AGROMETEOROLOŠKI PORTAL

vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja

Domov > Meteo | Fito | Zoo | VEF

Podatki o lokaciji Šentjur

Vrsta lokacije: FITO-FENOLOŠKA LOKACIJA ŠO-FENOLOŠKA LOKACIJA
Opis lokacije:
Na parceli veliki približno 0,1 ha se pobočje z 18% nagibom zaključi z skoraj ravno površino na vrhu hriba. Tu je posajen manjši nasad približno 100 dreves, različnih sadnih vrst.
Opis lastnosti tal:
Opis ni na voljo.
Tip lokacije: Homogena lokacija (točka, parcela, GERK) Mikro lokacija: Polodprta lega
Makro lokacija: Pobočje proti SW (od SSE do NW) Nadmorska višina: 289 m
Nagib terena: Smer nagiba terena:
Profil terena: Raven Vrsta lokacije: vrt
Urbanizacija: Manjše mesto-center (premer < 1 km) Tip tal: distrična rjava tla, na nekarbonatnem aluviju, tipična
Komentar Znotraj 100 m pasu je prisotna stavba/beton/asfalt.

Opis postaje


Skrbnik postaje in vzdrževanje kakovosti podatkov: IHPS, Cesta Žalskega tabora 2, 3310 Žalec
Organizem, ki se
spremlja na lokaciji
Datum zadnjega
podatka za to lokacijo
Datum začetka
spremljanja
Datum prenehanja
spremljanja
Povezava na
spremljanje
Cydia pomonella 28.7.2022 00:00 01.01.2017 31.12.2017 Opazovanja

Opis ŠO-fenološke postaje
Opis ni na voljo.