AGROMETEOROLOŠKI PORTAL
Vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja.

Izpis lokacij s podatki meritev in opazovanj za Severovzhodna Slovenija

Severovzhodna Slovenija
Lokacija Nadmorska višina Lega Višina meritve senzorja Datum in čas meritve Dosežena min. temperatura RH Veter (m/s) Temp. rosišča Temp. mokrega termometra
Dravinjski vrh 304 m Z 2 m 14.4.2024 10:00 21,5 58,6 0,6 13,1 16,3
Godemarci 212 m JV 50 cm 14.4.2024 10:00 20,8 63,6 1,1 13,7 16,4
Godemarci 212 m JV 2 m 14.4.2024 10:00 20,8 63,6 1,1 13,7 16,4
Litmerk - bionomija in RLP 314 m JZ 2 m 14.4.2024 21:00 20,4 39,1 1,1 6,0 12,6
Maribor - BTŠ 276 m J 2 m 14.4.2024 21:00 17,9 63,0 0,2 10,8 13,7
Meranovo 501 m JV 2 m 14.4.2024 21:00 19,0 42,6 0,8 6,0 12,0
Moškanjci 213 m 2 m 14.4.2024 21:00 21,1 34,8 1,0 5,0 12,5
Pohorski dvor 313 m V 2 m 14.4.2024 10:00 18,7 65,3 0,2 12,1 14,7
Ritoznoj 402 m JV 2 m 14.4.2024 10:00 20,9 57,5 0,8 12,2 15,6
Savci 245 m JZ 2 m 14.4.2024 10:00 20,7 64,8 0,9 13,8 16,4
Selnica ob Dravi 311 m SV 2 m 14.4.2024 21:00 19,4 37,3 0,8 4,5 11,4
Selo 299 m J 2 m 14.4.2024 21:00 20,2 61,1 0,8 12,5 15,5
Stročja vas 240 m SV 2 m 14.4.2024 21:00 20,0 52,6 0,6 10,0 14,2
Špičnik 338 m 2 m 14.4.2024 10:00 18,2 64,2 0,1 11,3 14,1
Vidonci 337 m JV 2 m 14.4.2024 10:00 20,0 58,0 0,7 11,5 14,9
Vitomarci 299 m SV 2 m 14.4.2024 10:00 20,1 63,8 1,1 13,0 15,8
Zbigovci - RLP 299 m Z 2 m 14.4.2024 10:00 19,6 63,4 0,5 12,5 15,3
Zimica 296 m Z 2 m 14.4.2024 10:00 18,9 65,2 0,5 12,2 14,9
GAČNIK ARSO 291 m 2 m 14.4.2024 21:00 18,4 55,6 0,4 9,4 13,2
JERUZALEM - ARSO 335 m 2 m 14.4.2024 21:00 20,0 44,1 0,9 7,4 13,0
LENDAVA - TERME ARSO 161 m 2 m 14.4.2024 21:00 18,7 75,1 0,4 14,2 15,9
MARIBOR - LETALIŠČE ARSO 264 m 2 m 14.4.2024 10:00 19,4 63,6 0,3 12,3 15,1
MARIBOR - VRBANSKI PLATO ARSO 274 m 2 m 14.4.2024 21:00 17,9 63,0 0,2 10,8 13,7
MARINČA VAS - ARSO 272 m 2 m 14.4.2024 10:00 19,4 55,6 0,1 10,3 14,1
MURSKA SOBOTA - RAKIČAN ARSO 184 m 2 m 14.4.2024 21:00 19,9 50,0 0,8 9,2 13,8
MURSKA SOBOTA - RAKIČAN ARSO 184 m 5 cm 14.4.2024 21:00 19,9 50,0 0,8 9,2 13,8
PTUJ - ARSO 222 m 2 m 14.4.2024 10:00 21,1 60,3 0,9 13,1 16,2
SOTINSKI BREG ARSO 415 m 2 m 14.4.2024 10:00 20,1 57,6 0,5 11,5 14,9
Dragatuš DRSI 160 m 2 m 14.4.2024 10:00 19,3 66,3 0,1 12,9 15,4
Gederovci DRSI 201 m 2 m 14.4.2024 21:00 19,2 53,4 0,6 9,5 13,6
Mačkovci DRSI 271 m 2 m 14.4.2024 10:00 19,7 63,1 1,0 12,5 15,3
Prosenjakovci DRSI 274 m 2 m 14.4.2024 21:00 20,2 61,1 0,8 12,5 15,5
Šentilj DRSI 300 m 2 m 14.4.2024 10:00 19,2 60,6 0,3 11,4 14,6
Postaje, katerih podatke prikazujemo na portalu, so postaje proizvajalca Adcon Telemetry in Pessl (UVHVVR/MKGP), postaje ARSO in postaje DRSI.

IZJAVA O OMEJITVI ODGOVORNOSTI: Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (Uprava) skupaj z Opazovalno napovedovalno službo zdravstvenega varstva rastlin skrbi za nemoteno delovanje in vzdrževanje meteoroloških podatkov iz mreže agrometeoroloških postaj (Adcon Telemety). Agrometeorološki podatki, ki so objavljeni na tej strani, so zgolj informativne narave. Za morebitne vsebinske napake, do katerih lahko pride zaradi tehničnih težav pri vzdrževanju mreže, napak merilne opreme ali drugih nepredvidljivih vzrokov, napak pri vnosu, posodabljanja vsebin, Uprava ne prevzema odgovornosti, kakor tudi ne zaradi nepravilnega delovanja in/ali nedostopnosti vsebine teh spletnih strani. Uprava tudi ne prevzema odgovornosti za kakršnokoli neposredno ali posredno izgubo oziroma škodo, materialno in nematerialno, ki bi nastala zaradi dostopa, uporabe ali odločitve, sprejete na podlagi informacij, objavljenih na teh spletnih straneh, kakor tudi ne zaradi nepravilnega delovanja in/ali nedostopnosti vsebine teh spletnih strani. Uprava si pridržuje pravico do spremembe oziroma umika vsebine, deloma ali v celoti, brez predhodne najave. Vsak poskus nepooblaščenega spreminjanja ali poškodovanja spletnih strani, kot tudi nepooblaščen dostop do informacij mimo spletnih strani in do drugih vsebin, je kaznivo dejanje. Pri uporabi vsebin, objavljenih na portalu, je potrebno navesti vir podatkov (UVHVVR, Agrometeorološki portal Slovenije) in upoštevati avtorske pravice.