AGROMETEOROLOŠKI PORTAL

vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja

Domov > Meteo | Fito | Zoo | VEF

Podatki o lokaciji Kasaze (Mirosan)

Vrsta lokacije: METEOROLOŠKA LOKACIJA FITO-FENOLOŠKA LOKACIJA ŠO-FENOLOŠKA LOKACIJA
Opis lokacije:
Intenzivni sadovnjak sadjarstva Mirosan d.d. Na lokaciji je postavljena meteorološka postaja, spremlja se tudi fenologija jablane in škodljivih organizmov.Teren je rahlo nagnjen. Na S, Z in J strani se razprostira kompleks sadovnjakov. Na V strani stoji hladilnica in za njo poslovne stavbe sadjarstva Mirosan d.d., SV od teh stavb pa stoji večstanovanjski objekt.
Opis lastnosti tal:
Opis ni na voljo.
Tip lokacije: Nehomogena lokacija, ki predstavlja širše območje Mikro lokacija: Močan vpliv naselja, nasadov ali gozdov ter drugih velikih ovir za veter
Makro lokacija: Obrobni del kotline Nadmorska višina: 279 m
Nagib terena: Smer nagiba terena:
Profil terena: Konkaven (vbočen) Vrsta lokacije: sadovnjak - intenzivni
Urbanizacija: Posamične hiše Tip tal: evtrična rjava tla, na pleistocenskih in pliocenskih sedimentih, tipična, plitva
Komentar Znotraj 100 m pasu je prisotna stavba/beton/asfalt.

Opis meteorološke postaje:

516313 Kasaze
Datum postavitve postaje na lokaciji: 14.09.2022
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: Postaja deluje
Tip postaje: A760, Merilna postaja
Skrbnik postaje in vzdrževanje kakovosti podatkov: IHPS, Cesta Žalskega tabora 2, 3310 Žalec (info)
Postaja je pod vplivom agrotehničnih ukrepov: NE

Aktivni senzorji Zadnja izmerjena vrednost Postavitev
Vrednost Datum in čas
Temperatura (2 m) 3,5 °C 22.3.2023 04:00 Temperatura na višini 2 m
Relativna zračna vlaga (2 m) 96,1 %RH 22.3.2023 04:00 Relativna zračna vlaga na višini 2 m
Omočenost lista (1,5 m) 10 U 22.3.2023 04:00 Omočenost lista na višini 1,5 m
Padavine 0 mm 22.3.2023 04:00 Padavine na višini 2 m
Hitrost vetra (3 m) 0,8 km/h 22.3.2023 04:00 Hitrost vetra na višini 3 m


Temp.
prag (°C)
Zadnja izračunana vrednost vsote
efektivnih temperatur (VEF)
Datum prvega
prestopa temp.
praga.
Datum VEF (°C)
0,0 22.03.2023 355,3 01.01.2023
7,3 22.03.2023 44,0 01.01.2023
8,0 22.03.2023 31,0 01.01.2023
10,0 22.03.2023 8,2 02.01.2023

Izpis podatkov zadnjih 24 ur Grafični pregled podatkov Prevzem podatkov Vsota efektivnih temperatur
Opis postaje:
Opis lokacije postaje:

Predhodne meteorološke postaje na lokaciji:

516313 Kasaze
Datum postavitve postaje na lokaciji: 14.09.2022
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: Postaja deluje
Tip postaje: A760, Merilna postaja

10027 Kasaze - Mirosan
Datum postavitve postaje na lokaciji: 25.03.2022
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: 25.03.2022
Tip postaje: A753, Merilna postaja

27394 Kasaze (Mirosan)
Datum postavitve postaje na lokaciji: 03.08.2006
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: 14.09.2022
Tip postaje: A733, Merilna postaja