AGROMETEOROLOŠKI PORTAL

vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja

Domov > Meteo | Fito | Zoo | VEF

Podatki o lokaciji Čelje - jablana

Vrsta lokacije: FITO-FENOLOŠKA LOKACIJA ŠO-FENOLOŠKA LOKACIJA
Opis lokacije:
Opis ni na voljo.
Opis lastnosti tal:
Opis ni na voljo.
Tip lokacije: Mikro lokacija:
Makro lokacija: Nadmorska višina: 536 m
Nagib terena: Smer nagiba terena:
Profil terena: Vrsta lokacije: sadovnjak - intenzivni
Urbanizacija: Nenaseljeno območje Tip tal: epiglej, distričen, mineralen
Komentar

Opis postaje


Skrbnik postaje in vzdrževanje kakovosti podatkov: KGZS-ZAVOD GO, Pri hrastu 18 A, 5000 Nova Gorica
Organizem, ki se
spremlja na lokaciji
Datum zadnjega
podatka za to lokacijo
Datum začetka
spremljanja
Datum prenehanja
spremljanja
Povezava na
spremljanje
Cydia pomonella 22.8.2022 00:00 01.01.2022 Opazovanja

Opis ŠO-fenološke postaje
Opis ni na voljo.