AGROMETEOROLOŠKI PORTAL

vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja

Izpis lokacij s podatki meritev in opazovanj za Severovzhodna Slovenija

TODO Caption
Pregled meteoroloških lokacij po območjih in viru na dan 28.03.2023 ob 23.30 uri (lokalni čas) (zapri pregled)
Severovzhodna Slovenija - UVHVVR
Lokacija Vrsta lokacije
Legenda: Tip lokacije
Oznaka Tip lokacije
Ikona: neopredeljen neopredeljen
Ikona: vinograd vinograd
Ikona: travnik, pašnik travnik, pašnik
Ikona: kmetijsko zemljišče v zaraščanju kmetijsko zemljišče v zaraščanju
Ikona: cestni rob cestni rob
Ikona: sadovnjak - intenzivni sadovnjak - intenzivni
Ikona: sadovnjak - ekstenzivni sadovnjak - ekstenzivni
Ikona: oljčnik oljčnik
Ikona: njiva njiva
Ikona: vrt vrt
TEF (prag 10°C) Temp (°C) RH (%) PADAVINE
Legenda: Padavine
Oznaka Jakost padavin
Ikona: ni podatkani podatka
Ikona: ni padavinni padavin
Ikona: rahel dežrahel dež
Ikona: močan dežmočan dež
Zadnjih 24 ur Grafični prikaz Arhiv Fenologija rastlin Razvoj ŠO Primerjaj XML zadnjih 48 ur
Črešnjevec (Slovenska Bistrica) sadovnjak - intenzivni 0,0 Ni padavin Zadnjih 24 ur Grafični prikaz Arhiv Dodaj XML zadnjih 48 ur
Dravinjski vrh vinograd 33,9 2,8 48,1 Ni padavin Zadnjih 24 ur Grafični prikaz Arhiv Dodaj XML zadnjih 48 ur
Gačnik METOS sadovnjak - intenzivni V zadnjih dveh urah ni meritve.
Godemarci sadovnjak - intenzivni 19,5 -1,4 85,2 Ni padavin Zadnjih 24 ur Grafični prikaz Arhiv Dodaj XML zadnjih 48 ur
Litmerk vinograd 31,7 3,6 44,1 Ni padavin Zadnjih 24 ur Grafični prikaz Arhiv Dodaj XML zadnjih 48 ur
Maribor - BTŠ sadovnjak - intenzivni 18,8 -1,3 75,6 Ni padavin Zadnjih 24 ur Grafični prikaz Arhiv Fito Zoo Dodaj XML zadnjih 48 ur
Meranovo vinograd 23,4 2,1 42,6 Ni padavin Zadnjih 24 ur Grafični prikaz Arhiv Dodaj XML zadnjih 48 ur
Moškanjci njiva 17,7 0,6 70,2 Ni padavin Zadnjih 24 ur Grafični prikaz Arhiv Dodaj XML zadnjih 48 ur
Pohorski dvor sadovnjak - intenzivni 16,1 0,0 64,0 Ni padavin Zadnjih 24 ur Grafični prikaz Arhiv Fito Zoo Dodaj XML zadnjih 48 ur
Ritoznoj vinograd 22,2 2,8 44,6 Ni padavin Zadnjih 24 ur Grafični prikaz Arhiv Dodaj XML zadnjih 48 ur
Savci sadovnjak - intenzivni 19,3 -0,6 71,0 Ni padavin Zadnjih 24 ur Grafični prikaz Arhiv Fito Zoo Dodaj XML zadnjih 48 ur
Selnica ob Dravi travnik, pašnik 17,6 -1,1 76,8 Ni padavin Zadnjih 24 ur Grafični prikaz Arhiv Dodaj XML zadnjih 48 ur
Selo sadovnjak - intenzivni 26,3 3,1 46,1 Ni padavin Zadnjih 24 ur Grafični prikaz Arhiv Fito Zoo Dodaj XML zadnjih 48 ur
Stročja vas vinograd 37,0 2,6 49,8 Ni padavin Zadnjih 24 ur Grafični prikaz Arhiv Dodaj XML zadnjih 48 ur
Špičnik sadovnjak - intenzivni 12,3 -1,1 72,6 Ni padavin Zadnjih 24 ur Grafični prikaz Arhiv Dodaj XML zadnjih 48 ur
Vidonci vinograd 20,6 1,0 53,9 Ni padavin Zadnjih 24 ur Grafični prikaz Arhiv Dodaj XML zadnjih 48 ur
Vitomarci sadovnjak - intenzivni 26,4 3,0 47,6 Ni padavin Zadnjih 24 ur Grafični prikaz Arhiv Dodaj XML zadnjih 48 ur
Zbigovci vinograd 25,6 3,1 47,6 Ni padavin Zadnjih 24 ur Grafični prikaz Arhiv Dodaj XML zadnjih 48 ur
Zimica sadovnjak - intenzivni 24,5 2,0 52,6 Ni padavin Zadnjih 24 ur Grafični prikaz Arhiv Dodaj XML zadnjih 48 ur
