AGROMETEOROLOŠKI PORTAL

vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja

Izpis lokacij s podatki meritev in opazovanj za Severovzhodna Slovenija

S klikom na meritev se prikažejo podatki o postaji. Datum in čas meritev: 29.09.2022 ob 13.30 uri (lokalni čas)
Pregled meteoroloških lokacij po območjih in viru na dan 29.09.2022 ob 13.30 uri (lokalni čas) (zapri pregled)
Severovzhodna Slovenija - UVHVVR
Lokacija Vrsta lokacije
Legenda: Tip lokacije
Oznaka Tip lokacije
Ikona: neopredeljen neopredeljen
Ikona: vinograd vinograd
Ikona: travnik, pašnik travnik, pašnik
Ikona: kmetijsko zemljišče v zaraščanju kmetijsko zemljišče v zaraščanju
Ikona: cestni rob cestni rob
Ikona: sadovnjak - intenzivni sadovnjak - intenzivni
Ikona: sadovnjak - ekstenzivni sadovnjak - ekstenzivni
Ikona: oljčnik oljčnik
Ikona: njiva njiva
Ikona: vrt vrt
Tef (prag 10°C) Temp (°C) RH (%) PADAVINE
Legenda: Padavine
Oznaka Jakost padavin
Ikona: ni podatkani podatka
Ikona: ni padavinni padavin
Ikona: rahel dežrahel dež
Ikona: močan dežmočan dež
Zadnjih 24 ur Grafični prikaz Arhiv Fenologija rastlin Razvoj ŠO Primerjaj XML zadnjih 48 ur
Dravinjski vrh vinograd 1615,9 9,1 100,0 Močan dež Zadnjih 24 ur Grafični prikaz Arhiv Dodaj XML zadnjih 48 ur
Gačnik METOS sadovnjak - intenzivni 1521,0 Ni padavin Zadnjih 24 ur Grafični prikaz Arhiv Dodaj XML zadnjih 48 ur
Godemarci sadovnjak - intenzivni 1477,8 9,8 98,5 Močan dež Zadnjih 24 ur Grafični prikaz Arhiv Dodaj XML zadnjih 48 ur
Litmerk vinograd 1598,0 9,5 99,6 Močan dež Zadnjih 24 ur Grafični prikaz Arhiv Fito Zoo Dodaj XML zadnjih 48 ur
Maribor - BTŠ sadovnjak - intenzivni 1579,6 9,9 97,7 Močan dež Zadnjih 24 ur Grafični prikaz Arhiv Fito Zoo Dodaj XML zadnjih 48 ur
Meranovo vinograd 1469,9 8,3 99,9 Rahel dež Zadnjih 24 ur Grafični prikaz Arhiv Dodaj XML zadnjih 48 ur
Moškanjci njiva 1512,9 9,7 70,5 Močan dež Zadnjih 24 ur Grafični prikaz Arhiv Dodaj XML zadnjih 48 ur
Pohorski dvor sadovnjak - intenzivni 1526,0 9,3 99,3 Rahel dež Zadnjih 24 ur Grafični prikaz Arhiv Fito Zoo Dodaj XML zadnjih 48 ur
Ritoznoj vinograd 1563,3 8,3 99,9 Močan dež Zadnjih 24 ur Grafični prikaz Arhiv Dodaj XML zadnjih 48 ur
Savci sadovnjak - intenzivni 1482,5 9,8 100,0 Močan dež Zadnjih 24 ur Grafični prikaz Arhiv Fito Zoo Dodaj XML zadnjih 48 ur
Selnica ob Dravi travnik, pašnik 1492,6 10,0 98,0 Močan dež Zadnjih 24 ur Grafični prikaz Arhiv Dodaj XML zadnjih 48 ur
Selo sadovnjak - intenzivni 1569,7 10,0 96,3 Ni padavin Zadnjih 24 ur Grafični prikaz Arhiv Fito Zoo Dodaj XML zadnjih 48 ur
Stročja vas vinograd 1613,8 10,4 56,3 Močan dež Zadnjih 24 ur Grafični prikaz Arhiv Dodaj XML zadnjih 48 ur
Špičnik sadovnjak - intenzivni 1400,0 9,6 100,0 Rahel dež Zadnjih 24 ur Grafični prikaz Arhiv Dodaj XML zadnjih 48 ur
Vidonci vinograd 1502,8 10,3 93,0 Ni padavin Zadnjih 24 ur Grafični prikaz Arhiv Dodaj XML zadnjih 48 ur
Vitomarci sadovnjak - intenzivni 1571,1 9,5 99,0 Rahel dež Zadnjih 24 ur Grafični prikaz Arhiv Dodaj XML zadnjih 48 ur
Zbigovci vinograd 1565,6 9,8 98,3 Ni padavin Zadnjih 24 ur Grafični prikaz Arhiv Fito Zoo Dodaj XML zadnjih 48 ur
Zimica sadovnjak - intenzivni 1561,2 9,7 99,8 Ni padavin Zadnjih 24 ur Grafični prikaz Arhiv Dodaj XML zadnjih 48 ur
