AGROMETEOROLOŠKI PORTAL

vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja

Izpis lokacij s podatki meritev in opazovanj za Celjska in Koroška regija

Celjska in Koroška regija - UVHVVR
Lokacija Vrsta lokacije
Legenda: Tip lokacije
Oznaka Tip lokacije
Ikona: neopredeljen neopredeljen
Ikona: vinograd vinograd
Ikona: travnik, pašnik travnik, pašnik
Ikona: kmetijsko zemljišče v zaraščanju kmetijsko zemljišče v zaraščanju
Ikona: cestni rob cestni rob
Ikona: sadovnjak - intenzivni sadovnjak - intenzivni
Ikona: sadovnjak - ekstenzivni sadovnjak - ekstenzivni
Ikona: oljčnik oljčnik
Ikona: njiva njiva
Ikona: vrt vrt
Grafični prikaz Arhiv Fenologija rastlin Razvoj ŠO Datum in čas zadnjega podatka TEF (prag 10°C)
Bistrica ob Sotli vinograd Grafični prikaz Arhiv Fito Zoo 1.2.2023 17:30 T<sub>EF</sub> (prag 10°C)
Braslovče (Pšaker) sadovnjak - intenzivni Grafični prikaz Arhiv Zoo 1.2.2023 17:30 T<sub>EF</sub> (prag 10°C)
Braslovče (Pšaker) stara neopredeljen Grafični prikaz Arhiv 15.12.2008 07:15 T<sub>EF</sub> (prag 10°C)
Črnova (Gradišnik - pozeba) sadovnjak - intenzivni Grafični prikaz Arhiv 26.5.2020 06:00 T<sub>EF</sub> (prag 10°C)
Črnova (Gradišnik) sadovnjak - intenzivni Grafični prikaz Arhiv Fito Zoo 1.2.2023 17:30 T<sub>EF</sub> (prag 10°C)
Črnova Pozeba sadovnjak - intenzivni Grafični prikaz Arhiv 4.6.2021 11:40 T<sub>EF</sub> (prag 10°C)
Črnova stara neopredeljen Grafični prikaz Arhiv 18.9.2005 08:15 T<sub>EF</sub> (prag 10°C)
Gabernik-Rogaška vinograd Grafični prikaz Arhiv Fito Zoo 1.2.2023 17:30 T<sub>EF</sub> (prag 10°C)
Gmajna - začasna sadovnjak - intenzivni Grafični prikaz Arhiv 9.6.2022 13:00 T<sub>EF</sub> (prag 10°C)
Gora Oljka neopredeljen Grafični prikaz Arhiv 1.1.2003 00:15 T<sub>EF</sub> (prag 10°C)
Gora Oljka - repetitor travnik, pašnik Grafični prikaz Arhiv 26.4.2019 20:30 T<sub>EF</sub> (prag 10°C)
Griže neopredeljen Grafični prikaz Arhiv 2.2.2006 08:30 T<sub>EF</sub> (prag 10°C)
Huba (Frankolovo) neopredeljen Grafični prikaz Arhiv 30.3.2009 08:18 T<sub>EF</sub> (prag 10°C)
Kasaze (Mirosan) sadovnjak - intenzivni Grafični prikaz Arhiv Fito Zoo 1.2.2023 17:30 T<sub>EF</sub> (prag 10°C)
Latkova vas travnik, pašnik Grafični prikaz Arhiv Zoo 1.2.2023 17:30 T<sub>EF</sub> (prag 10°C)
Latkova vas-P1 njiva Grafični prikaz Arhiv 19.4.2019 14:00 T<sub>EF</sub> (prag 10°C)
Loke neopredeljen Grafični prikaz Arhiv 24.1.2010 08:30 T<sub>EF</sub> (prag 10°C)
Mirosan neopredeljen Grafični prikaz Arhiv 3.8.2006 13:17 T<sub>EF</sub> (prag 10°C)
Ojstriška vas travnik, pašnik Grafični prikaz Arhiv 1.2.2023 17:30 T<sub>EF</sub> (prag 10°C)
Ponikva-Slom neopredeljen Grafični prikaz Arhiv Zoo 10.7.2006 09:45 T<sub>EF</sub> (prag 10°C)
Radlje ob Dravi travnik, pašnik Grafični prikaz Arhiv Fito 1.2.2023 17:30 T<sub>EF</sub> (prag 10°C)
Radlje ob Dravi (0) travnik, pašnik Grafični prikaz Arhiv 19.5.2008 09:30 T<sub>EF</sub> (prag 10°C)
Rastlinjak - poskus neopredeljen Grafični prikaz Arhiv 8.8.2007 22:00 T<sub>EF</sub> (prag 10°C)
Slom sadovnjak - intenzivni Grafični prikaz Arhiv Zoo 1.2.2023 17:30 T<sub>EF</sub> (prag 10°C)
Slovenske Konjice sadovnjak - intenzivni Grafični prikaz Arhiv 1.2.2023 17:30 T<sub>EF</sub> (prag 10°C)
Škofja vas travnik, pašnik Grafični prikaz Arhiv 1.2.2023 17:30 T<sub>EF</sub> (prag 10°C)
Šmartno ob Paki neopredeljen Grafični prikaz Arhiv 21.9.2011 15:52 T<sub>EF</sub> (prag 10°C)
Virštanj vinograd Grafični prikaz Arhiv 1.2.2023 17:30 T<sub>EF</sub> (prag 10°C)
Žalec (PDC) vrt Grafični prikaz Arhiv Fito Zoo 1.2.2023 17:30 T<sub>EF</sub> (prag 10°C)
Celjska in Koroška regija - ARSO
Lokacija Vrsta lokacije
Legenda: Tip lokacije
Oznaka Tip lokacije
Ikona: neopredeljen neopredeljen
Ikona: vinograd vinograd
Ikona: travnik, pašnik travnik, pašnik
Ikona: kmetijsko zemljišče v zaraščanju kmetijsko zemljišče v zaraščanju
Ikona: cestni rob cestni rob
Ikona: sadovnjak - intenzivni sadovnjak - intenzivni
Ikona: sadovnjak - ekstenzivni sadovnjak - ekstenzivni
Ikona: oljčnik oljčnik
Ikona: njiva njiva
Ikona: vrt vrt
Grafični prikaz Arhiv Fenologija rastlin Razvoj ŠO Datum in čas zadnjega podatka TEF (prag 10°C)
Celje - Medlog ARSO travnik, pašnik Grafični prikaz Arhiv 1.2.2023 17:30 T<sub>EF</sub> (prag 10°C)
HRASTNIK ARSO neopredeljen Grafični prikaz Arhiv 1.2.2023 17:30 T<sub>EF</sub> (prag 10°C)
PODČETRTEK - ATOMSKE TOPLICE ARSO neopredeljen Grafični prikaz Arhiv 1.2.2023 17:30 T<sub>EF</sub> (prag 10°C)
RAVNE NA KOROŠKEM - ARSO neopredeljen Grafični prikaz Arhiv 1.2.2023 17:30 T<sub>EF</sub> (prag 10°C)
ROGAŠKA SLATINA ARSO zemljišča v zaraščanju Grafični prikaz Arhiv 1.2.2023 17:30 T<sub>EF</sub> (prag 10°C)
SLOVENSKE KONJICE ARSO neopredeljen Grafični prikaz Arhiv 1.2.2023 17:30 T<sub>EF</sub> (prag 10°C)
ŠMARTNO PRI SLOVENJ GRADCU ARSO neopredeljen Grafični prikaz Arhiv 1.2.2023 17:30 T<sub>EF</sub> (prag 10°C)
VELENJE - TEŠ ARSO neopredeljen Grafični prikaz Arhiv 1.2.2023 17:30 T<sub>EF</sub> (prag 10°C)
Celjska in Koroška regija - DRSI
Lokacija Vrsta lokacije
Legenda: Tip lokacije
Oznaka Tip lokacije
Ikona: neopredeljen neopredeljen
Ikona: vinograd vinograd
Ikona: travnik, pašnik travnik, pašnik
Ikona: kmetijsko zemljišče v zaraščanju kmetijsko zemljišče v zaraščanju
Ikona: cestni rob cestni rob
Ikona: sadovnjak - intenzivni sadovnjak - intenzivni
Ikona: sadovnjak - ekstenzivni sadovnjak - ekstenzivni
Ikona: oljčnik oljčnik
Ikona: njiva njiva
Ikona: vrt vrt
Grafični prikaz Arhiv Fenologija rastlin Razvoj ŠO Datum in čas zadnjega podatka TEF (prag 10°C)
Črnova DRSI neopredeljen Grafični prikaz Arhiv 1.2.2023 17:30 T<sub>EF</sub> (prag 10°C)
Podplat DRSI neopredeljen Grafični prikaz Arhiv 1.2.2023 17:30 T<sub>EF</sub> (prag 10°C)
Radlje DRSI neopredeljen Grafični prikaz Arhiv 1.2.2023 17:30 T<sub>EF</sub> (prag 10°C)
Rimske Toplice DRSI neopredeljen Grafični prikaz Arhiv 1.2.2023 17:30 T<sub>EF</sub> (prag 10°C)
Šentrupert DRSI cestni rob Grafični prikaz Arhiv 1.2.2023 17:30 T<sub>EF</sub> (prag 10°C)

