AGROMETEOROLOŠKI PORTAL

vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja

Izpis lokacij s podatki meritev in opazovanj za Jugovzhodna Slovenija

Vir: ARSO
TODO Caption
Pregled meteoroloških lokacij po območjih in viru na dan 04.02.2023 ob 23.30 uri (lokalni čas) (zapri pregled)
Jugovzhodna Slovenija - UVHVVR
Lokacija Vrsta lokacije
Legenda: Tip lokacije
Oznaka Tip lokacije
Ikona: neopredeljen neopredeljen
Ikona: vinograd vinograd
Ikona: travnik, pašnik travnik, pašnik
Ikona: kmetijsko zemljišče v zaraščanju kmetijsko zemljišče v zaraščanju
Ikona: cestni rob cestni rob
Ikona: sadovnjak - intenzivni sadovnjak - intenzivni
Ikona: sadovnjak - ekstenzivni sadovnjak - ekstenzivni
Ikona: oljčnik oljčnik
Ikona: njiva njiva
Ikona: vrt vrt
TEF (prag 10°C) Temp (°C) RH (%) PADAVINE
Legenda: Padavine
Oznaka Jakost padavin
Ikona: ni podatkani podatka
Ikona: ni padavinni padavin
Ikona: rahel dežrahel dež
Ikona: močan dežmočan dež
Zadnjih 24 ur Grafični prikaz Arhiv Fenologija rastlin Razvoj ŠO Primerjaj XML zadnjih 48 ur
Artiče sadovnjak - intenzivni 2,6 -1,4 65,5 Ni padavin Zadnjih 24 ur Grafični prikaz Arhiv Dodaj XML zadnjih 48 ur
Bizeljsko vinograd 2,1 0,1 49,7 Ni padavin Zadnjih 24 ur Grafični prikaz Arhiv Dodaj XML zadnjih 48 ur
Blanca sadovnjak - intenzivni 2,9 -0,6 64,1 Ni padavin Zadnjih 24 ur Grafični prikaz Arhiv Dodaj XML zadnjih 48 ur
Črnomelj vinograd 5,5 -1,3 67,5 Ni padavin Zadnjih 24 ur Grafični prikaz Arhiv Dodaj XML zadnjih 48 ur
Drašiči vinograd 2,9 -1,1 67,6 Ni padavin Zadnjih 24 ur Grafični prikaz Arhiv Dodaj XML zadnjih 48 ur
Kostanjevica na Krki sadovnjak - intenzivni 6,1 1,9 48,0 Ni padavin Zadnjih 24 ur Grafični prikaz Arhiv Dodaj XML zadnjih 48 ur
Mali Podlog (Krško) njiva 3,6 0,3 59,8 Ni padavin Zadnjih 24 ur Grafični prikaz Arhiv Dodaj XML zadnjih 48 ur
Otočec sadovnjak - intenzivni V zadnjih dveh urah ni meritve.
Rodine pri Trebnjem APS sadovnjak - intenzivni 2,5 -1,8 72,0 Ni padavin Zadnjih 24 ur Grafični prikaz Arhiv Dodaj XML zadnjih 48 ur
Sremič vinograd 0,9 -2,0 59,5 Ni padavin Zadnjih 24 ur Grafični prikaz Arhiv Dodaj XML zadnjih 48 ur
Šentjernej APS travnik, pašnik 4,7 1,8 47,4 Ni padavin Zadnjih 24 ur Grafični prikaz Arhiv Dodaj XML zadnjih 48 ur
Jugovzhodna Slovenija - ARSO
Lokacija Vrsta lokacije
Legenda: Tip lokacije
Oznaka Tip lokacije
Ikona: neopredeljen neopredeljen
Ikona: vinograd vinograd
Ikona: travnik, pašnik travnik, pašnik
Ikona: kmetijsko zemljišče v zaraščanju kmetijsko zemljišče v zaraščanju
Ikona: cestni rob cestni rob
Ikona: sadovnjak - intenzivni sadovnjak - intenzivni
Ikona: sadovnjak - ekstenzivni sadovnjak - ekstenzivni
Ikona: oljčnik oljčnik
Ikona: njiva njiva
Ikona: vrt vrt
TEF (prag 10°C) Temp (°C) RH (%) PADAVINE
Legenda: Padavine
Oznaka Jakost padavin
Ikona: ni podatkani podatka
Ikona: ni padavinni padavin
Ikona: rahel dežrahel dež
Ikona: močan dežmočan dež
Zadnjih 24 ur Grafični prikaz Arhiv Fenologija rastlin Razvoj ŠO Primerjaj XML zadnjih 48 ur
CERKLJE - LETALIŠČE ARSO neopredeljen 2,9 -0,2 56,0 Ni padavin Zadnjih 24 ur Grafični prikaz Arhiv Dodaj XML zadnjih 48 ur
ČRNOMELJ - DOBLIČE ARSO neopredeljen 3,6 -2,0 76,0 Ni padavin Zadnjih 24 ur Grafični prikaz Arhiv Dodaj XML zadnjih 48 ur
HOČKO POHORJE - ARSO neopredeljen 0,0 -1,4 49,7 Ni padavin Zadnjih 24 ur Grafični prikaz Arhiv Dodaj XML zadnjih 48 ur
KRŠKO - NEK ARSO neopredeljen 3,0 -0,8 62,0 Ni padavin Zadnjih 24 ur Grafični prikaz Arhiv Dodaj XML zadnjih 48 ur
MALKOVEC ARSO neopredeljen 2,1 -0,9 63,0 Ni padavin Zadnjih 24 ur Grafični prikaz Arhiv Dodaj XML zadnjih 48 ur
METLIKA ARSO neopredeljen 1,7 -0,2 58,7 Ni padavin Zadnjih 24 ur Grafični prikaz Arhiv Dodaj XML zadnjih 48 ur
NOVO MESTO ARSO neopredeljen 2,1 0,4 55,3 Ni padavin Zadnjih 24 ur Grafični prikaz Arhiv Dodaj XML zadnjih 48 ur
TREBNJE ARSO neopredeljen 2,3 0,2 57,7 Ni padavin Zadnjih 24 ur Grafični prikaz Arhiv Dodaj XML zadnjih 48 ur
Jugovzhodna Slovenija - DRSI
Lokacija Vrsta lokacije
Legenda: Tip lokacije
Oznaka Tip lokacije
Ikona: neopredeljen neopredeljen
Ikona: vinograd vinograd
Ikona: travnik, pašnik travnik, pašnik
Ikona: kmetijsko zemljišče v zaraščanju kmetijsko zemljišče v zaraščanju
Ikona: cestni rob cestni rob
Ikona: sadovnjak - intenzivni sadovnjak - intenzivni
Ikona: sadovnjak - ekstenzivni sadovnjak - ekstenzivni
Ikona: oljčnik oljčnik
Ikona: njiva njiva
Ikona: vrt vrt
TEF (prag 10°C) Temp (°C) RH (%) PADAVINE
Legenda: Padavine
Oznaka Jakost padavin
Ikona: ni podatkani podatka
Ikona: ni padavinni padavin
Ikona: rahel dežrahel dež
Ikona: močan dežmočan dež
Zadnjih 24 ur Grafični prikaz Arhiv Fenologija rastlin Razvoj ŠO Primerjaj XML zadnjih 48 ur
Elbl-2 DRSI neopredeljen 1,5 2,0 100,0 Ni padavin Zadnjih 24 ur Grafični prikaz Arhiv Dodaj XML zadnjih 48 ur
Krško DRSI neopredeljen 2,0 0,0 69,0 Ni padavin Zadnjih 24 ur Grafični prikaz Arhiv Dodaj XML zadnjih 48 ur
Miklavž DRSI neopredeljen 0,0 0,0 47,0 Ni padavin Zadnjih 24 ur Grafični prikaz Arhiv Dodaj XML zadnjih 48 ur
Trebnje DRSI neopredeljen 2,2 -0,9 67,3 Ni padavin Zadnjih 24 ur Grafični prikaz Arhiv Dodaj XML zadnjih 48 ur