Severovzhodna Slovenija - ARSO
Lokacija Vrsta lokacije
Legenda: Tip lokacije
Oznaka Tip lokacije
Ikona: neopredeljen neopredeljen
Ikona: vinograd vinograd
Ikona: travnik, pašnik travnik, pašnik
Ikona: kmetijsko zemljišče v zaraščanju kmetijsko zemljišče v zaraščanju
Ikona: cestni rob cestni rob
Ikona: sadovnjak - intenzivni sadovnjak - intenzivni
Ikona: sadovnjak - ekstenzivni sadovnjak - ekstenzivni
Ikona: oljčnik oljčnik
Ikona: njiva njiva
Ikona: vrt vrt
Tef (prag 10°C) Temp (°C) RH (%) PADAVINE
Legenda: Padavine
Oznaka Jakost padavin
Ikona: ni podatkani podatka
Ikona: ni padavinni padavin
Ikona: rahel dežrahel dež
Ikona: močan dežmočan dež
Zadnjih 24 ur Grafični prikaz Arhiv Fenologija rastlin Razvoj ŠO Primerjaj XML zadnjih 48 ur
GAČNIK ARSO neopredeljen 1319,4 10,0 92,5 Rahel dež Zadnjih 24 ur Grafični prikaz Arhiv Dodaj XML zadnjih 48 ur
JERUZALEM - ARSO neopredeljen 1626,9 9,5 97,7 Močan dež Zadnjih 24 ur Grafični prikaz Arhiv Dodaj XML zadnjih 48 ur
LENDAVA - TERME ARSO neopredeljen 1609,3 11,1 91,0 Močan dež Zadnjih 24 ur Grafični prikaz Arhiv Dodaj XML zadnjih 48 ur
MARIBOR - LETALIŠČE ARSO neopredeljen 1521,4 10,0 91,0 Rahel dež Zadnjih 24 ur Grafični prikaz Arhiv Dodaj XML zadnjih 48 ur
MARIBOR - VRBANSKI PLATO ARSO neopredeljen 1469,4 10,1 92,3 Rahel dež Zadnjih 24 ur Grafični prikaz Arhiv Dodaj XML zadnjih 48 ur
MARINČA VAS - ARSO neopredeljen 1356,3 12,7 92,7 Močan dež Zadnjih 24 ur Grafični prikaz Arhiv Dodaj XML zadnjih 48 ur
MURSKA SOBOTA - RAKIČAN ARSO neopredeljen 1532,4 10,7 91,0 Močan dež Zadnjih 24 ur Grafični prikaz Arhiv Dodaj XML zadnjih 48 ur
PTUJ - ARSO neopredeljen 1514,5 9,7 93,3 Močan dež Zadnjih 24 ur Grafični prikaz Arhiv Dodaj XML zadnjih 48 ur
SOTINSKI BREG ARSO neopredeljen 1465,6 9,2 95,0 Ni padavin Zadnjih 24 ur Grafični prikaz Arhiv Dodaj XML zadnjih 48 ur
Severovzhodna Slovenija - DRSI
Lokacija Vrsta lokacije
Legenda: Tip lokacije
Oznaka Tip lokacije
Ikona: neopredeljen neopredeljen
Ikona: vinograd vinograd
Ikona: travnik, pašnik travnik, pašnik
Ikona: kmetijsko zemljišče v zaraščanju kmetijsko zemljišče v zaraščanju
Ikona: cestni rob cestni rob
Ikona: sadovnjak - intenzivni sadovnjak - intenzivni
Ikona: sadovnjak - ekstenzivni sadovnjak - ekstenzivni
Ikona: oljčnik oljčnik
Ikona: njiva njiva
Ikona: vrt vrt
Tef (prag 10°C) Temp (°C) RH (%) PADAVINE
Legenda: Padavine
Oznaka Jakost padavin
Ikona: ni podatkani podatka
Ikona: ni padavinni padavin
Ikona: rahel dežrahel dež
Ikona: močan dežmočan dež
Zadnjih 24 ur Grafični prikaz Arhiv Fenologija rastlin Razvoj ŠO Primerjaj XML zadnjih 48 ur
Dragatuš DRSI neopredeljen 1502,9 14,0 Ni padavin Zadnjih 24 ur Grafični prikaz Arhiv Dodaj XML zadnjih 48 ur
Gederovci DRSI neopredeljen 1517,7 10,0 Ni padavin Zadnjih 24 ur Grafični prikaz Arhiv Dodaj XML zadnjih 48 ur
Mačkovci DRSI neopredeljen 1337,4 10,0 Ni padavin Zadnjih 24 ur Grafični prikaz Arhiv Dodaj XML zadnjih 48 ur
Prosenjakovci DRSI neopredeljen 1511,5 10,0 Ni padavin Zadnjih 24 ur Grafični prikaz Arhiv Dodaj XML zadnjih 48 ur
Šentilj DRSI neopredeljen 1451,4 10,0 100,0 Ni padavin Zadnjih 24 ur Grafični prikaz Arhiv Dodaj XML zadnjih 48 ur