Severovzhodna Slovenija - ARSO
Lokacija Vrsta lokacije
Legenda: Tip lokacije
Oznaka Tip lokacije
Ikona: neopredeljen neopredeljen
Ikona: vinograd vinograd
Ikona: travnik, pašnik travnik, pašnik
Ikona: kmetijsko zemljišče v zaraščanju kmetijsko zemljišče v zaraščanju
Ikona: cestni rob cestni rob
Ikona: sadovnjak - intenzivni sadovnjak - intenzivni
Ikona: sadovnjak - ekstenzivni sadovnjak - ekstenzivni
Ikona: oljčnik oljčnik
Ikona: njiva njiva
Ikona: vrt vrt
TEF (prag 10°C) Temp (°C) RH (%) PADAVINE
Legenda: Padavine
Oznaka Jakost padavin
Ikona: ni podatkani podatka
Ikona: ni padavinni padavin
Ikona: rahel dežrahel dež
Ikona: močan dežmočan dež
Zadnjih 24 ur Grafični prikaz Arhiv Fenologija rastlin Razvoj ŠO Primerjaj XML zadnjih 48 ur
GAČNIK ARSO neopredeljen 12,8 0,3 62,7 Ni padavin Zadnjih 24 ur Grafični prikaz Arhiv Dodaj XML zadnjih 48 ur
JERUZALEM - ARSO neopredeljen 30,7 2,5 44,0 Ni padavin Zadnjih 24 ur Grafični prikaz Arhiv Dodaj XML zadnjih 48 ur
LENDAVA - TERME ARSO neopredeljen 19,9 -0,4 75,0 Ni padavin Zadnjih 24 ur Grafični prikaz Arhiv Dodaj XML zadnjih 48 ur
MARIBOR - LETALIŠČE ARSO neopredeljen 13,1 0,0 65,0 Ni padavin Zadnjih 24 ur Grafični prikaz Arhiv Dodaj XML zadnjih 48 ur
MARIBOR - VRBANSKI PLATO ARSO neopredeljen 15,8 -0,9 71,3 Ni padavin Zadnjih 24 ur Grafični prikaz Arhiv Dodaj XML zadnjih 48 ur
MARINČA VAS - ARSO neopredeljen 7,2 -2,8 80,0 Ni padavin Zadnjih 24 ur Grafični prikaz Arhiv Dodaj XML zadnjih 48 ur
MURSKA SOBOTA - RAKIČAN ARSO neopredeljen 16,3 -0,5 75,3 Ni padavin Zadnjih 24 ur Grafični prikaz Arhiv Dodaj XML zadnjih 48 ur
PTUJ - ARSO neopredeljen 14,4 0,7 69,7 Ni padavin Zadnjih 24 ur Grafični prikaz Arhiv Dodaj XML zadnjih 48 ur
SOTINSKI BREG ARSO neopredeljen 21,3 2,3 45,0 Ni padavin Zadnjih 24 ur Grafični prikaz Arhiv Dodaj XML zadnjih 48 ur
Severovzhodna Slovenija - DRSI
Lokacija Vrsta lokacije
Legenda: Tip lokacije
Oznaka Tip lokacije
Ikona: neopredeljen neopredeljen
Ikona: vinograd vinograd
Ikona: travnik, pašnik travnik, pašnik
Ikona: kmetijsko zemljišče v zaraščanju kmetijsko zemljišče v zaraščanju
Ikona: cestni rob cestni rob
Ikona: sadovnjak - intenzivni sadovnjak - intenzivni
Ikona: sadovnjak - ekstenzivni sadovnjak - ekstenzivni
Ikona: oljčnik oljčnik
Ikona: njiva njiva
Ikona: vrt vrt
TEF (prag 10°C) Temp (°C) RH (%) PADAVINE
Legenda: Padavine
Oznaka Jakost padavin
Ikona: ni podatkani podatka
Ikona: ni padavinni padavin
Ikona: rahel dežrahel dež
Ikona: močan dežmočan dež
Zadnjih 24 ur Grafični prikaz Arhiv Fenologija rastlin Razvoj ŠO Primerjaj XML zadnjih 48 ur
Dragatuš DRSI neopredeljen 23,5 1,0 Ni padavin Zadnjih 24 ur Grafični prikaz Arhiv Dodaj XML zadnjih 48 ur
Gederovci DRSI neopredeljen 14,6 0,7 Ni padavin Zadnjih 24 ur Grafični prikaz Arhiv Dodaj XML zadnjih 48 ur
Mačkovci DRSI neopredeljen 10,6 -2,0 Ni padavin Zadnjih 24 ur Grafični prikaz Arhiv Dodaj XML zadnjih 48 ur
Prosenjakovci DRSI neopredeljen 25,5 2,1 Ni padavin Zadnjih 24 ur Grafični prikaz Arhiv Dodaj XML zadnjih 48 ur
Šentilj DRSI neopredeljen 12,3 1,0 68,3 Ni padavin Zadnjih 24 ur Grafični prikaz Arhiv Dodaj XML zadnjih 48 ur

