AGROMETEOROLOŠKI PORTAL

vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja

Izpis lokacij s podatki meritev in opazovanj za Severovzhodna Slovenija

Severovzhodna Slovenija - UVHVVR
Lokacija Vrsta lokacije
Legenda: Tip lokacije
Oznaka Tip lokacije
Ikona: neopredeljen neopredeljen
Ikona: vinograd vinograd
Ikona: travnik, pašnik travnik, pašnik
Ikona: kmetijsko zemljišče v zaraščanju kmetijsko zemljišče v zaraščanju
Ikona: cestni rob cestni rob
Ikona: sadovnjak - intenzivni sadovnjak - intenzivni
Ikona: sadovnjak - ekstenzivni sadovnjak - ekstenzivni
Ikona: oljčnik oljčnik
Ikona: njiva njiva
Ikona: vrt vrt
Grafični prikaz Arhiv Fenologija rastlin Razvoj ŠO Datum in čas zadnjega podatka TEF (prag 10°C)
Črešnjevec (Slovenska Bistrica) sadovnjak - intenzivni Grafični prikaz Arhiv 5.2.2023 22:10 T<sub>EF</sub> (prag 10°C)
Dravinjski vrh vinograd Grafični prikaz Arhiv 5.2.2023 22:00 T<sub>EF</sub> (prag 10°C)
Dravinjski vrh (repetitor) vinograd Grafični prikaz Arhiv 25.4.2019 07:30 T<sub>EF</sub> (prag 10°C)
Draženci sadovnjak - intenzivni Grafični prikaz Arhiv 23.12.2016 08:39 T<sub>EF</sub> (prag 10°C)
Formin travnik, pašnik Grafični prikaz Arhiv 4.1.2010 14:30 T<sub>EF</sub> (prag 10°C)
Gačnik METOS sadovnjak - intenzivni Grafični prikaz Arhiv 5.2.2023 22:00 T<sub>EF</sub> (prag 10°C)
Godemarci sadovnjak - intenzivni Grafični prikaz Arhiv 5.2.2023 20:00 T<sub>EF</sub> (prag 10°C)
Krištanci sadovnjak - intenzivni Grafični prikaz Arhiv 24.2.2014 02:56 T<sub>EF</sub> (prag 10°C)
Lendava vinograd Grafični prikaz Arhiv 31.7.2019 07:00 T<sub>EF</sub> (prag 10°C)
Litmerk vinograd Grafični prikaz Arhiv Fito Zoo 5.2.2023 22:00 T<sub>EF</sub> (prag 10°C)
Maribor - BTŠ sadovnjak - intenzivni Grafični prikaz Arhiv Fito Zoo 5.2.2023 22:00 T<sub>EF</sub> (prag 10°C)
Maribor - mestni hrib (repetitor) vinograd Grafični prikaz Arhiv 26.8.2018 09:11 T<sub>EF</sub> (prag 10°C)
Meranovo vinograd Grafični prikaz Arhiv 5.2.2023 21:30 T<sub>EF</sub> (prag 10°C)
Moškanjci njiva Grafični prikaz Arhiv 5.2.2023 22:00 T<sub>EF</sub> (prag 10°C)
Pesnica sadovnjak - intenzivni Grafični prikaz Arhiv Fito Zoo 19.12.2018 13:30 T<sub>EF</sub> (prag 10°C)
Pohorski dvor sadovnjak - intenzivni Grafični prikaz Arhiv Fito Zoo 5.2.2023 22:00 T<sub>EF</sub> (prag 10°C)
Ritoznoj vinograd Grafični prikaz Arhiv 5.2.2023 22:00 T<sub>EF</sub> (prag 10°C)
Savci sadovnjak - intenzivni Grafični prikaz Arhiv Fito Zoo 5.2.2023 22:00 T<sub>EF</sub> (prag 10°C)
Sebeborci neopredeljen Grafični prikaz Arhiv 22.12.2008 09:15 T<sub>EF</sub> (prag 10°C)
Selnica ob Dravi travnik, pašnik Grafični prikaz Arhiv 5.2.2023 22:00 T<sub>EF</sub> (prag 10°C)
Selo sadovnjak - intenzivni Grafični prikaz Arhiv Fito Zoo 5.2.2023 22:00 T<sub>EF</sub> (prag 10°C)
Stara Nova vas travnik, pašnik Grafični prikaz Arhiv 15.12.2021 10:00 T<sub>EF</sub> (prag 10°C)
Starše neopredeljen Grafični prikaz Arhiv 2.10.2007 17:03 T<sub>EF</sub> (prag 10°C)
Stročja vas vinograd Grafični prikaz Arhiv 5.2.2023 22:00 T<sub>EF</sub> (prag 10°C)
Svečina sadovnjak - intenzivni Grafični prikaz Arhiv 18.8.2021 07:30 T<sub>EF</sub> (prag 10°C)
Šentilj vinograd Grafični prikaz Arhiv 9.1.2019 11:00 T<sub>EF</sub> (prag 10°C)
Špičnik sadovnjak - intenzivni Grafični prikaz Arhiv 5.2.2023 22:00 T<sub>EF</sub> (prag 10°C)
