semič - RLP vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 31.8.2023 7.12.2023 11:00 4725,4 2558,9 1884,5 4,6 84,2 Močan dež
Studenec - RLP neopredeljen Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 5.9.2023 Fito 7.12.2023 11:00 4402,7 2285,0 1654,8 1,4 100,0 Ni padavin
Šedem - RLP neopredeljen Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 1.9.2023 Fito 7.12.2023 11:00 4317,6 2223,0 1605,0 4,5 84,2 Močan dež
Šentjernej travnik, pašnik Cydia pomonella (jabolčni zavijač) 17.7.2023 Fito 7.12.2023 11:00 4535,5 2406,2 1750,7 2,7 99,6 Ni padavin
Šentjernej travnik, pašnik Venturia inaequallis (jablanov škrlup) 26.5.2023 Fito 7.12.2023 11:00 4535,5 2406,2 1750,7 2,7 99,6 Ni padavin
Tanča gora - RLP neopredeljen Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 19.9.2023 7.12.2023 11:00 4725,4 2558,9 1884,5 4,6 84,2 Močan dež
TEST - Šentjernej APS travnik, pašnik Cydia pomonella (jabolčni zavijač) 13.9.2023 Fito 7.12.2023 11:00 4428,1 2333,4 1710,8 1,6 98,0 Ni padavin
Trška gora - RLP neopredeljen Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 15.9.2023 7.12.2023 11:00 4428,1 2333,4 1710,8 1,6 98,0 Ni padavin
Vinji vrh - Bionomija vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 13.9.2023 Fito 7.12.2023 11:00 4476,1 2362,7 1729,8 1,9 98,9 Ni padavin
Ždinja vas sadovnjak - intenzivni Cydia pomonella (jabolčni zavijač) 24.8.2023 Fito 7.12.2023 11:00 4476,1 2362,7 1729,8 1,9 98,9 Ni padavin
Severovzhodna Slovenija
Lokacija Vrsta lokacije
Legenda: Tip lokacije
Oznaka Tip lokacije
Ikona: Neopredeljena lokacija neopredeljen
Ikona: Vinograd Vinograd
Ikona: travnik, pašnik travnik, pašnik
[[sl - c]] kmetijsko zemljišče v zaraščanju
Ikona: cestni rob cestni rob
Ikona: sadovnjak - intenzivni sadovnjak - intenzivni
Ikona: sadovnjak - ekstenzivni sadovnjak - ekstenzivni
Ikona: oljčnik oljčnik
Ikona: njiva njiva
Ikona: vrt vrt
Škodljivi organizem (ŠO) Zadnje opažanje Fenologija rastlin Zadnji meteo podatek VEF T prag 0 VEF T prag 7,3 VEF T prag 10 TEMP (°C) RH (%) PADAVINE
Legenda: Padavine
Oznaka Jakost padavin
Ikona: ni podatka ni podatka
Ikona: ni padavin ni padavin
Ikona: rahel dež rahel dež
Ikona: močan dež močan dež
Bodkovci - RLP vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 9.10.2023 Fito 7.12.2023 11:00 4277,1 2205,3 1588,3 1,4 99,2 Rahel dež
Bodkovci - vinska trta vinograd Eupoecilia ambiguella (pasasti grozdni sukač) 9.10.2023 Fito 7.12.2023 11:00 4277,1 2205,3 1588,3 1,4 99,2 Rahel dež
Bodkovci - vinska trta vinograd Lobesia botrana (križasti grozdni sukač) 9.10.2023 Fito 7.12.2023 11:00 4277,1 2205,3 1588,3 1,4 99,2 Rahel dež
Gančani - bionomija vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 16.7.2023 Fito 7.12.2023 11:00 4326,7 2254,1 1653,3 -1,4 98,7 Ni padavin
Gančani-jablana sadovnjak - ekstenzivni Cydia pomonella (jabolčni zavijač) 28.10.2023 Fito 7.12.2023 11:00 4326,7 2254,1 1653,3 -1,4 98,7 Ni padavin
Ilovci - RLP vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 9.10.2023 Fito 7.12.2023 11:00 4530,1 2406,8 1763,9 0,6 99,5 Ni padavin
Litmerk - bionomija in RLP vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 9.10.2023 Fito 7.12.2023 11:00 4480,2 2360,7 1720,1 3,6 77,0 Močan dež
Majski vrh - vinska trta vinograd Eupoecilia ambiguella (pasasti grozdni sukač) 17.9.2023 Fito 7.12.2023 11:00 4509,3 2381,8 1732,8 4,2 76,7 Močan dež
Majski vrh - vinska trta vinograd Lobesia botrana (križasti grozdni sukač) 17.9.2023 Fito 7.12.2023 11:00 4509,3 2381,8 1732,8 4,2 76,7 Močan dež
Majski vrh - vinska trta vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 24.9.2023 Fito 7.12.2023 11:00 4509,3 2381,8 1732,8 4,2 76,7 Močan dež
Maribor BTŠ sadovnjak - intenzivni Cydia pomonella (jabolčni zavijač) 11.10.2023 Fito 7.12.2023 11:00 4364,1 2288,2 1671,1 3,1 81,2 Rahel dež
Maribor BTŠ sadovnjak - intenzivni Eupoecilia ambiguella (pasasti grozdni sukač) 11.10.2023 Fito 7.12.2023 11:00 4364,1 2288,2 1671,1 3,1 81,2 Rahel dež