* Primerjava postaj:

1. Med seboj lahko primerjate največ 3 postaje hkrati!
2. Primerjate lahko tudi postaje med različnimi centri.

Postaje UVHVVR, katerih podatke prikazujemo na portalu, so postaje proizvajalca Adcon Telemetry.

V sistem se prepisujejo tudi podatki ARSO, DRSI in Metos.
IZJAVA O OMEJITVI ODGOVORNOSTI: Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (Uprava) skupaj z Opazovalno napovedovalno službo zdravstvenega varstva rastlin skrbi za nemoteno delovanje in vzdrževanje meteoroloških podatkov iz mreže agrometeoroloških postaj (Adcon Telemety). Agrometeorološki podatki, ki so objavljeni na tej strani, so zgolj informativne narave. Za morebitne vsebinske napake, do katerih lahko pride zaradi tehničnih težav pri vzdrževanju mreže, napak merilne opreme ali drugih nepredvidljivih vzrokov, napak pri vnosu, posodabljanja vsebin, Uprava ne prevzema odgovornosti, kakor tudi ne zaradi nepravilnega delovanja in/ali nedostopnosti vsebine teh spletnih strani. Uprava tudi ne prevzema odgovornosti za kakršnokoli neposredno ali posredno izgubo oziroma škodo, materialno in nematerialno, ki bi nastala zaradi dostopa, uporabe ali odločitve, sprejete na podlagi informacij, objavljenih na teh spletnih straneh, kakor tudi ne zaradi nepravilnega delovanja in/ali nedostopnosti vsebine teh spletnih strani. Uprava si pridržuje pravico do spremembe oziroma umika vsebine, deloma ali v celoti, brez predhodne najave. Vsak poskus nepooblaščenega spreminjanja ali poškodovanja spletnih strani, kot tudi nepooblaščen dostop do informacij mimo spletnih strani in do drugih vsebin, je kaznivo dejanje. Pri uporabi vsebin, objavljenih na portalu, je potrebno navesti vir podatkov (UVHVVR, Agrometeorološki portal Slovenije) in upoštevati avtorske pravice.