Veržej sadovnjak - intenzivni Grafični prikaz Arhiv 19.12.2018 12:30 T<sub>EF</sub> (prag 10°C)
Vidonci vinograd Grafični prikaz Arhiv 5.2.2023 22:00 T<sub>EF</sub> (prag 10°C)
Vitomarci sadovnjak - intenzivni Grafični prikaz Arhiv 5.2.2023 22:00 T<sub>EF</sub> (prag 10°C)
xx neopredeljen Grafični prikaz Arhiv 10.11.2006 16:00 T<sub>EF</sub> (prag 10°C)
Zbigovci vinograd Grafični prikaz Arhiv Fito Zoo 5.2.2023 22:00 T<sub>EF</sub> (prag 10°C)
Zgornja Velka vinograd Grafični prikaz Arhiv 9.1.2019 11:30 T<sub>EF</sub> (prag 10°C)
Zimica sadovnjak - intenzivni Grafični prikaz Arhiv 5.2.2023 22:00 T<sub>EF</sub> (prag 10°C)
Severovzhodna Slovenija - ARSO
Lokacija Vrsta lokacije
Legenda: Tip lokacije
Oznaka Tip lokacije
Ikona: neopredeljen neopredeljen
Ikona: vinograd vinograd
Ikona: travnik, pašnik travnik, pašnik
Ikona: kmetijsko zemljišče v zaraščanju kmetijsko zemljišče v zaraščanju
Ikona: cestni rob cestni rob
Ikona: sadovnjak - intenzivni sadovnjak - intenzivni
Ikona: sadovnjak - ekstenzivni sadovnjak - ekstenzivni
Ikona: oljčnik oljčnik
Ikona: njiva njiva
Ikona: vrt vrt
Grafični prikaz Arhiv Fenologija rastlin Razvoj ŠO Datum in čas zadnjega podatka TEF (prag 10°C)
GAČNIK ARSO neopredeljen Grafični prikaz Arhiv 5.2.2023 22:00 T<sub>EF</sub> (prag 10°C)
JERUZALEM - ARSO neopredeljen Grafični prikaz Arhiv 5.2.2023 22:00 T<sub>EF</sub> (prag 10°C)
LENDAVA - TERME ARSO neopredeljen Grafični prikaz Arhiv 5.2.2023 22:00 T<sub>EF</sub> (prag 10°C)
LENDAVA ARSO neopredeljen Grafični prikaz Arhiv 23.11.2020 09:30 T<sub>EF</sub> (prag 10°C)
MARIBOR - LETALIŠČE ARSO neopredeljen Grafični prikaz Arhiv 5.2.2023 22:00 T<sub>EF</sub> (prag 10°C)
MARIBOR - VRBANSKI PLATO ARSO neopredeljen Grafični prikaz Arhiv 5.2.2023 22:00 T<sub>EF</sub> (prag 10°C)
MARINČA VAS - ARSO neopredeljen Grafični prikaz Arhiv 5.2.2023 22:00 T<sub>EF</sub> (prag 10°C)
MURSKA SOBOTA - RAKIČAN ARSO neopredeljen Grafični prikaz Arhiv 5.2.2023 22:00 T<sub>EF</sub> (prag 10°C)
PTUJ - ARSO neopredeljen Grafični prikaz Arhiv 5.2.2023 22:00 T<sub>EF</sub> (prag 10°C)
RADENCI ARSO neopredeljen Grafični prikaz Arhiv 22.9.2020 11:30 T<sub>EF</sub> (prag 10°C)
SOTINSKI BREG ARSO neopredeljen Grafični prikaz Arhiv 5.2.2023 22:00 T<sub>EF</sub> (prag 10°C)
Severovzhodna Slovenija - DRSI
Lokacija Vrsta lokacije
Legenda: Tip lokacije
Oznaka Tip lokacije
Ikona: neopredeljen neopredeljen
Ikona: vinograd vinograd
Ikona: travnik, pašnik travnik, pašnik
Ikona: kmetijsko zemljišče v zaraščanju kmetijsko zemljišče v zaraščanju
Ikona: cestni rob cestni rob
Ikona: sadovnjak - intenzivni sadovnjak - intenzivni
Ikona: sadovnjak - ekstenzivni sadovnjak - ekstenzivni
Ikona: oljčnik oljčnik
Ikona: njiva njiva
Ikona: vrt vrt
Grafični prikaz Arhiv Fenologija rastlin Razvoj ŠO Datum in čas zadnjega podatka TEF (prag 10°C)
Bizeljsko DRSI neopredeljen Grafični prikaz Arhiv 27.2.2021 07:30 T<sub>EF</sub> (prag 10°C)
Dragatuš DRSI neopredeljen Grafični prikaz Arhiv 5.2.2023 22:00 T<sub>EF</sub> (prag 10°C)
Gederovci DRSI neopredeljen Grafični prikaz Arhiv 5.2.2023 22:00 T<sub>EF</sub> (prag 10°C)
Mačkovci DRSI neopredeljen Grafični prikaz Arhiv 5.2.2023 22:00 T<sub>EF</sub> (prag 10°C)
Prosenjakovci DRSI neopredeljen Grafični prikaz Arhiv 5.2.2023 22:00 T<sub>EF</sub> (prag 10°C)
Šentilj DRSI neopredeljen Grafični prikaz Arhiv 5.2.2023 22:00 T<sub>EF</sub> (prag 10°C)