Maribor BTŠ sadovnjak - intenzivni Lobesia botrana (križasti grozdni sukač) 11.10.2023 Fito 7.12.2023 11:00 4364,1 2288,2 1671,1 3,1 81,2 Rahel dež
Maribor BTŠ sadovnjak - intenzivni Venturia inaequallis (jablanov škrlup) 19.5.2023 Fito 7.12.2023 11:00 4364,1 2288,2 1671,1 3,1 81,2 Rahel dež
Maribor BTŠ - bionomija in RLP vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 11.10.2023 Fito 7.12.2023 11:00 4364,1 2288,2 1671,1 3,1 81,2 Rahel dež
Morje - Fram - grozdni sukači vinograd Eupoecilia ambiguella (pasasti grozdni sukač) 27.9.2023 Fito 7.12.2023 11:00 4298,0 2223,5 1625,3 3,0 81,0 Ni padavin
Morje - Fram - grozdni sukači vinograd Lobesia botrana (križasti grozdni sukač) 27.9.2023 Fito 7.12.2023 11:00 4298,0 2223,5 1625,3 3,0 81,0 Ni padavin
Morje pri Framu - RLP vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 27.9.2023 Fito 7.12.2023 11:00 4298,0 2223,5 1625,3 3,0 81,0 Ni padavin
Nebova - RLP vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 10.10.2023 7.12.2023 11:00 4406,6 2300,8 1675,9 4,3 69,0 Močan dež
Pohorski dvor sadovnjak - intenzivni Cydia pomonella (jabolčni zavijač) 9.10.2023 Fito 7.12.2023 11:00 4286,8 2198,2 1594,3 3,0 86,4 Močan dež
Pohorski dvor sadovnjak - intenzivni Venturia inaequallis (jablanov škrlup) 19.5.2023 Fito 7.12.2023 11:00 4286,8 2198,2 1594,3 3,0 86,4 Močan dež
Police - vinska trta vinograd Eupoecilia ambiguella (pasasti grozdni sukač) 26.9.2023 Fito 7.12.2023 11:00 4386,0 2287,9 1664,3 2,8 77,6 Močan dež
Police - vinska trta vinograd Lobesia botrana (križasti grozdni sukač) 26.9.2023 Fito 7.12.2023 11:00 4386,0 2287,9 1664,3 2,8 77,6 Močan dež
Rinčetova Graba - bionomija in RLP vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 9.10.2023 Fito 7.12.2023 11:00 4530,1 2406,8 1763,9 0,6 99,5 Ni padavin
Savci sadovnjak - intenzivni Venturia inaequallis (jablanov škrlup) 19.5.2023 Fito 7.12.2023 11:00 4277,1 2205,3 1588,3 1,4 99,2 Rahel dež
Selo sadovnjak - intenzivni Venturia inaequallis (jablanov škrlup) 19.5.2023 Fito 7.12.2023 11:00 4389,5 2289,4 1667,4 4,3 74,7 Močan dež
Svetinje - bionomija in RLP vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 9.10.2023 Fito 7.12.2023 11:00 4480,2 2360,7 1720,1 3,6 77,0 Močan dež
Vučja Gomila - RLP vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 10.10.2023 Fito 7.12.2023 11:00 4326,7 2254,1 1653,3 -1,4 98,7 Ni padavin
Zbigovci - RLP vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 29.9.2023 Fito 7.12.2023 11:00 4386,0 2287,9 1664,3 2,8 77,6 Močan dež
Postaje, katerih podatke prikazujemo na portalu, so postaje proizvajalca Adcon Telemetry.

IZJAVA O OMEJITVI ODGOVORNOSTI: Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (Uprava) skupaj z Opazovalno napovedovalno službo zdravstvenega varstva rastlin skrbi za nemoteno delovanje in vzdrževanje meteoroloških podatkov iz mreže agrometeoroloških postaj (Adcon Telemety). Agrometeorološki podatki, ki so objavljeni na tej strani, so zgolj informativne narave. Za morebitne vsebinske napake, do katerih lahko pride zaradi tehničnih težav pri vzdrževanju mreže, napak merilne opreme ali drugih nepredvidljivih vzrokov, napak pri vnosu, posodabljanja vsebin, Uprava ne prevzema odgovornosti, kakor tudi ne zaradi nepravilnega delovanja in/ali nedostopnosti vsebine teh spletnih strani. Uprava tudi ne prevzema odgovornosti za kakršnokoli neposredno ali posredno izgubo oziroma škodo, materialno in nematerialno, ki bi nastala zaradi dostopa, uporabe ali odločitve, sprejete na podlagi informacij, objavljenih na teh spletnih straneh, kakor tudi ne zaradi nepravilnega delovanja in/ali nedostopnosti vsebine teh spletnih strani. Uprava si pridržuje pravico do spremembe oziroma umika vsebine, deloma ali v celoti, brez predhodne najave. Vsak poskus nepooblaščenega spreminjanja ali poškodovanja spletnih strani, kot tudi nepooblaščen dostop do informacij mimo spletnih strani in do drugih vsebin, je kaznivo dejanje. Pri uporabi vsebin, objavljenih na portalu, je potrebno navesti vir podatkov (UVHVVR, Agrometeorološki portal Slovenije) in upoštevati avtorske pravice.