AGROMETEOROLOŠKI PORTAL

Vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja.

Izpis lokacij s podatki meritev in opazovanj za Jugovzhodna Slovenija

Jugovzhodna Slovenija
Lokacija Nadmorska višina Lega Višina meritve senzorja Datum in čas meritve Dosežena min. temperatura RH Veter (m/s) Temp. rosišča Temp. mokrega termometra
Artiče 201 m J 2 m 27.9.2023 06:30 12,1 99,9 12,1 12,1
Bizeljsko 347 m J 2 m 27.9.2023 06:30 17,4 79,3 13,8 15,2
Blanca 278 m JZ 2 m 27.9.2023 07:00 12,1 100,0 12,1 12,1
Črnomelj 253 m JZ 2 m 27.9.2023 07:00 14,3 90,5 12,8 13,4
Drašiči 244 m J 2 m 27.9.2023 07:00 12,4 97,6 12,0 12,2
Kostanjevica na Krki 165 m 2 m 27.9.2023 07:00 11,1 100,0 11,1 11,1
Mali Podlog (Krško) 158 m 2 m 27.9.2023 07:00 12,0 100,0 0,7 12,0 12,0
Otočec 198 m J 2 m 27.9.2023 07:00 12,7 98,2 12,4 12,6
Rodine pri Trebnjem APS 284 m J 2 m 27.9.2023 06:30 11,9 100,0 11,9 11,9
Sremič 466 m JZ 2 m 27.9.2023 07:00 16,1 86,3 13,8 14,7
Šentjernej APS 231 m JV 2 m 27.9.2023 07:30 12,3 100,0 0,7 12,3 12,3
CERKLJE - LETALIŠČE ARSO 155 m 2 m 27.9.2023 06:30 11,3 98,0 0,8 11,0 11,1
ČRNOMELJ - DOBLIČE ARSO 155 m 2 m 27.9.2023 06:30 10,9 97,0 0,3 10,4 10,7
HOČKO POHORJE - ARSO 585 m 2 m 27.9.2023 06:00 16,9 70,0 11,4 13,7
KRŠKO - NEK ARSO 155 m 2 m 27.9.2023 06:00 12,0 100,0 1,4 12,0 12,0
MALKOVEC ARSO 397 m 2 m 27.9.2023 03:00 16,1 90,0 2,5 14,5 15,1
METLIKA ARSO 166 m 2 m 27.9.2023 07:30 11,2 96,0 10,6 10,9
NOVO MESTO ARSO 220 m 2 m 27.9.2023 07:30 12,7 97,0 1,4 12,2 12,4
NOVO MESTO ARSO 220 m 5 cm 27.9.2023 02:30 11,1 98,0 1,4 10,8 10,9
TREBNJE ARSO 303 m 2 m 27.9.2023 06:30 11,7 98,0 11,4 11,5
Trebnje DRSI 270 m 2 m 27.9.2023 07:00 12,4 90,0 0,7 10,8 11,5
Postaje, katerih podatke prikazujemo na portalu, so postaje proizvajalca Adcon Telemetry in Pessl (UVHVVR/MKGP), postaje ARSO in postaje DRSI.

IZJAVA O OMEJITVI ODGOVORNOSTI: Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (Uprava) skupaj z Opazovalno napovedovalno službo zdravstvenega varstva rastlin skrbi za nemoteno delovanje in vzdrževanje meteoroloških podatkov iz mreže agrometeoroloških postaj (Adcon Telemety). Agrometeorološki podatki, ki so objavljeni na tej strani, so zgolj informativne narave. Za morebitne vsebinske napake, do katerih lahko pride zaradi tehničnih težav pri vzdrževanju mreže, napak merilne opreme ali drugih nepredvidljivih vzrokov, napak pri vnosu, posodabljanja vsebin, Uprava ne prevzema odgovornosti, kakor tudi ne zaradi nepravilnega delovanja in/ali nedostopnosti vsebine teh spletnih strani. Uprava tudi ne prevzema odgovornosti za kakršnokoli neposredno ali posredno izgubo oziroma škodo, materialno in nematerialno, ki bi nastala zaradi dostopa, uporabe ali odločitve, sprejete na podlagi informacij, objavljenih na teh spletnih straneh, kakor tudi ne zaradi nepravilnega delovanja in/ali nedostopnosti vsebine teh spletnih strani. Uprava si pridržuje pravico do spremembe oziroma umika vsebine, deloma ali v celoti, brez predhodne najave. Vsak poskus nepooblaščenega spreminjanja ali poškodovanja spletnih strani, kot tudi nepooblaščen dostop do informacij mimo spletnih strani in do drugih vsebin, je kaznivo dejanje. Pri uporabi vsebin, objavljenih na portalu, je potrebno navesti vir podatkov (UVHVVR, Agrometeorološki portal Slovenije) in upoštevati avtorske pravice.