AGROMETEOROLOŠKI PORTAL

vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja

Domov > Meteo | Fito | Zoo | VEF

Podatki o lokaciji Šmarje pri Jelšah - RLP

Vrsta lokacije: ŠO-FENOLOŠKA LOKACIJA
Opis lokacije:
Opis ni na voljo.
Opis lastnosti tal:
Opis ni na voljo.
Tip lokacije: Mikro lokacija:
Makro lokacija: Nadmorska višina:
Nagib terena: Smer nagiba terena:
Profil terena: Vrsta lokacije: vinograd
Urbanizacija: Tip tal: rendzina, na laporju, prhninasta
Komentar

Opis postaje


Skrbnik postaje in vzdrževanje kakovosti podatkov: IHPS, Cesta Žalskega tabora 2, 3310 Žalec
Organizem, ki se
spremlja na lokaciji
Datum zadnjega
podatka za to lokacijo
Datum začetka
spremljanja
Datum prenehanja
spremljanja
Povezava na
spremljanje
Scaphoideus titanus 19.9.2022 00:00 01.01.2021 Opazovanja

Opis ŠO-fenološke postaje
Opis ni na voljo.