AGROMETEOROLOŠKI PORTAL

Vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja.

Izpis lokacij s podatki meritev in opazovanj za Severovzhodna Slovenija

Severovzhodna Slovenija
Lokacija Nadmorska višina Lega Višina meritve senzorja Datum in čas meritve Dosežena min. temperatura RH Veter (m/s) Temp. rosišča Temp. mokrega termometra
Dravinjski vrh 304 m Z 2 m 28.9.2023 07:00 13,2 96,2 1,1 12,6 12,9
Gačnik METOS 297 m 2 m 28.9.2023 07:00 10,0 99,8 10,0 10,0
Godemarci 212 m JV 2 m 28.9.2023 06:30 9,7 99,8 9,7 9,7
Godemarci 212 m JV 50 cm 28.9.2023 06:30 10,2 99,8 10,2 10,2
Litmerk - bionomija in RLP 314 m JZ 2 m 28.9.2023 07:00 11,6 91,8 10,3 10,9
Maribor - BTŠ 276 m J 2 m 28.9.2023 08:00 13,5 90,7 2,3 12,0 12,6
Maribor - BTŠ 276 m J 50 cm 28.9.2023 08:00 13,2 90,7 2,3 11,7 12,4
Meranovo 501 m JV 2 m 28.9.2023 05:30 13,9 79,8 10,5 12,0
Moškanjci 213 m 2 m 28.9.2023 07:00 9,2 100,0 0,0 9,2 9,2
Pohorski dvor 313 m V 2 m 28.9.2023 06:30 10,1 98,1 9,8 10,0
Ritoznoj 402 m JV 2 m 28.9.2023 06:30 12,7 82,6 9,8 11,1
Savci 245 m JZ 2 m 28.9.2023 07:00 9,4 100,0 9,4 9,4
Selnica ob Dravi 311 m SV 2 m 28.9.2023 07:00 12,2 96,4 2,4 11,6 11,9
Selo 299 m J 2 m 28.9.2023 08:00 12,4 79,4 8,9 10,5
Stročja vas 240 m SV 2 m 28.9.2023 07:00 12,4 99,0 0,2 12,3 12,3
Špičnik 338 m 2 m 28.9.2023 06:30 9,3 100,0 9,3 9,3
Vidonci 337 m JV 2 m 28.9.2023 06:30 11,2 94,4 10,3 10,7
Vitomarci 299 m SV 2 m 28.9.2023 07:30 11,7 98,7 11,5 11,6
Zbigovci - RLP 299 m Z 2 m 28.9.2023 05:00 13,5 89,9 11,9 12,6
Zimica 296 m Z 2 m 28.9.2023 07:30 13,4 87,2 11,3 12,2
GAČNIK ARSO 291 m 2 m 28.9.2023 07:00 10,1 96,0 0,6 9,5 9,8
JERUZALEM - ARSO 335 m 2 m 28.9.2023 07:00 14,1 82,0 11,1 12,4
LENDAVA - TERME ARSO 161 m 2 m 28.9.2023 07:00 10,8 96,0 1,1 10,2 10,5
MARIBOR - LETALIŠČE ARSO 264 m 2 m 28.9.2023 07:30 10,0 96,0 1,1 9,4 9,7
MARIBOR - VRBANSKI PLATO ARSO 274 m 2 m 28.9.2023 05:00 13,1 85,0 5,8 10,6 11,7
MARINČA VAS - ARSO 272 m 2 m 28.9.2023 05:00 9,2 97,0 8,8 9,0
MURSKA SOBOTA - RAKIČAN ARSO 184 m 2 m 28.9.2023 05:30 10,6 96,0 1,1 10,0 10,3
MURSKA SOBOTA - RAKIČAN ARSO 184 m 5 cm 28.9.2023 06:00 8,3 97,0 1,7 7,9 8,1
PTUJ - ARSO 222 m 2 m 28.9.2023 06:30 8,9 99,0 0,8 8,8 8,8
SOTINSKI BREG ARSO 415 m 2 m 28.9.2023 09:00 15,5 68,0 4,2 9,6 12,2
Šentilj DRSI 300 m 2 m 28.9.2023 07:00 10,0 100,0 0,0 10,0 10,0
Postaje, katerih podatke prikazujemo na portalu, so postaje proizvajalca Adcon Telemetry in Pessl (UVHVVR/MKGP), postaje ARSO in postaje DRSI.

IZJAVA O OMEJITVI ODGOVORNOSTI: Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (Uprava) skupaj z Opazovalno napovedovalno službo zdravstvenega varstva rastlin skrbi za nemoteno delovanje in vzdrževanje meteoroloških podatkov iz mreže agrometeoroloških postaj (Adcon Telemety). Agrometeorološki podatki, ki so objavljeni na tej strani, so zgolj informativne narave. Za morebitne vsebinske napake, do katerih lahko pride zaradi tehničnih težav pri vzdrževanju mreže, napak merilne opreme ali drugih nepredvidljivih vzrokov, napak pri vnosu, posodabljanja vsebin, Uprava ne prevzema odgovornosti, kakor tudi ne zaradi nepravilnega delovanja in/ali nedostopnosti vsebine teh spletnih strani. Uprava tudi ne prevzema odgovornosti za kakršnokoli neposredno ali posredno izgubo oziroma škodo, materialno in nematerialno, ki bi nastala zaradi dostopa, uporabe ali odločitve, sprejete na podlagi informacij, objavljenih na teh spletnih straneh, kakor tudi ne zaradi nepravilnega delovanja in/ali nedostopnosti vsebine teh spletnih strani. Uprava si pridržuje pravico do spremembe oziroma umika vsebine, deloma ali v celoti, brez predhodne najave. Vsak poskus nepooblaščenega spreminjanja ali poškodovanja spletnih strani, kot tudi nepooblaščen dostop do informacij mimo spletnih strani in do drugih vsebin, je kaznivo dejanje. Pri uporabi vsebin, objavljenih na portalu, je potrebno navesti vir podatkov (UVHVVR, Agrometeorološki portal Slovenije) in upoštevati avtorske pravice.