AGROMETEOROLOŠKI PORTAL

vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja

Izpis lokacij s podatki meritev in opazovanj za Severovzhodna Slovenija

TODO Caption
Pregled minimalnih nočnih temperatur med 04.12.2022 od 22:00 in 05.12.2022 do 10:00 (zapri pregled)
Severovzhodna Slovenija
Lokacija Nadmorska višina Lega Višina meritve senzorja Datum in čas meritve Dosežena min. temperatura RH Veter (m/s) Temp. rosišča Temp. mokrega termometra
Dravinjski vrh 304 m Z 2 m 5.12.2022 00:30 2,3 100,0 2,1 2,3 2,3
Godemarci 212 m JV 2 m 4.12.2022 22:00 2,9 99,9 2,9 2,9
Litmerk 314 m JZ 2 m 4.12.2022 22:00 0,7 99,9 0,7 0,7
Maribor - BTŠ 276 m J 2 m 4.12.2022 22:00 3,0 99,9 0,3 3,0 3,0
Maribor - BTŠ 276 m J 50 cm 4.12.2022 22:30 2,8 99,9 0,4 2,8 2,8
Meranovo 501 m JV 2 m 4.12.2022 22:30 1,2 99,9 1,2 1,2
Moškanjci 213 m 2 m 5.12.2022 01:00 2,9 80,0 1,4 -0,2 1,6
Pohorski dvor 313 m V 2 m 4.12.2022 22:30 2,5 99,4 2,4 2,5
Ritoznoj 402 m JV 2 m 4.12.2022 22:00 2,2 99,9 2,2 2,2
Savci 245 m JZ 2 m 4.12.2022 22:00 2,7 100,0 2,7 2,7
Selnica ob Dravi 311 m SV 2 m 4.12.2022 23:00 2,8 100,0 0,4 2,8 2,8
Selo 299 m J 2 m 4.12.2022 22:00 2,3 99,9 2,3 2,3
Stročja vas 240 m SV 2 m 4.12.2022 22:00 2,8 59,5 0,6 -4,3 0,2
Špičnik 338 m 2 m 4.12.2022 22:00 2,2 100,0 2,2 2,2
Vidonci 337 m JV 2 m 5.12.2022 00:00 2,1 99,9 2,1 2,1
Vitomarci 299 m SV 2 m 4.12.2022 22:00 2,4 99,9 2,4 2,4
Zbigovci 299 m Z 2 m 4.12.2022 22:00 2,3 99,9 2,3 2,3
Zimica 296 m Z 2 m 4.12.2022 22:00 2,5 99,5 2,4 2,5
GAČNIK ARSO 291 m 2 m 4.12.2022 22:00 2,7 97,0 0,8 2,3 2,5
JERUZALEM - ARSO 335 m 2 m 4.12.2022 22:00 2,3 99,0 2,2 2,2
LENDAVA - TERME ARSO 161 m 2 m 4.12.2022 23:00 3,3 98,0 1,7 3,0 3,2
MARIBOR - LETALIŠČE ARSO 264 m 2 m 4.12.2022 22:00 2,9 97,0 3,1 2,5 2,7
MARIBOR - VRBANSKI PLATO ARSO 274 m 2 m 4.12.2022 22:30 2,9 97,0 3,6 2,5 2,7
MARINČA VAS - ARSO 272 m 2 m 5.12.2022 01:00 3,6 95,0 2,9 3,3
MURSKA SOBOTA - RAKIČAN ARSO 184 m 2 m 4.12.2022 22:00 3,2 96,0 1,7 2,6 3,0
MURSKA SOBOTA - RAKIČAN ARSO 184 m 5 cm 4.12.2022 22:00 3,4 96,0 1,7 2,8 3,2
PTUJ - ARSO 222 m 2 m 5.12.2022 01:00 1,9 96,0 0,8 1,3 1,7
SOTINSKI BREG ARSO 415 m 2 m 5.12.2022 00:00 1,4 100,0 3,1 1,4 1,4
Šentilj DRSI 300 m 2 m 4.12.2022 22:00 2,0 100,0 1,4 2,0 2,0
Postaje, katerih podatke prikazujemo na portalu, so postaje proizvajalca Adcon Telemetry.

IZJAVA O OMEJITVI ODGOVORNOSTI: Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (Uprava) skupaj z Opazovalno napovedovalno službo zdravstvenega varstva rastlin skrbi za nemoteno delovanje in vzdrževanje meteoroloških podatkov iz mreže agrometeoroloških postaj (Adcon Telemety). Agrometeorološki podatki, ki so objavljeni na tej strani, so zgolj informativne narave. Za morebitne vsebinske napake, do katerih lahko pride zaradi tehničnih težav pri vzdrževanju mreže, napak merilne opreme ali drugih nepredvidljivih vzrokov, napak pri vnosu, posodabljanja vsebin, Uprava ne prevzema odgovornosti, kakor tudi ne zaradi nepravilnega delovanja in/ali nedostopnosti vsebine teh spletnih strani. Uprava tudi ne prevzema odgovornosti za kakršnokoli neposredno ali posredno izgubo oziroma škodo, materialno in nematerialno, ki bi nastala zaradi dostopa, uporabe ali odločitve, sprejete na podlagi informacij, objavljenih na teh spletnih straneh, kakor tudi ne zaradi nepravilnega delovanja in/ali nedostopnosti vsebine teh spletnih strani. Uprava si pridržuje pravico do spremembe oziroma umika vsebine, deloma ali v celoti, brez predhodne najave. Vsak poskus nepooblaščenega spreminjanja ali poškodovanja spletnih strani, kot tudi nepooblaščen dostop do informacij mimo spletnih strani in do drugih vsebin, je kaznivo dejanje. Pri uporabi vsebin, objavljenih na portalu, je potrebno navesti vir podatkov (UVHVVR, Agrometeorološki portal Slovenije) in upoštevati avtorske pravice.