AGROMETEOROLOŠKI PORTAL

vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja

Izpis lokacij s podatki meritev in opazovanj za Jugovzhodna Slovenija

TODO Caption
Pregled minimalnih nočnih temperatur med 04.12.2022 od 22:00 in 05.12.2022 do 10:00 (zapri pregled)
Jugovzhodna Slovenija
Lokacija Nadmorska višina Lega Višina meritve senzorja Datum in čas meritve Dosežena min. temperatura RH Veter (m/s) Temp. rosišča Temp. mokrega termometra
Artiče 201 m J 2 m 5.12.2022 01:30 2,2 100,0 2,2 2,2
Bizeljsko 347 m J 2 m 5.12.2022 00:00 1,9 98,0 1,6 1,8
Blanca 278 m JZ 2 m 4.12.2022 22:30 3,1 100,0 3,1 3,1
Črnomelj 253 m JZ 2 m 5.12.2022 02:00 3,1 100,0 3,1 3,1
Drašiči 244 m J 2 m 5.12.2022 03:00 2,4 100,0 2,4 2,4
Kostanjevica na Krki 165 m 2 m 5.12.2022 02:30 3,5 100,0 3,5 3,5
Mali Podlog (Krško) 158 m 2 m 5.12.2022 00:30 2,6 99,7 0,8 2,6 2,6
Otočec 198 m J 2 m 4.12.2022 22:00 3,7 98,3 3,5 3,6
Rodine pri Trebnjem APS 284 m J 2 m 5.12.2022 01:00 3,3 100,0 3,3 3,3
Sremič 466 m JZ 2 m 5.12.2022 00:00 1,1 99,8 1,1 1,1
Šentjernej APS 231 m JV 2 m 4.12.2022 22:00 3,6 100,0 0,7 3,6 3,6
CERKLJE - LETALIŠČE ARSO 155 m 2 m 5.12.2022 01:30 2,1 98,0 0,8 1,8 2,0
ČRNOMELJ - DOBLIČE ARSO 155 m 2 m 5.12.2022 00:30 4,1 95,0 1,1 3,4 3,8
HOČKO POHORJE - ARSO 585 m 2 m 5.12.2022 01:00 1,3 99,0 1,2 1,2
KRŠKO - NEK ARSO 155 m 2 m 5.12.2022 01:00 2,0 100,0 1,1 2,0 2,0
MALKOVEC ARSO 397 m 2 m 4.12.2022 22:30 2,7 96,0 1,7 2,1 2,5
METLIKA ARSO 166 m 2 m 5.12.2022 02:00 3,3 97,0 2,9 3,1
NOVO MESTO ARSO 220 m 2 m 4.12.2022 22:30 3,6 97,0 2,5 3,2 3,4
NOVO MESTO ARSO 220 m 5 cm 4.12.2022 22:30 3,8 97,0 2,5 3,4 3,6
TREBNJE ARSO 303 m 2 m 4.12.2022 22:00 3,4 96,0 2,8 3,2
Elbl-2 DRSI 314 m 2 m 4.12.2022 22:00 4,0 100,0 0,3 4,0 4,0
Krško DRSI 167 m 2 m 4.12.2022 23:00 3,0 100,0 0,3 3,0 3,0
Miklavž DRSI 257 m 2 m 4.12.2022 22:00 4,0 100,0 1,1 4,0 4,0
Trebnje DRSI 270 m 2 m 5.12.2022 00:30 3,5 90,0 0,5 2,0 2,9
Postaje, katerih podatke prikazujemo na portalu, so postaje proizvajalca Adcon Telemetry.

IZJAVA O OMEJITVI ODGOVORNOSTI: Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (Uprava) skupaj z Opazovalno napovedovalno službo zdravstvenega varstva rastlin skrbi za nemoteno delovanje in vzdrževanje meteoroloških podatkov iz mreže agrometeoroloških postaj (Adcon Telemety). Agrometeorološki podatki, ki so objavljeni na tej strani, so zgolj informativne narave. Za morebitne vsebinske napake, do katerih lahko pride zaradi tehničnih težav pri vzdrževanju mreže, napak merilne opreme ali drugih nepredvidljivih vzrokov, napak pri vnosu, posodabljanja vsebin, Uprava ne prevzema odgovornosti, kakor tudi ne zaradi nepravilnega delovanja in/ali nedostopnosti vsebine teh spletnih strani. Uprava tudi ne prevzema odgovornosti za kakršnokoli neposredno ali posredno izgubo oziroma škodo, materialno in nematerialno, ki bi nastala zaradi dostopa, uporabe ali odločitve, sprejete na podlagi informacij, objavljenih na teh spletnih straneh, kakor tudi ne zaradi nepravilnega delovanja in/ali nedostopnosti vsebine teh spletnih strani. Uprava si pridržuje pravico do spremembe oziroma umika vsebine, deloma ali v celoti, brez predhodne najave. Vsak poskus nepooblaščenega spreminjanja ali poškodovanja spletnih strani, kot tudi nepooblaščen dostop do informacij mimo spletnih strani in do drugih vsebin, je kaznivo dejanje. Pri uporabi vsebin, objavljenih na portalu, je potrebno navesti vir podatkov (UVHVVR, Agrometeorološki portal Slovenije) in upoštevati avtorske pravice.