AGROMETEOROLOŠKI PORTAL

vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja

Izpisi meteoroloških podatkov za lokacijo: Dragatuš DRSI, postaja 54