AGROMETEOROLOŠKI PORTAL

vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja

Domov > Meteo | Fito | Zoo | VEF

Podatki o lokaciji Sevno SKŠ Grm-NM

Vrsta lokacije:
Opis lokacije:
Nasad je v lasti Grma Novo mesto - Centra biotehnike in turizma, posajen je bil l. 2012. Na lokaciji se spremlja fenološki razvoj sort carjevič in topaz ter prisotnost jabolčnega, breskovega in slivovega zavijača.
Opis lastnosti tal:
Opis ni na voljo.
Tip lokacije: Nehomogena lokacija, ki predstavlja širše območje Mikro lokacija: Močan vpliv naselja, nasadov ali gozdov ter drugih velikih ovir za veter
Makro lokacija: Nadmorska višina: 218 m
Nagib terena: Smer nagiba terena:
Profil terena: Konkaven (vbočen) Vrsta lokacije: sadovnjak - intenzivni
Urbanizacija: Vas Tip tal: distrična rjava tla, na vezanih klastičnih kamninah, tipična
Komentar Znotraj 100 m pasu je prisotna stavba/beton/asfalt.

Opis postaje


Skrbnik postaje in vzdrževanje kakovosti podatkov: KGZS - ZAVOD NM, Šmihelska cesta 14, 8000 Novo mesto
Organizem, ki se
spremlja na lokaciji
Datum zadnjega
podatka za to lokacijo
Datum začetka
spremljanja
Datum prenehanja
spremljanja
Povezava na
spremljanje
Cydia pomonella 20.6.2014 00:00 12.04.2013 31.12.2014 Opazovanja

Opis ŠO-fenološke postaje
Opis ni na voljo.