AGROMETEOROLOŠKI PORTAL

vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja

Domov > Meteo | Fito | Zoo | VEF

Podatki o lokaciji Vogrsko

Vrsta lokacije: METEOROLOŠKA LOKACIJA FITO-FENOLOŠKA LOKACIJA ŠO-FENOLOŠKA LOKACIJA
Opis lokacije:
Postaja postavljena v vinogradu namiznih sort grozdja Sadjarskega centra Bilje. Teren je raven. Lokacija je intenzivno poljedelska.
Opis lastnosti tal:
Opis ni na voljo.
Tip lokacije: Homogena lokacija (točka, parcela, GERK) Mikro lokacija: Popolnoma odprta lega
Makro lokacija: Ravnine Nadmorska višina: 62 m
Nagib terena: Smer nagiba terena:
Profil terena: Raven Vrsta lokacije: vinograd
Urbanizacija: Posamične hiše Tip tal: regosol, distričen, na drugih silikatnih klastičnih kamninah
Komentar

Opis postaje


Skrbnik postaje in vzdrževanje kakovosti podatkov: KGZS-ZAVOD GO, Pri hrastu 18 A, 5000 Nova Gorica
Organizem, ki se
spremlja na lokaciji
Datum zadnjega
podatka za to lokacijo
Datum začetka
spremljanja
Datum prenehanja
spremljanja
Povezava na
spremljanje
Cydia pomonella 15.7.2013 00:00 15.04.2013 31.12.2013 Opazovanja
Grapholita molesta 15.7.2013 00:00 02.04.2013 31.12.2013 Opazovanja

Opis ŠO-fenološke postaje
Opis ni na voljo.