AGROMETEOROLOŠKI PORTAL

vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja

Izpis lokacij s podatki meritev in opazovanj za Severovzhodna Slovenija

Severovzhodna Slovenija
Lokacija Nadmorska višina Lega Višina meritve senzorja Datum in čas meritve Dosežena min. temperatura RH Veter (m/s) Temp. rosišča Temp. mokrega termometra
Dravinjski vrh 304 m Z 2 m 6.2.2023 00:30 -4,8 74,3 1,3 -8,7 -5,9
Gačnik METOS 297 m 2 m 5.2.2023 22:00 -4,8 82,5 0,1 -7,3 -5,6
Litmerk 314 m JZ 2 m 6.2.2023 01:30 -5,0 75,8 -8,6 -6,1
Maribor - BTŠ 276 m J 2 m 6.2.2023 00:00 -6,8 90,3 0,2 -8,1 -7,2
Maribor - BTŠ 276 m J 50 cm 6.2.2023 00:00 -7,2 90,3 0,2 -8,5 -7,6
Meranovo 501 m JV 2 m 6.2.2023 01:30 -5,3 73,6 -9,3 -6,4
Moškanjci 213 m 2 m 6.2.2023 00:30 -5,7 82,3 1,0 -8,2 -6,4
Pohorski dvor 313 m V 2 m 6.2.2023 00:30 -5,9 77,8 -9,1 -6,8
Ritoznoj 402 m JV 2 m 6.2.2023 01:00 -4,9 71,5 -9,3 -6,1
Savci 245 m JZ 2 m 6.2.2023 00:00 -6,9 80,9 -9,6 -7,7
Selnica ob Dravi 311 m SV 2 m 6.2.2023 01:00 -9,2 89,6 1,1 -10,6 -9,6
Selo 299 m J 2 m 6.2.2023 01:30 -4,9 75,5 -8,6 -6,0
Stročja vas 240 m SV 2 m 6.2.2023 01:00 -3,8 70,1 1,1 -8,4 -5,2
Špičnik 338 m 2 m 6.2.2023 01:30 -7,8 94,4 -8,5 -8,0
Vidonci 337 m JV 2 m 6.2.2023 01:30 -5,2 76,9 -8,6 -6,2
Vitomarci 299 m SV 2 m 6.2.2023 01:30 -5,2 77,3 -8,6 -6,2
Zbigovci 299 m Z 2 m 6.2.2023 01:30 -5,1 75,9 -8,7 -6,1
Zimica 296 m Z 2 m 6.2.2023 01:00 -5,1 78,1 -8,3 -6,0
GAČNIK ARSO 291 m 2 m 6.2.2023 00:00 -5,7 79,0 0,6 -8,8 -6,6
JERUZALEM - ARSO 335 m 2 m 6.2.2023 01:30 -5,3 78,0 -8,5 -6,2
LENDAVA - TERME ARSO 161 m 2 m 6.2.2023 01:00 -4,4 73,0 2,2 -8,5 -5,6
MARIBOR - LETALIŠČE ARSO 264 m 2 m 6.2.2023 01:00 -6,2 80,0 1,9 -9,1 -7,0
MARIBOR - VRBANSKI PLATO ARSO 274 m 2 m 6.2.2023 01:30 -7,1 89,0 1,9 -8,6 -7,5
MARINČA VAS - ARSO 272 m 2 m 6.2.2023 00:30 -6,6 80,0 -9,5 -7,4
MURSKA SOBOTA - RAKIČAN ARSO 184 m 2 m 6.2.2023 00:30 -3,7 68,0 3,3 -8,7 -5,2
MURSKA SOBOTA - RAKIČAN ARSO 184 m 5 cm 6.2.2023 00:30 -6,3 68,0 3,3 -11,2 -7,6
PTUJ - ARSO 222 m 2 m 6.2.2023 01:30 -6,0 79,0 2,8 -9,1 -6,9
SOTINSKI BREG ARSO 415 m 2 m 6.2.2023 01:00 -5,3 72,0 5,8 -9,6 -6,5
Šentilj DRSI 300 m 2 m 6.2.2023 00:00 -6,0 87,0 0,8 -7,8 -6,5
Postaje, katerih podatke prikazujemo na portalu, so postaje proizvajalca Adcon Telemetry.

IZJAVA O OMEJITVI ODGOVORNOSTI: Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (Uprava) skupaj z Opazovalno napovedovalno službo zdravstvenega varstva rastlin skrbi za nemoteno delovanje in vzdrževanje meteoroloških podatkov iz mreže agrometeoroloških postaj (Adcon Telemety). Agrometeorološki podatki, ki so objavljeni na tej strani, so zgolj informativne narave. Za morebitne vsebinske napake, do katerih lahko pride zaradi tehničnih težav pri vzdrževanju mreže, napak merilne opreme ali drugih nepredvidljivih vzrokov, napak pri vnosu, posodabljanja vsebin, Uprava ne prevzema odgovornosti, kakor tudi ne zaradi nepravilnega delovanja in/ali nedostopnosti vsebine teh spletnih strani. Uprava tudi ne prevzema odgovornosti za kakršnokoli neposredno ali posredno izgubo oziroma škodo, materialno in nematerialno, ki bi nastala zaradi dostopa, uporabe ali odločitve, sprejete na podlagi informacij, objavljenih na teh spletnih straneh, kakor tudi ne zaradi nepravilnega delovanja in/ali nedostopnosti vsebine teh spletnih strani. Uprava si pridržuje pravico do spremembe oziroma umika vsebine, deloma ali v celoti, brez predhodne najave. Vsak poskus nepooblaščenega spreminjanja ali poškodovanja spletnih strani, kot tudi nepooblaščen dostop do informacij mimo spletnih strani in do drugih vsebin, je kaznivo dejanje. Pri uporabi vsebin, objavljenih na portalu, je potrebno navesti vir podatkov (UVHVVR, Agrometeorološki portal Slovenije) in upoštevati avtorske pravice.