* Primerjava postaj:

1. Med seboj lahko primerjate največ 3 postaje hkrati!
2. Primerjate lahko tudi postaje med različnimi centri.

Postaje UVHVVR, katerih podatke prikazujemo na portalu, so postaje proizvajalca Adcon Telemetry.

V sistem se prepisujejo tudi podatki ARSO, DRSI in Metos.
IZJAVA O OMEJITVI ODGOVORNOSTI: Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (Uprava) skupaj z Opazovalno napovedovalno službo zdravstvenega varstva rastlin skrbi za nemoteno delovanje in vzdrževanje meteoroloških podatkov iz mreže agrometeoroloških postaj (Adcon Telemety). Agrometeorološki podatki, ki so objavljeni na tej strani, so zgolj informativne narave. Za morebitne vsebinske napake, do katerih lahko pride zaradi tehničnih težav pri vzdrževanju mreže, napak merilne opreme ali drugih nepredvidljivih vzrokov, napak pri vnosu, posodabljanja vsebin, Uprava ne prevzema odgovornosti, kakor tudi ne zaradi nepravilnega delovanja in/ali nedostopnosti vsebine teh spletnih strani. Uprava tudi ne prevzema odgovornosti za kakršnokoli neposredno ali posredno izgubo oziroma škodo, materialno in nematerialno, ki bi nastala zaradi dostopa, uporabe ali odločitve, sprejete na podlagi informacij, objavljenih na teh spletnih straneh, kakor tudi ne zaradi nepravilnega delovanja in/ali nedostopnosti vsebine teh spletnih strani. Uprava si pridržuje pravico do spremembe oziroma umika vsebine, deloma ali v celoti, brez predhodne najave. Vsak poskus nepooblaščenega spreminjanja ali poškodovanja spletnih strani, kot tudi nepooblaščen dostop do informacij mimo spletnih strani in do drugih vsebin, je kaznivo dejanje. Pri uporabi vsebin, objavljenih na portalu, je potrebno navesti vir podatkov (UVHVVR, Agrometeorološki portal Slovenije) in upoštevati avtorske pravice.