* Primerjava postaj:

1. Med seboj lahko primerjate največ 3 postaje hkrati!
2. Primerjate lahko tudi postaje med različnimi centri.

Postaje UVHVVR, katerih podatke prikazujemo na portalu, so postaje proizvajalca Adcon Telemetry.

V sistem se prepisujejo tudi podatki ARSO, DRSI in Metos.
IZJAVA O OMEJITVI ODGOVORNOSTI: Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (Uprava) skupaj z Opazovalno napovedovalno službo zdravstvenega varstva rastlin skrbi za nemoteno delovanje in vzdrževanje meteoroloških podatkov iz mreže agrometeoroloških postaj (Adcon Telemety). Agrometeorološki podatki, ki so objavljeni na tej strani, so zgolj informativne narave. Za morebitne vsebinske napake, do katerih lahko pride zaradi tehničnih težav pri vzdrževanju mreže, napak merilne opreme ali drugih nepredvidljivih vzrokov, napak pri vnosu, posodabljanja vsebin, Uprava ne prevzema odgovornosti, kakor tudi ne zaradi nepravilnega delovanja in/ali nedostopnosti vsebine teh spletnih strani. Uprava tudi ne prevzema odgovornosti za kakršnokoli neposredno ali posredno izgubo oziroma škodo, materialno in nematerialno, ki bi nastala zaradi dostopa, uporabe ali odločitve, sprejete na podlagi informacij, objavljenih na teh spletnih straneh, kakor tudi ne zaradi nepravilnega delovanja in/ali nedostopnosti vsebine teh spletnih strani. Uprava si pridržuje pravico do spremembe oziroma umika vsebine, deloma ali v celoti, brez predhodne najave. Vsak poskus nepooblaščenega spreminjanja ali poškodovanja spletnih strani, kot tudi nepooblaščen dostop do informacij mimo spletnih strani in do drugih vsebin, je kaznivo dejanje. Pri uporabi vsebin, objavljenih na portalu, je potrebno navesti vir podatkov (UVHVVR, Agrometeorološki portal Slovenije) in upoštevati avtorske pravice.