AGROMETEOROLOŠKI PORTAL

vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja

Domov > Meteo | Fito | Zoo | VEF

Podatki o lokaciji Otočec

Vrsta lokacije: METEOROLOŠKA LOKACIJA
Opis lokacije:
Merilna lokacija se nahaja v nasadu jablane. V bližini so tudi zavarovane vrtnarske pridelovalne površine (50 m). Iz V smeri je merilna lokacija ovirna z gozdom, na S in SV je možen vpliv zavarovanih vrtnarskih pridelovalnih površin (plastenjaki).
Opis lastnosti tal:
Opis ni na voljo.
Tip lokacije: Homogena lokacija (točka, parcela, GERK) Mikro lokacija: Močan vpliv naselja, nasadov ali gozdov ter drugih velikih ovir za veter
Makro lokacija: Pobočje proti SW (od SSE do NW) Nadmorska višina: 198 m
Nagib terena: Smer nagiba terena: 190°
Profil terena: Konkaven (vbočen) Vrsta lokacije: sadovnjak - intenzivni
Urbanizacija: Posamične hiše Tip tal: evtrična rjava tla, na mehkih karbonatnih kamninah (lapornati apnenci), tipična
Komentar Znotraj 100 m pasu je prisotna stavba/beton/asfalt.

Opis postaje


Skrbnik postaje in vzdrževanje kakovosti podatkov: KGZS - ZAVOD NM, Šmihelska cesta 14, 8000 Novo mesto
Organizem, ki se
spremlja na lokaciji
Datum zadnjega
podatka za to lokacijo
Datum začetka
spremljanja
Datum prenehanja
spremljanja
Povezava na
spremljanje
Venturia inaequallis 17.6.2022 00:00 01.01.2016 Opazovanja

Opis ŠO-fenološke postaje
Opis ni na voljo.