AGROMETEOROLOŠKI PORTAL

vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja

Izpis lokacij z izračuni vsot efektivnih temperatur (VEF)

Izpis agrometeoroloških lokacij:Lokacija VEF Vrsta lokacije Datum podatka*
(dan/mesec/leto)
Vrednost VEF (v °C) pri pragu na ta dan
Tprag=
0 °C
Tprag=
7,3 °C
Tprag=
8 °C
Tprag=
10 °C
Dragatuš DRSI V<sub>EF</sub> M 05.02.2023 116,2 21,6 18,0 5,8
Dravinjski vrh V<sub>EF</sub> M 05.02.2023 145,6 17,9 13,0 2,1
Gačnik METOS V<sub>EF</sub> M 05.02.2023 100,1 1,8 1,0 0,0
Gederovci DRSI V<sub>EF</sub> M 05.02.2023 97,4 0,8 0,0 0,0
Godemarci V<sub>EF</sub> M 05.02.2023 127,4 12,0 8,8 0,9
Litmerk V<sub>EF</sub> M, F, ŠO 05.02.2023 144,1 16,1 11,6 1,7
Mačkovci DRSI V<sub>EF</sub> M 05.02.2023 100,7 0,3 0,0 0,0
Maribor - BTŠ V<sub>EF</sub> M, F, ŠO 05.02.2023 118,5 7,8 5,6 0,1
Meranovo V<sub>EF</sub> M 05.02.2023 123,7 10,8 7,2 0,7
Moškanjci V<sub>EF</sub> M 05.02.2023 125,8 13,4 9,8 1,5
Pohorski dvor V<sub>EF</sub> M, F, ŠO 05.02.2023 124,9 4,0 2,6 0,0
Prosenjakovci DRSI V<sub>EF</sub> M 05.02.2023 130,7 7,0 4,8 0,0
Ritoznoj V<sub>EF</sub> M 05.02.2023 139,6 10,7 7,2 0,7
Savci V<sub>EF</sub> M, F, ŠO 05.02.2023 129,9 12,1 8,7 1,4
Selnica ob Dravi V<sub>EF</sub> M 05.02.2023 114,0 11,2 8,3 1,2
Selo V<sub>EF</sub> M, F, ŠO 05.02.2023 130,3 6,8 4,6 0,0
Stročja vas V<sub>EF</sub> M 05.02.2023 149,1 16,8 12,1 2,2
Šentilj DRSI V<sub>EF</sub> M 05.02.2023 83,1 0,3 0,0 0,0
Špičnik V<sub>EF</sub> M 05.02.2023 91,1 3,5 2,1 0,0
Vidonci V<sub>EF</sub> M 05.02.2023 121,6 4,1 2,5 0,0
Vitomarci V<sub>EF</sub> M 05.02.2023 131,8 10,9 7,9 1,1
Zbigovci V<sub>EF</sub> M, F, ŠO 05.02.2023 128,3 8,1 5,8 0,0
Zimica V<sub>EF</sub> M 05.02.2023 132,1 10,2 7,2 0,9

* Primerjava postaj:

1. Med seboj lahko primerjate največ 3 postaje hkrati!
2. Primerjate lahko tudi postaje med različnimi centri.

Postaje, katerih podatke prikazujemo na portalu, so postaje proizvajalca Adcon Telemetry.

IZJAVA O OMEJITVI ODGOVORNOSTI: Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (Uprava) skupaj z Opazovalno napovedovalno službo zdravstvenega varstva rastlin skrbi za nemoteno delovanje in vzdrževanje meteoroloških podatkov iz mreže agrometeoroloških postaj (Adcon Telemety). V sistem se prepisujejo tudi podatki ARSO, DRSI in Metos. Agrometeorološki podatki, ki so objavljeni na tej strani, so zgolj informativne narave. Za morebitne vsebinske napake, do katerih lahko pride zaradi tehničnih težav pri vzdrževanju mreže, napak merilne opreme ali drugih nepredvidljivih vzrokov, napak pri vnosu, posodabljanja vsebin, Uprava ne prevzema odgovornosti, kakor tudi ne zaradi nepravilnega delovanja in/ali nedostopnosti vsebine teh spletnih strani. Uprava tudi ne prevzema odgovornosti za kakršnokoli neposredno ali posredno izgubo oziroma škodo, materialno in nematerialno, ki bi nastala zaradi dostopa, uporabe ali odločitve, sprejete na podlagi informacij, objavljenih na teh spletnih straneh, kakor tudi ne zaradi nepravilnega delovanja in/ali nedostopnosti vsebine teh spletnih strani. Uprava si pridržuje pravico do spremembe oziroma umika vsebine, deloma ali v celoti, brez predhodne najave. Vsak poskus nepooblaščenega spreminjanja ali poškodovanja spletnih strani, kot tudi nepooblaščen dostop do informacij mimo spletnih strani in do drugih vsebin, je kaznivo dejanje. Pri uporabi vsebin, objavljenih na portalu, je potrebno navesti vir podatkov (UVHVVR, Agrometeorološki portal Slovenije) in upoštevati avtorske pravice.