AGROMETEOROLOŠKI PORTAL

vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja

Pohorski dvor - Venturia inaequallis (jablanov škrlup)

Datum zadnjega
podatka za to postajo: 6.6.2022 00:00
Izpis spremljanj za leto 2020
Datum
opazovanja
Stadij Delež
osebkov v stadiju
Opombe
01.06.2020 01.06.2020 konec primarnih okužb 100 %
04.03.2020 04.03.2020 askospore zrele 100 %
04.03.2020 04.03.2020 prvi izbruh askospor v naravi 100 %


Izpis spremljanj za leto 2022
Izpis spremljanj za leto 2021
Izpis spremljanj za leto 2019