* Primerjava postaj:

1. Med seboj lahko primerjate največ 3 postaje hkrati!
2. Primerjate lahko tudi postaje med različnimi centri.

Postaje UVHVVR, katerih podatke prikazujemo na portalu, so postaje proizvajalca Adcon Telemetry.

V sistem se prepisujejo tudi podatki ARSO, DRSI in Metos.
IZJAVA O OMEJITVI ODGOVORNOSTI: Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (Uprava) skupaj z Opazovalno napovedovalno službo zdravstvenega varstva rastlin skrbi za nemoteno delovanje in vzdrževanje meteoroloških podatkov iz mreže agrometeoroloških postaj (Adcon Telemety). Agrometeorološki podatki, ki so objavljeni na tej strani, so zgolj informativne narave. Za morebitne vsebinske napake, do katerih lahko pride zaradi tehničnih težav pri vzdrževanju mreže, napak merilne opreme ali drugih nepredvidljivih vzrokov, napak pri vnosu, posodabljanja vsebin, Uprava ne prevzema odgovornosti, kakor tudi ne zaradi nepravilnega delovanja in/ali nedostopnosti vsebine teh spletnih strani. Uprava tudi ne prevzema odgovornosti za kakršnokoli neposredno ali posredno izgubo oziroma škodo, materialno in nematerialno, ki bi nastala zaradi dostopa, uporabe ali odločitve, sprejete na podlagi informacij, objavljenih na teh spletnih straneh, kakor tudi ne zaradi nepravilnega delovanja in/ali nedostopnosti vsebine teh spletnih strani. Uprava si pridržuje pravico do spremembe oziroma umika vsebine, deloma ali v celoti, brez predhodne najave. Vsak poskus nepooblaščenega spreminjanja ali poškodovanja spletnih strani, kot tudi nepooblaščen dostop do informacij mimo spletnih strani in do drugih vsebin, je kaznivo dejanje. Pri uporabi vsebin, objavljenih na portalu, je potrebno navesti vir podatkov (UVHVVR, Agrometeorološki portal Slovenije) in upoštevati avtorske pravice.