* Primerjava postaj:

1. Med seboj lahko primerjate največ 3 postaje hkrati!
2. Primerjate lahko tudi postaje med različnimi centri.

Postaje, katerih podatke prikazujemo na portalu, so postaje proizvajalca Adcon Telemetry.

IZJAVA O OMEJITVI ODGOVORNOSTI: Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (Uprava) skupaj z Opazovalno napovedovalno službo zdravstvenega varstva rastlin skrbi za nemoteno delovanje in vzdrževanje meteoroloških podatkov iz mreže agrometeoroloških postaj (Adcon Telemety). Agrometeorološki podatki, ki so objavljeni na tej strani, so zgolj informativne narave. Za morebitne vsebinske napake, do katerih lahko pride zaradi tehničnih težav pri vzdrževanju mreže, napak merilne opreme ali drugih nepredvidljivih vzrokov, napak pri vnosu, posodabljanja vsebin, Uprava ne prevzema odgovornosti, kakor tudi ne zaradi nepravilnega delovanja in/ali nedostopnosti vsebine teh spletnih strani. Uprava tudi ne prevzema odgovornosti za kakršnokoli neposredno ali posredno izgubo oziroma škodo, materialno in nematerialno, ki bi nastala zaradi dostopa, uporabe ali odločitve, sprejete na podlagi informacij, objavljenih na teh spletnih straneh, kakor tudi ne zaradi nepravilnega delovanja in/ali nedostopnosti vsebine teh spletnih strani. Uprava si pridržuje pravico do spremembe oziroma umika vsebine, deloma ali v celoti, brez predhodne najave. Vsak poskus nepooblaščenega spreminjanja ali poškodovanja spletnih strani, kot tudi nepooblaščen dostop do informacij mimo spletnih strani in do drugih vsebin, je kaznivo dejanje. Pri uporabi vsebin, objavljenih na portalu, je potrebno navesti vir podatkov (UVHVVR, Agrometeorološki portal Slovenije) in upoštevati avtorske pravice.